(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Nužudyto kūdikio motinos sveikatą tiria psichiatrai

2017 m. balandžio 21 d.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl sep­ty­nių mė­ne­sių mer­gy­tės mir­ties at­lie­kan­tys tei­sė­sau­gi­nin­kai su­lau­kė iš­va­dos. O įta­ria­mą­ja ta­pu­siai jos mo­ti­nai skir­ta psi­cho­lo­gi­nė psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė.

Jo­je tei­gia­ma, kad mir­tis bu­vo smur­ti­nė: kū­di­kis mi­rė dėl su­krės­to vai­ko sind­ro­mo.

Įta­ria­mą­ja dėl nu­žu­dy­mo ta­pu­si 17-os me­tų ma­žy­lės mo­ti­na te­bė­ra už gro­tų. Jai skir­ta ir šiuo me­tu Ute­no­je jau at­lie­ka­ma sta­cio­na­ri psi­cho­lo­gi­nė psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė. Ja sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, ar ne­pil­na­me­tė mo­ti­na yra pa­kal­ti­na­ma, ar įvy­kio me­tu ji ga­lė­jo su­vok­ti sa­vo veiks­mų pa­vo­jin­gu­mą ir ga­li at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus.

Įta­ria­mo­sios su­gy­ven­ti­niui, ku­riam taip pat pa­reikš­ti įta­ria­mi dėl kū­di­kio nu­žu­dy­mo, skir­tos švel­nes­nės kar­do­mo­sios. Iš jo paim­tas as­mens do­ku­men­tas ir ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas neiš­vyk­ti. Vy­ras įpa­rei­go­tas pe­rio­diš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jo­je.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas in­ten­sy­viai vyk­do­mas to­liau.

Sep­ty­nių mė­ne­sių mer­gy­tė Šiau­lių Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je mi­rė ko­vo 1 die­ną dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų taip ir ne­pa­bu­du­si iš ko­mos.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas