(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Mindaugių mokiniai jau pasirinko kitas mokyklas

2017 m. rugsėjo 14 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, bu­vu­sios Min­dau­gių mo­kyk­los mo­ki­niai per praė­ju­sią sa­vai­tę pa­si­rin­ko ir jau lan­ko ki­tas ug­dy­mo įstai­gas.

Di­džio­ji da­lis Min­dau­gių sky­riaus moks­lei­vių pa­si­rin­ko Kriu­kų ir „Sau­lės“ pa­grin­di­nes mo­kyk­las. Ki­ti pra­dė­jo moks­lus Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lo­je, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nė­je, Ga­tau­čių Mar­cės Ka­ti­liū­tės mo­kyk­lo­se. O 4 iš bu­vu­sių dau­giau kaip 50 mi­nė­tos mo­kyk­los vai­kų nu­spren­dė mo­ky­tis Paš­vi­ti­nio pa­grin­di­nė­je (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) mo­kyk­lo­je.

Apie Min­dau­gių mo­kyk­los li­ki­mą jau ne kar­tą ra­šė­me „Šiau­lių kraš­te“. („Akib­rokš­tas prieš rug­sė­jo 1-ąją“, 2017 09 01, „Į už­da­ry­tą mo­kyk­lą su­si­rin­ko 43 mo­ki­niai“, 2017 09 02). Pa­va­sa­rį ra­jo­no ta­ry­ba bu­vos nu­spren­du­si, kad Min­dau­giai liks „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los skyriu­mi, bet li­kus die­nai iki nau­jų moks­lo me­tų pra­džios spren­di­mas bu­vo pa­keis­tas: nu­spręs­ta iš­vis ne­for­muo­ti kla­sių Min­dau­giuo­se, tai reiš­kia, fak­tiš­kai mo­kyk­los sky­rių už­da­ry­ti.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (13)

valstietė, 2017-09-18 17:55
visko buvo , bet tokio jovalo švietime neatsimenu ,mokyklos be tikrų vadovų, prfsąjunga kulynuose, vyksta teritorijų pasidalinimas...kur jūsų protas socdemai ir liberalai

Miestietė, 2017-09-17 09:34
Juokdariai. Rašo, kad pagal įstatyma tėvai patys renkasi mokykla. Iš Joniškio į Mindaugius kai vežė tai visi" juokėsi", o, kad į Gataučius veš tai bus jau gerumas. Pagal šia logika tai Gataučius irgi greit uždaryti reiks. Beje, I Gataučius kaip ir į Mindaugius irgi iš Joniškio važinėjančiu jau seniau buvo, tik nenorėjo niekas turbūt matyt. Taigi nebekabinkit makaronu!

To važiuokite, 2017-09-16 10:24
Oho! Prie komentaro tetrūksta žodž.Užsakymo Nr. Sakot važiuos už savo pinigus? Įdomu įdomu... kas čia iš tikruju žaidžia vaiku likimais, seniai visi pamatėm, bet kad tai laimina profsajunga, sunku ir patikėt.

Sąžinė?, 2017-09-16 09:02
O mokytojai sąžiningai pasielgė tiek laiko kovoją už savo darbo vietą ir veždamiesi vaikus iš miesto į kaimą, kurdami sau gerbūvį ir algas? Paskui pajutę ilgesnį pinigą, galimybę pasiimti išeitines ir išeiti dar iki liepos 1 dienos su didesniu kapšeliu, o paskui kelti šaršalą ko mokyklos nebėra?

Važiuokite, 2017-09-16 08:58
Gi pagal įstatymą tėvai renkasi mokyklą patys ir jeigu ji yra ne artimiausia- patys į ją ir veža savo atžalą. Kas čia nesuprantamo? O jeigu tavo kaime nėra gimstamumo ir mokinių- tai nei švietimo vadovas, nei meras, nei opozicija jų neprigimdys. Visas Joniškis gi žino, kad į Mindaugius vaikus vežėsi patys mokytojai važiuodami į darbą iš Joniškio, Bariūnų ir kitų vietovių esančių šalia miesto. Tai kiek ta nesąmonė dar galėjo tęstis? Teisingai padarė, kad uždarė betvarkę ir nebeleidžia tyčiotis iš mūsų ateities - tai yra vaikų ateities.
O valstiečiams norisi palinkėti- nežaisti svetimų žmonių ir vaikų likimais dėl savo menkų reitingų!

!, 2017-09-15 17:49
Plaukai šiaušiasi matant kas čia dedasi! Pažeidimai pažeidimais dangstomi, mulkinami tėvai. Negi jūs savivaldybės valdininkai manote, kad tauta nesupranta kas čia vyksta? Pasiskolinkit sažinės, jei savo nebeturit.

Replika, 2017-09-15 15:46
O tai kaip veikia tas principas - ugdymas artimiausiose ugdymosi įstaigose??? Gataučiai, Gaščiūnai, Pašvitinys - tai artimiausios mokyklos??? Kas darosi su rajono švietimu, kas jam vadovauja?

klausimas, 2017-09-15 13:37
Tai Joniškio Taryba perskirstė teritorijas??? ir sužaidė "žaidimą Tam davė, o tam - Ne". Įdomūs tie Joniškio kilometražai: Gaščiūnai, Gataučiai, pasirodo, arčiau, nei M. Slančiausko progimnazija. Iš vienos kaimo gyvenvietės išskirstėte vaikus į kitas, aplenkdami miesto mokyklą. Valdininkai, pasirodo kad tos bendražmogiškosios tiesos:SĄŽINĖ, VIEŠUMAS, TARNYSTĖ RAJONO ŽMONĖMS, PADORUMAS, MORALĖ - Jums visiškai svetimi ir nesuvokiami dalykai. Vartotės, lyg plekšnės ant keptuvės, gyvenate šia minute, o ateities perspektyvų nematote. Tai dabar jau vešite visus mokinius ir visur, kur dirba Jūsų statytiniai???

..............., 2017-09-15 07:43
o kas beliko daryti tiems mokinukams.....

?!, 2017-09-14 13:32
Kažkas tokį chaosà laimina. Viena po kitos pas jus nesamonės...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 13

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 13
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas