(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Šventės dalyviams rūpėjo ne tik tulpės

2017 m. gegužės 20 d.

Bur­biš­kio dva­re šur­mu­lia­vu­sio­je tul­pių šven­tė­je už­suk­ti į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro svei­ka­tos pa­la­pi­nę kvie­tė biu­ro spe­cia­lis­tai.

Svei­ka­tos pa­la­pi­nė­je žmo­nės ga­lė­jo iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas vik­to­ri­no­je, pa­si­ma­tuo­ti stre­so in­dek­są, iš­ban­dy­ti ne­blai­vu­mo aki­nius, pa­ma­ty­ti, kiek der­vų plau­čiuo­se per me­tus su­kau­pia rū­kan­tis žmo­gus.

No­rin­tys pra­si­mankš­tin­ti, ga­lė­jo iš­ban­dy­ti „Flek­si-Bar“ laz­dą – tai spe­cia­li laz­da, ku­ri pa­de­da stip­rin­ti gi­liuo­sius kū­no rau­me­nis, su­da­ly­vau­ti žai­di­me „Me­tu ir mankš­ti­nuo­si“.

Ne­ma­žo dė­me­sio su­lau­kė kū­no ana­li­za­to­rius „Ta­ni­ta“. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tės šiuo spe­cia­liu apa­ra­tu vi­siems no­rin­tiems at­li­ko kū­no ma­sės ana­li­zę, ku­rios me­tu žmo­gus ga­lė­jo su­ži­no­ti sa­vo svo­rį, kū­no ma­sės in­dek­są, rie­ba­lų, rau­me­nų ir skys­čių kie­kį or­ga­niz­me, kau­lų ma­sę, vis­ce­ra­li­nius rie­ba­lus bei bio­lo­gi­nį am­žių.

Be vi­so to, žmo­nės ga­lė­jo pa­si­kon­sul­tuo­ti su vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tė­mis jiems rū­pi­mais svei­ka­tos klau­si­mais, pa­si­vai­šin­ti žo­le­lių ar­ba­ta, pa­ska­nau­ti avi­ži­nių sau­sai­nių ir obuo­lių.

Pa­reng­ta pa­gal biu­ro inf.

Biu­ro nuo­tr.

Tul­pių šven­tė­je užei­ti į sa­vo pa­la­pi­nę kvie­tė ir ra­jo­no Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas