(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Meistriškumo konkurse – virėjų sėkmė

2017 m. gegužės 11 d.

Kau­no sta­ty­bos ir pa­slau­gų mo­ky­mo cent­re vy­ku­sia­me Na­cio­na­li­nia­me spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­čių mo­ki­nių pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se „Vi­rė­jas-2017“ pui­kiai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro (RTVMC) bū­si­mo­sios vi­rė­jos, iš­ko­vo­ju­sios pir­mą­ją vie­tą.

Kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo Kau­no mais­to pra­mo­nės ir pre­ky­bos mo­ky­mo cent­ro, Kau­no sta­ty­bos ir pa­slau­gų mo­ky­mo cent­ro, Kė­dai­nių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ko­man­dos. Ko­man­das su­da­rė po 4 mo­ki­nius.

RTVMC ko­man­dą su­da­rė vi­rė­jo spe­cia­ly­bės moks­lei­vės Faus­ta Ze­ver­tai­tė, Lau­ra Bur­bai­tė, Dia­na Jo­ku­bai­ty­tė ir Mo­ni­ka Jo­vai­šai­tė.

Kon­kur­so me­tu da­ly­viai tu­rė­jo at­lik­ti dvi pra­kti­nes už­duo­tis: gri­ly­je pa­ga­min­ti viš­tie­ną su gar­ny­ru ir de­ser­tą. Ver­ti­ni­mui bu­vo pa­teik­ta po vie­ną pa­ro­do­mą­ją (ne­de­gus­tuo­ja­mą) po­rci­ją ir po dvi po­rci­jas de­gus­tuoti.

Kon­kur­so da­ly­vių dar­bus ver­ti­no ko­mi­si­ja – Bar­be­kiu aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Juo­zas Ka­mins­kas, aso­cia­ci­jos na­riai – Ga­li­na Bov­še­vič, Ve­ra Gri­go­ra­vi­čie­nė ir Mo­des­tas Ku­čins­kas.

Ko­mi­si­ja ver­ti­no bend­rą pa­tie­ka­lo vaiz­dą, pir­mo kąs­nio, pa­grin­di­nio ing­re­dien­to sko­nį, iš­ke­pi­mo laips­nį, gar­ny­ro sko­nį, bend­rą pa­tie­ka­lo su­de­ri­na­mu­mą.

Ge­riau­siai kon­kur­se pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro ko­man­da, iš­ko­vo­ju­si pir­mą­ją vie­tą. Ji ap­do­va­no­ta ir už ge­riau­sią viš­tie­nos pa­tie­ka­lą.

Mo­ki­nes kon­kur­sui ruo­šė vi­rė­jo spe­cia­ly­bės pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Rai­sa Bu­čins­kie­nė.

„Kraš­to žinių“, RTVMC inf.

RTVMC nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro bū­si­mų­jų vi­rė­jų ko­man­da Kau­ne vy­ku­sia­me pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se ta­po nu­ga­lė­to­ja.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />