(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Burbiškio dvare – Auksinių vestuvių šventė

2017 m. rugpjūčio 10 d.

Per 30 po­rų iš skir­tin­gų se­niū­ni­jų rugp­jū­čio 18 die­ną vyks į Bur­biš­kio dva­rą pa­mi­nė­ti sa­vo san­tuo­kos ju­bi­lie­jaus.

Jau tre­čią kar­tą vyk­sian­čio­je Auk­si­nių ves­tu­vių šven­tė­je bus pa­gerb­ta ir dei­man­ti­nė su­tuok­ti­nių po­ra.

Ju­bi­lia­tai šven­tės me­tu bus pa­svei­kin­ti mu­zi­ki­niais kū­ri­niais ir bus pa­kvies­ti su­šok­ti Auk­si­nių ves­tu­vių val­są.

„Mū­sų tiks­las – pa­gerb­ti žmo­nes, ku­rie san­tuo­ko­je iš­gy­ve­no 50 me­tų. No­ri­me pa­ro­dy­ti dė­me­sį už tai, kad jie su­ge­bė­jo iš­lai­ky­ti stip­rią san­tuo­ką“, – kal­bė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.

Pa­sak me­ro, šios šven­tės da­ly­viai mums yra pa­vyz­dys, ro­dan­tis, kad su­tuok­ti­niai ga­li gra­žiai, tu­ri­nin­gai pra­leis­ti bend­rą gy­ve­ni­mą kar­tu, ne­pa­mirš­da­mi lie­tu­viš­kų tra­di­ci­jų.

„Kraš­to ži­nių“ in­form.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas