(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Švento Florijono diena

2017 m. gegužės 13 d.

Kel­mė­je „Drau­gys­tės“ par­ke, su­reng­ta Šv. Flo­ri­jo­no – ug­nia­ge­sių glo­bė­jo – šven­tė mi­nė­ji­mas.

Ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus svei­ki­no ra­jo­no me­ras V. And­ru­lis, Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas K. Baut­ro­nis ir ka­pe­lio­nas D. Kli­ma­šaus­kas, ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas R. Jag­mi­nas, Kel­mės mies­to se­niū­nas R. At­ko­čai­tis ir ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vai. Mi­nė­ji­me sve­čia­vo­si sa­va­no­riai ug­nia­ge­siai iš Ny­der­lan­dų.

Ug­nia­ge­siams lin­kė­ta ge­rų dar­bų, la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems dar­buo­to­jams įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

Po šven­ti­nių svei­ki­ni­mų Kel­mės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai at­vy­ku­siems sve­čiams ir kel­miš­kiams de­monst­ra­vo prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos ir įran­gos ga­li­my­bes.

Se­no­vi­niu ran­ki­niu siurb­liu sve­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti jė­gas ge­si­nant už­deg­tą me­di­nį na­me­lį. Vaiz­džiai pa­ro­dy­ta, kaip ne­ga­li­ma ge­sin­ti kep­tu­vė­je de­gan­čio alie­jaus.

Bu­vo imi­tuo­tas ir eismo į­vy­kis. Pa­nau­do­ję gel­bė­ji­mo įran­gą, Kel­mės PGT ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, kar­py­da­mi ir at­lik­da­mi ki­tus au­to­mo­bi­lio ar­dy­mo dar­bus, iš­lais­vi­no au­to­mo­bi­ly­je pri­spaus­tą vai­ruo­to­ją.

Po prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos de­monst­ra­vimo Kel­mės PGT ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai įro­di­nė­jo sa­vo pro­fe­sio­na­lu­mą da­ly­vau­da­mi ug­nia­ge­sių var­žy­tu­vė­se: „Brand­meis­te­rio“ ir ug­nia­ge­sių ko­vi­nio iš­si­dės­ty­mo nuo mo­to­ri­nio siurb­lio rung­ty­se. Nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti me­da­liais, įteik­ti pri­zai. Ren­gi­nio pa­bai­go­je sve­čiai ir da­ly­viai vai­ši­no­si „ug­nia­ge­sių ko­še iš kir­vio“.

Mo­des­tas SE­LE­MO­NA­VI­ČIUS

Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos nuo­tr.

Ug­nia­ge­siai šven­tė sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę Šv. Flo­ri­jo­no die­ną.

De­monst­ruo­tas ug­nia­ge­sių pro­fe­sio­na­lu­mas.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />