(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Pakruojietė nudažė sankryžos ženklų stovus

2017 m. balandžio 13 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Kraš­to ži­nios, Pak­ruo­jis

Gar­baus am­žiaus pa­kruo­jie­tė, va­kar mies­to san­kry­žo­je da­žy­da­ma ke­lių ženk­lų sto­vus, ver­tė ste­bė­tis pra­va­žiuo­jan­čiuo­sius: „Ne­gi ir sen­jo­rams ski­ria­ma vie­šų­jų dar­bų?“ Mo­te­ris prieš Ve­ly­kas šio dar­bo ėmė­si sa­va­no­riš­kai.

janinav@skrastas.lt

Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­ti sen­jo­ra Bi­ru­tė Sku­kaus­kai­tė, nė ne­ma­ny­da­ma, kad at­kreips ki­tų dė­me­sį, va­kar dar­ba­vo­si Kęs­tu­čio ir Prof. S. Ušins­ko gat­vių san­kry­žo­je. Mo­te­ris da­žė ke­lio ženk­lų sto­vus, ku­rie nuo lai­ko bu­vo ap­rū­di­ję ir ap­neš­ti ne­šva­ru­mų.

Pro ša­lį au­to­mo­bi­liais va­žiuo­jan­tys žmo­nės net stab­te­lė­da­vo, jų dė­me­sį trau­kė gar­baus am­žiaus ke­lių ženk­lų tvar­ky­to­ja.

„Man per lan­gą tie ženk­lai ma­ty­ti, o bu­vo ap­rū­di­ję, ne­šva­rūs. Neg­ra­žiai at­ro­dė, kai ap­lin­ka vi­sur šva­ri, vi­si gra­ži­na­si, lau­kia šven­čių. Pa­ma­niau: Ve­ly­kos, ko­dėl ne­nu­da­žius. Tik gra­žiau ir šva­riau bus“, – re­dak­ci­jos už­kal­bin­ta sa­kė sa­va­no­riš­ko dar­bo mies­tui ėmu­sis sen­jo­ra.

Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras, Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jo­nas Juo­za­pai­tis sa­ko, kad už to­kią sa­va­no­riš­ką ini­cia­ty­vą pa­kruo­jie­tei rei­kia dė­ko­ti.

„La­bai svar­bu, kad sa­va­ran­kiš­kai iman­tis to­kio dar­bo ne­bu­vo imp­ro­vi­za­ci­jų, pa­keis­tų spal­vų, o tik at­nau­jin­ta bu­vu­sio­ji sto­vo bal­ta spal­va. Nes per­da­žy­ti ki­to­kia spal­va ženk­lo sto­vą yra ne­ga­li­ma“.

Pak­ruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis sako, kad dar re­ti at­ve­jai, kai mies­to gy­ven­to­jai ima­si kaž­ko pa­tys, o ne ro­do pirš­tu.

„Ta­čiau ke­lių ženk­lų sto­vai sa­vo lė­šo­mis ir sa­vo jė­go­mis per­da­žy­ti pir­mą kar­tą“, – sa­kė Pak­ruo­jo se­niū­nas ir pa­ti­ki­no, jog se­niū­ni­ja ras pro­gų gar­baus am­žiaus mo­te­riai pa­dė­ko­ti ir už per­da­žy­tus ke­lių ženk­lų sto­vus, ir už sa­vo na­mų ap­lin­kos prie­žiū­rą.

Au­to­rės nuo­tr.

Gar­baus am­žiaus pa­kruo­jie­tė Bi­ru­tė Sku­kaus­kai­tė sku­bė­jo da­žy­ti ne­si­žval­gy­da­ma, kuk­lin­da­ma­si jos sa­va­no­riš­ku dar­bu be­si­ste­bin­čių žvilgs­nių.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

Mielas laisvuoli!, 2017-04-16 23:39
Spėju,vaikystėje esate kritęs nuo arklio.Ar tikrai?

Lygis, 2017-04-13 22:02
Šiauliuose europarlamentaras su savo padėjėja panašiai reklamavosi.

laisvas, 2017-04-13 15:50
geriau man barščių išvirtų - berašinėdamas komentarus alkanas sėdžiu

laisvas, 2017-04-13 14:05
Galėtų dar perėjas padažinėt, ar sankryžose eismą pareguliuoti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />