(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Mugė tryško šokiais ir grožybėmis

2017 m. kovo 10 d.

Ant­ra­die­nį Rad­vi­liš­kio spor­to are­na mir­gė­jo nuo tau­ti­niais rū­bis pa­si­puo­šu­sių moks­lei­vių bei įvai­riau­sių dir­bi­nių – čia vy­ko tra­di­ci­nė Ka­ziu­ko mu­gė. Šie­met ji įvar­din­ta tarp­tau­ti­ne, nes tarp sve­čių bu­vo ir ke­lių už­sie­nio ša­lių pe­da­go­gų de­le­ga­ci­jos.

Mu­gė­je akys rai­bo nuo ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lų, ska­nės­tų, me­džio ir me­ta­lo dir­bi­nių, megz­tų, ner­tų ir ki­to­kių gro­žy­bių. Jas pri­sta­tė ir įsi­gy­ti siū­lė ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, ir sve­čiai.

Mo­kyk­los val­gyk­los dar­buo­to­jos siū­lė įsi­gy­ti jų kep­tų skruz­dė­ly­nų ir tor­tų, ta­čiau di­džiau­sią pa­klau­są tu­rė­jo ir tirp­te tir­po jų kep­tos ban­de­lės.

Šniū­rai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės na­rės de­monst­ra­vo įvai­rias­pal­ves vel­tas ran­ki­nes. Jau­ni­mo mo­kyk­los moks­lei­viai – me­di­nes men­te­les, len­te­les, ku­rias no­riai pir­ko šei­mi­nin­kės. Už sta­lų kar­tu su vai­kais sė­dė­jo ir bend­rus kū­ry­bi­nius dar­bus pri­sta­tė moks­lei­vių ma­mos ir tė­ve­liai.

Be mu­gės, vi­sus nu­ste­bi­no pui­kus vai­kų pa­si­ro­dy­mas šo­kant lie­tu­vių liau­dies šo­kius, kai vi­są are­ną už­pil­dė tau­ti­niais rū­bais pa­si­da­bi­nę moks­lei­viai nuo pra­di­nu­kų iki vy­riau­sių­jų.

Šo­kis kei­tė šo­kį, py­nė – py­nę. Vai­kų pa­si­ro­dy­mą ati­džiai ste­bė­jo jų šo­kių mo­ky­to­ja Ele­na Le­sic­kie­nė.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Akys rai­bo nuo val­go­mų ir ne­val­go­mų mu­gės gė­ry­bių.

Spor­to are­ną už­plū­do tau­ti­niais rū­bais vil­kin­čių moks­lei­vių šo­kio ban­ga.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />