(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Šiaulių konservatoriams vadovaus Jonas Bartkus

2017 m. kovo 17 d.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Šiau­lių mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Jo­nas Bart­kus, il­ga­me­tis mies­to Ta­ry­bos na­rys. Jis pa­kei­tė iki tol dvi ka­den­ci­jas sky­riui va­do­va­vu­sį To­mą Pet­rei­kį, mies­to Ta­ry­bos kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­ną.

Rin­ki­mai tre­čia­die­nį vy­ko vi­suo­ti­nia­me sky­riaus su­si­rin­ki­me. Pir­mi­nin­kas slap­tu bal­sa­vi­mu iš­rink­tas iš tri­jų kan­di­da­tų. Į pir­mi­nin­kus dar kan­di­da­ta­vo Da­lia Ru­dy­tė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tė.

Už J. Bart­kų bal­sa­vo 74 par­ti­jos na­riai, už T. Pet­rei­kį – 48, už D. Ru­dy­tę – 11 par­ti­jos na­rių.

Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais iš­rink­ti T. Pet­rei­kis, Mar­ty­nas Šiur­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ir To­mas Če­pon­kus, vers­lo įmo­nės „Au­ga“ vie­nas va­do­vų.

Sky­riaus pir­mi­nin­ku J. Bart­kus iš­rink­tas dve­jų me­tų ka­den­ci­jai.

„Šiau­lių kraš­tui“ jis sa­kė, jog svar­biau­siu už­da­vi­niu lai­ko pa­si­ren­gi­mą nau­jiems Sa­vi­val­dos rin­ki­mams, iki ku­rių li­ko dve­ji me­tai.

Mies­to Ta­ry­bo­je kon­ser­va­to­riai tu­ri tik tris at­sto­vus, bet pri­si­jun­gę prie me­ro A. Vi­soc­ko su­for­muo­tos koa­li­ci­jos, ga­vo ne vie­ną po­stą. Jų par­tie­tis – nau­ja­sis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, kon­ser­va­to­riai uži­ma ir dvie­jų Ta­ry­bos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­zi­ci­jas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Kon­ser­va­to­rių sky­riaus va­do­vu ta­po ban­ki­nin­kas Jo­nas Bart­kus.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (14)

Bus darbo, 2017-03-20 09:15
Bartkistai turės pasukti galvas kaip įveikti per rinkimus sužvėrėjusius psichologinio smurto meistrus sartauskinius susidėjusiais su užsilenkusiais kontrabandos partijos likučiais. Jono prakalba kurią skaičiau man jokio įspūdžio nepadarė. Tai įprasta kandidato poezija, makaronų liaudžiai kūrinėlis, kurią jam parašė galbūt žmona. Norint laimėti rinkimus, teks nori-nenori pratęsti žiaurų parazituojančių nomenklatūrininkų atjunginėjimą nuo lovio, kurį dabar vykdo Visockas - kitokių resursų nebus. Nori-nenori teks dvigubai sumažinti švietimo skyriaus darbuotojų skaičių, nes jie ten kavutę geria ir popierius perdėlioja nuo vieno stalo galo ant kito. Teks visur paskaičiuoti kokios išlaidos išeina kabinetinėms moteriškėms, ar tikrai jų tiek reikia, ar tikrai jos dirba pinigų vertus darbus? Kol pas mus pirmam plane postkomunistinių kadrų veikla, tol nesitikėkit jokių investicijų, jokių naujų gamyklų ir darbo vietų. Linkiu pagauti gerą kryptį.

2, 2017-03-18 23:47
Šiaulių kraštas + Šiaulių bankas.

Njooo, 2017-03-18 16:04
taip ir sukas spirale ;((( O priminkit dėl ko jis neteko to sk. pirmininko kėdės prieš kelis metus ?

pastebėjimas, 2017-03-18 08:11
O kur Lukošaičio komentarai?

istorija, 2017-03-17 16:28
miestas nyksta, traukiasi,virsta kaimu, klausimas ,kas kaltas????? Ar Bartkus gali būti kaltas, kad miestas prastėja??? Šis politikas miesto taryboje priskiriamas prie patyrusių, senų vilkų, tai tegul ir prisiima atsakomybę už miesto prastą padėtį, nes jis miesto tarybos narys .......Ar gali Bartkus tai pripažinti.......????

Pritariu to taigi, 2017-03-17 13:28
Ne tik pavargsta, bet ir gerokai pastambėja prie valdžios vairo... O seni geri kadrai yra jau laiko patikrinti, be to, nebe tokie alkani, apsirūpinę, todėl po daug negriebs...

taigi, 2017-03-17 13:23
Jaunuolis jau prisivadovavo per 4 metus ,tegu pailsi,jaunimas irgi pavargsta...

Emilija, 2017-03-17 12:12
A matot, ką „inteligentai“ padarė su Lietuva ir jos pagrindiniu turtu – žmonėmis?

to Emilija, 2017-03-17 10:20
Jūs neteisi. T. Petreikis labai kuklus ir inteligentiškas politikas. Jis dar driokstelės kai bus laikas.

to Nesveikinu, 2017-03-17 10:18
Pritariu. Aš p. Lukošaičio kandidatūrą rėmiau. Tikras patrijotas. Jis vienas visą batalioną atstoja.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 14

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 14
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />