(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Velykų šventės belaukiant

2017 m. balandžio 15 d.

Su pir­mo­mis pa­va­sa­rio ži­bu­tė­mis atei­na di­džio­ji pa­va­sa­rio šven­tė – šv. Ve­ly­kos. Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos dar­buo­to­jai prieš šven­tes su­kvie­tė bū­re­lį drau­gi­jos na­rių pa­si­da­lin­ti pa­čių su­kur­tais dar­be­liais, pa­bend­rau­ti mar­gi­nant mar­gu­čius.

Drau­gi­jos die­nos užim­tu­mo dar­buo­to­ja Gra­ži­na su­ruo­šė nuo­sta­bią mar­gu­čių pa­ro­dė­lę ir su­si­rin­ku­siuo­sius su­pa­žin­di­no su mar­gi­ni­mo bū­dais: da­žy­mu vaš­ku, sku­ti­nė­ji­mu, da­žy­mu iš gam­tos aug­me­ni­jos iš­gau­tais da­žais, de­ku­pa­žu ir ki­tais. Mū­sų ko­lek­ty­vas pa­si­rin­ko de­ku­pa­žą: vi­rė­me kiau­ši­nius, tir­pi­no­me že­la­ti­ną ir links­mai be­si­šne­ku­čiuo­da­mi su­sė­dę ra­tu ap­link sta­lą iš ser­ve­tė­lių kir­po­me įvai­riau­sius pa­veiks­lė­lius, lip­dė­me ant kiau­ši­nių, už­tep­da­mi iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną. Ne­pa­ju­to­me, kaip pri­si­pil­dė vi­sas kiau­ši­nių pa­dėk­las nuo­sta­biais mar­gu­čiais.

Pa­bu­vi­mą pra­tę­sė­me prie ka­vos puo­de­lio, ra­ga­vo­me sa­vo at­si­neš­tų py­ra­gai­čių, ap­ta­rė­me ki­tų da­žy­tus mar­gu­čius. Pa­va­sa­rio šven­tės tuo ne­si­baigs, lauk­si­me Mo­ti­nos die­nos ir vyk­si­me į Šiau­lių are­ną, kur jau nu­pirk­ti bi­lie­tai į di­de­lį ren­gi­nį. Iš­sis­kirs­tė­me vie­ni ki­tiems pa­lin­kė­ję svei­ka­tos ir stip­rių mar­gu­čių.

Bi­ru­tė ALŪ­ZIE­NĖ

Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos nuo­tr.

Kel­mės neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai prieš Ve­ly­kas de­ku­pa­žo tech­ni­ka gra­ži­no mar­gu­čius.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas