(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Apspardė policijos patrulį

2017 m. balandžio 21 d.

Tre­čia­die­nį va­ka­re tar­ny­bos me­tu su­ža­lo­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

In­ci­den­tas Šiau­liuo­se, M. K. Čiur­lio­nio gat­vė­je esan­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je, įvy­ko prieš pat 21 va­lan­dą.

25 me­tų vy­ras, į li­go­ni­nę at­vež­tas iš Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo sky­riaus gir­tu­mui nu­sta­ty­ti, spy­rė tar­ny­bi­nes pa­rei­gas ei­nan­čiam uni­for­muo­tam Pat­ru­lių rink­ti­nės bū­rio va­dui į ran­ką.

Pa­rei­gū­nas dėl su­ža­lo­ji­mo į gy­dy­mo įstai­gą ne­si­krei­pė.

Chu­li­ga­nas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas