(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Joniškio rajone

Trečiasis kraštiečio kompozitoriaus dainų konkursas

2017 m. vasario 7 d.

Jo­niš­ky­je su­reng­ta­me kraš­tie­čio Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio, kom­po­zi­to­riaus Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio var­do tre­čia­ja­me dai­nų kon­kur­se var­žė­si ne tik jau­nie­ji dai­ni­nin­kai iš Lie­tu­vos, bet ir iš Lat­vi­jos, Ry­gos lie­tu­vių vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Kon­kur­są or­ga­ni­za­vo Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio var­dą tu­rin­ti Jo­niš­kio me­no mo­kyk­la.

Kon­kur­se aš­tuo­nio­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si dau­giau kaip 30 so­lis­tų, an­samb­lių iš Šiau­lių, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Kur­šė­nų, Kel­mės, Pas­va­lio, Pak­ruo­jo, Bir­žų, Už­ven­čio, Skuo­do, Jo­niš­kio, Kriu­kų ir Ry­gos (Lat­vi­ja) lie­tu­vių gim­na­zi­jos.

Da­ly­vius ver­ti­no ko­mi­si­ja: Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Pra­nas Pet­rai­tis, gru­pės „Vai­ras“ va­do­vas ir vo­ka­lis­tas Ro­lan­das Ja­nu­šas, Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los mu­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Don­vi­na Sa­vic­kie­nė, Šiau­lių dai­na­vi­mo mo­kyk­los „Da­gi­lė­lis“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Il­me­ra Ab­ro­ma­vi­čie­nė ir kom­po­zi­to­rius Al­gi­man­tas Rau­do­ni­kis.

Spe­cia­lų­jį kom­po­zi­to­riaus A. Rau­do­ni­kio sim­pa­ti­jų pri­zą ir lau­rea­tės dip­lo­mą pel­nė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo dai­na­vi­mo stu­di­jos „ETC“ so­lis­tė Ga­bi­ja Vi­čai­tė (va­do­vė Do­vi­lė Juk­nie­nė, kon­cert­meis­te­ris Mo­des­tas Juk­na). Jai ati­te­ko ir vi­ce­me­rės Vai­dos Alek­na­vi­čie­nės įsteig­tas spe­cia­lu­sis pi­ni­gi­nis prizas–čekis.

Kon­kur­so lau­rea­tė­mis iš Jo­niš­kio ra­jo­no taip pat ta­po jo­niš­kie­tės Aus­tė­ja Bli­no­vai­tė ir Gin­ta­rė Vil­kai­tė ( abi Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nės, jas ruo­šė Dia­na Bli­no­vie­nė ir Ma­ry­tė Mi­ka­lė­nie­nė).

Ki­ti ap­do­va­no­ji­mai iš­ke­lia­vo į Pak­ruo­jį, Nau­ją­ją Ak­me­nę, Šiau­lius ir Skuo­dą.

Ra­jo­no va­do­vai ren­gi­ny­je pa­svei­ki­no sau­sio 30 die­ną sa­vo 83-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tu­sį Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­tį, kom­po­zi­to­rių Al­gi­man­tą Rau­do­ni­kį.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vi­liaus Ado­mo ZUB­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Spe­cia­lų­jį kom­po­zi­to­riaus Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio sim­pa­ti­jų pri­zą ir lau­rea­tės dip­lo­mą pel­nė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo dai­na­vi­mo stu­di­jos „ETC“ so­lis­tė Ga­bi­ja Vi­čai­tė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />