(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Joniškyje – velykinis teniso turnyras

2017 m. balandžio 20 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Šv. Ve­ly­kų pro­ga Jo­niš­kio Spor­to cent­ras kar­tu su sta­lo te­ni­so klu­bu „Si­dab­ra“ su­ren­gė tur­ny­rą, ku­ria­me ko­vo­jo 12 žai­dė­jų, pa­si­da­li­nę į dvi miš­rias gru­pes.

Pir­mo­je gru­pė­je I-ąją vie­tą iš­ko­vo­jo Ma­ri­jus Ju­čins­kas, dra­ma­tiš­ko­je dvi­ko­vo­je po pen­kių se­tų įvei­kęs Si­mo­ną Rim­ke­vi­čiū­tę. Tre­čią vie­tą pel­nė Po­vi­las Rim­ke­vi­čius.

Ant­ro­je meist­riš­ku­mo gru­pė­je ly­de­ria­vo „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kė Ru­gi­lė Ul­py­tė, ku­ri re­zul­ta­tu 3:1 įvei­kė bend­rak­la­sę Rus­nę Pau­laus­kai­tę. Tre­čia vie­ta ati­te­ko sta­lo te­ni­so mė­gė­jui Rai­mon­dui Va­si­liaus­kui.

Vi­siems bu­vo įteik­ti me­da­liai, dip­lo­mai ir do­va­nė­lės.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai: (iš kai­rės) Rai­mon­das Va­si­liaus­kas, Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, Ru­gi­lė Ul­py­tė, Rus­nė Pau­laus­kai­tė, Ma­ri­jus Ju­čins­kas ir Po­vi­las Rim­ke­vi­čius.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas