(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Akmenės rajone

Prie tvenkinio išliks obeliskas

2017 m. kovo 16 d.
Vytautas RUŠKYS

Sup­ro­jek­tuo­ta Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ro da­ly­je esan­čios poil­sio zo­nos per­tvar­ka tarp Res­pub­li­kos ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries gat­vių. Dar­bams maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­te, ku­ris mies­to gy­ven­to­jų va­di­na­mas Ra­sos tven­ki­nio te­ri­to­ri­ja, rei­kia maž­daug pu­sės mi­li­jo­no eu­rų.

vytautas@skrastas.lt

Pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų au­to­rius Lu­kas Vens­lo­vas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me ap­ta­ri­me pa­brė­žė, kad ne­bus ar­do­mi ar griau­na­mi te­ri­to­ri­jo­je esan­tys pa­grin­di­niai ob­jek­tai.

Iš­liks ir vie­nas mies­to sim­bo­lių – ant kal­niu­ko sto­vin­tis obe­lis­kas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bei. Tik jį nu­ma­ty­ta pri­deng­ti ap­link ruo­šia­ma pa­so­din­ti aug­me­ni­ja.

Ap­link tven­ki­nį pla­čiai pa­skli­du­sios apie de­šimt de­ko­ra­ty­vi­nių skulp­tū­rų bus per­kel­tos į vie­ną kam­pe­lį.

Liks ir ki­ta te­ri­to­ri­jos puoš­me­na – di­džiu­liai ak­me­nys tven­ki­nio pa­kraš­ty­je prie Res­pub­li­kos gat­vės. Nau­jų na­tū­ra­lių gam­tos gro­žy­bių ne­be­no­ri­ma ieš­ko­ti. Ta­čiau siū­lo­ma ki­to­kių ak­cen­tų – iš be­to­no.

Bus sta­to­mi nau­ji sti­li­zuo­ti tven­ki­nio pa­kran­čių ap­švie­ti­mo stul­pai, mon­tuo­ja­mos sti­li­zuo­tos lem­pos.

Ta­ke­lius pės­tie­siems nu­ma­ty­ta iš­klo­ti trin­ke­lė­mis. Rie­du­ti­nin­kams maž­daug 800 met­rų ta­ką ap­link tven­ki­nį ke­ti­na­ma išas­fal­tuo­ti.

Pro­jek­ti­nių spren­di­nių svars­ty­mo da­ly­viai pa­siū­lė prie tven­ki­nio neį­reng­ti plia­žo, nors ar­chi­tek­tas nu­ma­tė. Sua­be­jo­ta, ar sau­gu van­de­ny­je sta­ty­ti be­to­ni­nius lus­tus, kad ant jų už­lip­tų žmo­nės.

Ta­čiau pa­na­šios ga­li­mos ri­zi­kos neat­bai­dė nuo nau­jo ak­cen­to tven­ki­ny­je – nu­ties­ti virš van­dens pės­čių­jų ta­ką be­maž iki fon­ta­no.

Pa­siū­ly­ta pro­jek­tuo­to­jams pa­reng­ti tech­no­lo­gi­nius spren­di­nius van­den­tie­kio at­ša­kai, kad žie­mą bū­tų pa­to­gu iš­lie­ti čiuo­žyk­lą ant tven­ki­nio.

Ta­čiau li­ko neaiš­ku, ar nu­ma­ty­to­je per­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­jo­je iš­liks ta­ry­bi­niais lai­kais vei­kęs vie­ša­sis tua­le­tas. Šis be­to­ni­nių konst­ruk­ci­jų sta­ti­nys ke­li de­šimt­me­čiai lie­ka už­mū­ry­tais lan­gais ir du­ri­mis, vis la­biau apau­ga ša­bakš­ty­nais. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­ran­da tur­to sa­vi­nin­ko, kad ap­tar­tų ob­jek­to li­ki­mą.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ki­tais me­tais Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­re esan­čio tven­ki­nio te­ri­to­ri­ją ruo­šia­ma­si per­tvar­ky­ti.

Pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus de­monst­ra­vo ir ko­men­ta­vo jų au­to­rius Lu­kas Vens­lo­vas iš Kau­no.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

Diedas, 2017-04-08 19:40
Geriausias durniu laivo meras nori pasikeisti savo aplinka ir atidaro nauja pinigu plovykla kol dar Briuselio klerkai dalina savo sikpopierinius zydiskus eurus.O kodel nepasinaudoti kai yra proga?

Juozas, 2017-03-21 12:52
Visa Naujoji Akmene skendi pilkos niurios spalvos fone. Pradedant nuo autobusus stoties, maxsimos, net ir kioskelis is pilko siferio salia maxsimos. Renovuotu namu fasadai be ryskesniu atspalviu , o jei dar pagal busima projekta prie sodros atvez didziuliu akmens rieduliu, atrodys klaiku. Senosios Akmenes aikste perdeta akmenu rieduliais, kuriu kaip po ledynmecio priveze. Kas perdaug, tas tikrai negrazu. Ta aikste tik vienas kitas zmogus praeina, o autobusu stoties, kuriai toje aiksteje buti buvo patogiausia vieta. Kaip tycia ir vardan ko viskas daroma atbulai, kodel Akmeneje nerandama patogos autobusu sustojimo vietos ir patogios zmonems.

Antanas, 2017-03-21 09:14
Smagu kai kazkas naujo vyksta mano mieste. :) per kaledas papuosti medziai su lemputem respublikos gatveje tikrai atrode super. Net pergerai kaip Naujajai Akmenei. Akmene gana didelis miestelis lyginant su aplink esanciais kaimais. Manau butu gerai kaip ideja pastatyt pestiesiems sviesoforus per pesciuju perejas pvz prie swedbanko arba prie norfos. Zmones labai ten jau bega per kelia nelabai isitikine ar masinu nera. O ir vairuotojai nevisada atidus. Kaip bebuve smagu matant kad mano miestelis juda. Sekmes !

kike, 2017-03-20 22:20
Riedutininkams tikrai nereikia jokio tako. Tik triukšmą kels.

baiges 8 klases, 2017-03-20 22:00
...Vadentiekio atsaka?Tai kudros vanduo netinka?Kiek kainuos?Ne pigiau is kokios Auces bambaliais atsivezt?

kike, 2017-03-19 21:12
O rusų kalbos mokytis pravartu.

tas pats, 2017-03-17 17:33
gerai. Naujovės visada gerai. Žmonėms darbas, seneliams ir jų grįžtantiems vaikams atostogų grožis...

julia, 2017-03-17 07:50
nepabaige sutvarkyti vadinamojo Poilsio parko tarp Respublikos g. ir Ramuciu g.,o jau imasi kitu darbu musu savivaldybe.gal ten jau "isisavino" visus pinigus ir reikia naujo objekto? Ten paliko kazkoki karjera padare ir lekia tolyn.

laisvas, 2017-03-16 12:03
w w w.youtube.com/watch?v=Ic_-RbgY3Vw

laisvas, 2017-03-16 10:09
Teisingai, kad palieka - juk nebebūtų kur migruojančiom varnom nutupti. Gal kokias akėčias būsimam gandralizdžiui anūkai įkels. Teisingai - pritaikysime pagal naują paskirtį, kai paramos lėšas reiks įsisavinti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />