(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Krepšininkai rungtyniavo ir dėl mero taurės

2017 m. vasario 14 d.

Su­žais­tos Šiau­lių ra­jo­no krep­ši­nio mė­gė­jų ly­gos pir­me­ny­bių sep­tin­to­jo tu­ro rung­ty­nės. Krep­ši­nin­kai taip pat iš­ban­dė jė­gas ko­vo­da­mi dėl me­ro tau­rės.

Krep­ši­nio mė­gė­jų ly­go­je Gin­kū­nų „Gin­kū­nai" pra­lai­mė­jo Kur­šė­nų SK „Se­nu­kams“ – 68:86. Ra­mū­nas Nei­man­tas – 20, Li­nas Stan­kus – 19/ Ar­nas Liu­lys – 16, Ka­ro­lis Gri­ga­lius ir Ovi­di­jus Me­di­šaus­kas – po 14.

Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – „En­tu­zias­tai“ – 124:71. Vi­lius Akuč­ka – 42, Be­ne­dik­tas Jo­nuš­ka ir Ka­zi­mie­ras Šle­že­vi­čius – po 26/ Pau­lius Ju­ra­šius ir Os­mon­das Ulkš­ti­nas – po 20.

Dau­gė­lių „Fla­min­gas“ – Ku­žių „Ku­žiai“ – 63:92. Ma­rius Ci­ka­na­vi­čius – 19, Faus­tas Juo­za­pa­vi­čius – 15/ Si­gi­tas Ša­pas – 24, To­mas Če­pu­tis – 22.

Gruz­džių ko­man­da pa­si­pil­dė nau­ju žai­dė­ju – Do­mi­ny­ku Paš­ke­vi­čiu­mi.

Nai­sių „Nai­siai“ – „Gruz­džiai“ – 82:64. And­rius Ba­liu­ta­vi­čius – 18, And­rius Šče­vins­kas – 16/ Ei­man­tas Zda­nys – 17, D. Paš­ke­vi­čius – 16.

Tur­ny­ro ly­de­ris – vi­sus sep­ty­nis var­žo­vus nu­ga­lė­jęs Kur­šė­nų „Kris­ta­las“.

Tarp ly­gos snai­pe­rių pir­mau­ja „Ku­žių“ ko­man­dos žai­dė­jas S. Ša­pas, kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se pel­nan­tis vi­du­ti­niš­kai po 23,3 taš­ko. Ant­ras – M. Ci­ka­na­vi­čius iš „Fla­min­go“ – 17,4, tre­čias – Ne­das Daug­mau­dis iš „En­tu­zias­tų“ – 17,3 tšk.

Krep­ši­nin­kai praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Nai­siuo­se ko­vo­jo dėl ra­jo­no me­ro tau­rės. Ją lai­mė­jo „Kur­šė­nų se­nu­kai“, fi­na­le įvei­kę „Gin­kū­nų“ ko­man­dą re­zul­ta­tu 83:67. Tre­čias – Kur­šė­nų „Kris­ta­las“.

Tri­taš­kių kon­kur­se nu­ga­lė­jo Vi­lius Grin­ce­vi­čius iš „Nai­sių“. Ant­ras – Faus­tas Juo­za­pa­vi­čius iš Dau­gė­lių „Fla­min­go“, tre­čias – A. Liu­lys iš „Kur­šė­nų se­nu­kų“.

„Ka­ra­va­no“ ir „Bil­du­ko“ kon­kur­sus lai­mė­jo „Fla­min­go“ žai­dė­jas F. Juo­za­pa­vi­čius.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas