(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Jauniesiems atlikėjams pažiro diplomų

2017 m. kovo 10 d.

Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je mo­ko­si ga­bių vai­kų ir jau­nuo­lių, ku­riuos mu­zi­kuo­ti mo­ko pui­kūs pe­da­go­gai. Tai pa­tvir­ti­na ir pa­sie­ki­mai, įver­tin­ti pa­sta­ruo­ju me­tu vy­ku­siuo­se jau­nų­jų at­li­kė­jų kon­kur­suo­se ir fes­ti­va­liuo­se.

Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ko­vo 6-ąją vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me tarp­tau­ti­nia­me inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­se „Gro­ki­me kar­tu“ šios mo­kyk­los ug­dy­ti­nius ly­dė­jo sėk­mė – iš­ko­vo­tos trys pri­zi­nės vie­tos. Ant­ro­sios vie­tos lau­rea­tais ta­po gi­ta­ris­tų kvar­te­tas (Ža­ne­ta Vai­džiu­ly­tė, Ar­nas Liuk­pet­ris, Do­vy­das Vi­dzi­kaus­kas, Ed­vi­nas Pliū­ra), va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jo Ro­mual­do Klup­šo.

Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Na­ta­li­jos Chra­pa­čie­nės pa­reng­tam pia­nis­čių Emos Sta­ku­ty­tės ir Pat­ri­ci­jos Ge­le­žė­ly­tės due­tui. Taip pat tre­čią vie­tą lai­mė­jo smui­ki­nin­kų an­samb­lis (Ug­nė Ur­bo­nai­tė, Sand­ra Ju­ry­tė, Jo­kū­bas Gaš­ka, Vil­tė Sa­ka­laus­kai­tė, for­te­pi­jo­no par­ti­ja at­li­ko Gre­ta Gau­by­tė) va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jos Li­gi­tos Stra­vins­kie­nės.

Mi­nė­tiems gi­ta­ris­tams pa­vy­ko ant­rą vie­tą lai­mė­ti ir res­pub­li­ki­nia­me IX Lie­tu­vos mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų an­samb­lių kon­kur­se „Kla­si­ka ir džia­zas“, įvy­ku­sia­me Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ko­vo 4-ąją.

Penk­ta­ja­me res­pub­li­ki­nia­me Lie­tu­vos mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Jau­nie­ji vir­tuo­zai“ (va­sa­rio 25-ąją) Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, da­ly­va­vu­sios pia­nis­tės Ur­tė Sa­bec­ky­tė ir Gus­tė Ka­zė­nai­tė (mo­kyt. Skir­ma And­re­liū­nie­nė) bu­vo įver­tin­tos dip­lo­mais, o Ema Sta­ku­ty­tė (mo­kyt. N. Chra­pa­čie­nė) lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.

Res­pub­li­ki­nia­me inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­se „Ka­ra­me­lė“, įvy­ku­sia­me va­sa­rio 15-ąją Kel­mė­je, Emos Sta­ku­ty­tės ir Pat­ri­ci­jos Ge­le­žė­ly­tės for­te­pi­jo­ni­nis due­tas ir gi­ta­ris­tų kvar­te­tas ap­do­va­no­ti II laips­nio dip­lo­mais.

Pak­ruo­jo J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai dar šį mė­ne­sį mu­zi­kuos Res­pub­li­ki­nia­me an­samb­li­nio mu­zi­ka­vi­mo kon­kur­se „Lie­tu­va, aš už mu­zi­ką“ ir tarp­tau­ti­nia­me mu­zi­kos (me­no) mo­kyk­lų, fi­lia­lų jau­nų­jų pia­nis­tų fes­ti­va­ly­je „Skam­bio­ji pje­sė – 2017“, bei tarp­tau­ti­nia­me for­te­pi­jo­ni­nių ir ka­me­ri­nių an­samb­lių fes­ti­va­ly­je „Mu­si­ca da ca­me­ra“.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ro­mual­do KLUP­ŠO nuo­tr.

Jau­nų­jų gi­ta­ris­tų kvar­te­tą kon­kur­se ly­dė­jo sėk­mė – pel­ny­ta ant­ro­ji vie­ta.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />