(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Lietuvių kalbos egzamine sekėsi sunkiai

2017 m. liepos 11 d.

Pas­kel­bus vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad sun­kiau­siai jo­niš­kie­čiams se­kė­si lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną, o ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nia­me eg­za­mi­ne du moks­lei­viai su­rin­ko po šim­tą ba­lų.

Abu šim­tu­kus iš ma­te­ma­ti­kos ga­vę moks­lei­viai bai­gė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ją. 7,46 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų Jo­niš­kio ra­jo­ne ga­vo nuo 86 iki 99 ba­lų. Neiš­lai­kė 3,73, o tai be­veik dviem pro­cen­tais ge­res­nis re­zul­ta­tas nei Lie­tu­vos vi­dur­kis.

Pras­čiau­siai se­kė­si vals­ty­bi­nis lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nas, ku­rio neiš­lai­kė net 20 pro­cen­tų (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 10 pro­cen­tų – aut. pa­st.) ar­ba 29 iš 145 jį lai­kiu­sių­jų abi­tu­rien­tų. „Auš­ros“ gi­mna­zi­jo­je neiš­lai­kė 23, Ža­garės ir Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­se po 2, Jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų bei Že­mės ūkio mo­kyk­lo­se – po 1 kan­di­da­tą. 86–99 ba­lus su­rin­ko be­veik 10 pro­cen­tų lai­kiu­sių­jų ar­ba – 14 mo­ki­nių.

Ang­lų kal­bos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no neiš­lai­kė ke­tu­ri abi­tu­rien­tai: vie­nas iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos, trys iš Že­mės ūkio mo­kyk­los. 86–99 ba­lus ga­vo 22 kan­di­da­tai iš 164 lai­kiu­sių­jų.

Fi­zi­kos ir geog­ra­fi­jos vals­ty­bi­nius gza­mi­nus iš­lai­kė vi­si juos pa­si­rin­kę kan­di­da­tai. Dau­giau­sia lai­kiu­sių­jų fi­zi­ką – 16 iš 31 – su­rin­ko nuo 36 iki 85 ba­lų. Geog­ra­fi­jos eg­za­mi­ne to­kius pat ba­lus ga­vo 41 iš 68 kan­di­da­tų.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas