(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Rajoniniame „Šimtakojyje“ nugalėjo pakražantiškiai artistai

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį Pak­ra­žan­ty­je su­reng­ta Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų ap­žiū­ra-šven­tė „Šim­ta­ko­jis 2017“.

Dėl tei­sės at­sto­vau­ti ra­jo­nui re­gio­ni­nia­me tu­re var­žė­si še­ši ko­lek­ty­vai. Nu­ga­lė­to­ju iš­rink­tas šei­mi­nin­kų – Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro – vai­kų dra­mos bū­re­lio spek­tak­lis „Be­ge­mo­tas, ku­ris bi­jo­jo skie­pų“ (pa­gal M. Mu­cau­re­ko pa­sa­ką). Spek­tak­lį re­ži­sa­vo Da­nu­tė Anan­kai­tė, cho­reog­ra­fė Gin­ta­rė Gu­že­lie­nė. Pak­ra­žan­tiš­kiai pa­mo­kan­čią is­to­ri­ją veš į re­gio­ni­nį tu­rą, ku­ris ba­lan­džio 8-19 die­no­mis bus su­reng­tas Kre­tin­go­je.

Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro sce­no­je dar pa­si­ro­dė Kel­mės"Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los vai­kų dra­mos bū­re­lis, at­ve­žęs spek­tak­lį pa­gal S. Pal­ta­na­vi­čiaus pje­sę „Mė­ly­nių krū­mo šei­mi­nin­kė“ (mo­ky­to­jos A. Baš­kie­nė ir A. Nar­bu­tie­nė).

Du ko­lek­ty­vai at­vy­ko iš Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro. Va­do­vau­ja­mas re­ži­sie­rės Jū­ra­tės San­kaus­kie­nės, vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vas su­vai­di­no spek­tak­lį pa­gal I. Bumb­laus­kie­nę „Bo­ru­žė li­pu­tė“, o jau­ni­mo dra­mos ko­lek­ty­vas – „Te­gy­vuo­ja drau­gys­tė“.

Lio­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los vai­kų dra­mos bū­re­lis ins­ce­ni­za­vo pa­sa­ką „Šim­tas ka­ra­liš­kų zui­kių“ (va­do­vė A. Balt­ru­šai­tie­nė). Spek­tak­lį pa­gal J. Ja­nuš­ke­vi­čiū­tės pje­sę „Par­šiu­kas Ika­ras“ su­vai­di­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vas „Pe­pi­nu­kas“ (re­ži­sie­rė O. Gra­nic­kie­nė").

Jau­nų­jų ar­tis­tų pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja (Kel­mės ma­žo­jo teat­ro ak­to­rius ir re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas Tri­jo­nis, Kel­mės ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ja­dzė Gaup­šie­nė ir Rai­mon­da Blu­žie­nė).

Šie­met Pak­ra­žan­ty­je su­reng­ta jau de­vin­to­ji „Šim­ta­ko­jo“ šven­tė-ap­žiū­ra.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Da­lios KAR­PA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro vai­kų dra­mos bū­re­lio ar­tis­tai su­vai­di­no pa­mo­kan­tį spek­tak­lį pa­gal M. Mu­cau­re­ko pa­sa­ką apie be­ge­mo­tą, ku­ris bi­jo­jo skie­pų ir ta­po nu­ga­lė­to­jais.

Spek­tak­lį pa­gal J. Ja­nuš­ke­vi­čiū­tės pje­sę „Par­šiu­kas Ika­ras“ su­vai­di­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vas „Pe­pi­nu­kas“ (re­ži­sie­rė O. Gra­nic­kie­nė).

Pir­mą sy­kį vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų ap­žiū­ro­je da­ly­va­vo Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los vai­kų dra­mos bū­re­lis, at­ve­žęs spek­tak­lį pa­gal S. Pal­ta­na­vi­čiaus pje­sę „Mė­ly­nių krū­mo šei­mi­nin­kė“ (mo­ky­to­jos A. Baš­kie­nė ir A. Nar­bu­tie­nė).

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />