Gimnazijos nuostatai nesuderinti su Kalėjimų departamentu

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybė taip skuba prie „Saulėtekio“ gimnazijos prijungti Suaugusiųjų mokyklą su Tardymo izoliatoriaus klasėmis, kad net pamiršta laikytis teisės aktų.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba šių metų vasario mėnesį valdančiosios koalicijos balsais pritarė Šiaulių suaugusiųjų mokyklos prijungimui prie „Saulėtekio“ gimnazijos nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Taryba patvirtino reorganizuotos gimnazijos įstatus, tačiau paaiškėjo, kad jie parengti pažeidžiant teisės aktus. Vyriausybės atstovas pareikalavo įstatų patvirtinimą panaikinti, o meras Artūras Visockas Vyriausybės atstovą apkaltino nekorektišku elgesiu.

Derinti nusiuntė jau patvirtintus nuostatus

Balandžio 7 dieną vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo tvirtinamas Suaugusiųjų mokyklos ir „Saulėtekio“ gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas ir gimnazijos, kuri veiks po reorganizavimo, nuostatai.

Posėdžio metu opozicijos atstovas Edvardas Žakaris paklausė Švietimo skyriaus vedėjos Editos Minkuvienės, ar nauji nuostatai suderinti su Kalėjimų departamentu, kaip to reikalauja Vyriausybės nutarimas, kadangi iki reorganizacijos Šiaulių suaugusiųjų mokykloje veikė Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyrius. Nuo rugsėjo 1-osios Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyrius veiks prie „Saulėtekio“ gimnazijos. Vedėja atsakė, kad nuostatai su Kalėjimų departamentu nederinti.

E. Žakaris dėl to kreipėsi į Teisingumo ministeriją. Šiaulių miesto savivaldybė paaiškino, kad dėl derinimo kreipėsi tik gegužės viduryje po jau kilusių klausimų. Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse, laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse pareigas Andrius Cechanavičius atsiuntė miesto Tarybai ir merui Artūrui Visockui teikimą, kuriame reikalaujama atšaukti nuostatų patvirtinimą.

Meras kritikavo Vyriausybės atstovą

Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė paaiškino, kad Šiaulių suaugusiųjų mokyklos nuostatų, kurie buvo suderinti su Kalėjimų departamentu, turinys buvo perkeltas į „Saulėtekio“ gimnazijos nuostatų projektą. Po dviejų švietimo įstaigų reorganizacijos visos Suaugusiųjų mokyklos teisės ir pareigos pereina „Saulėtekio“ gimnazijai, todėl pasitarus su teisininkais buvo priimtas sprendimas papildomai nesikreipti į Kalėjimų departamentą dėl nuostatų derinimo.

Šiuo metu yra rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, dėl nuostatų tvirtinimo, kuris kuris bus teikiamas Savivaldybės tarybai svarstyti liepos 7 dieną.

Šiaulių miesto meras A. Visockas, nuolat deklaruojantis teisės viršenybę, birželio 2 dieną Tarybos posėdyje politikams paaiškino, kad Vyriausybės atstovo sprendimas yra kritikuotinas ir nekorektiškas ir „visi čia viską žino“.

„Kitą Tarybos posėdį tą klausimą išspręsime galutinai. Buvo juridinė smulkmena“, – tikino meras.

E. Minkuvienė nepaaiškino, ar painiava su įstatais nesustabdys reorganizacijos, tačiau pabrėžė, kad įstatai įregistruoti turi būti iki vasaros pabaigos.

Suaugusių mokinių kol kas mažėja

Suaugusiųjų mokyklos prijungimas prie „Saulėtekio“ gimnazijos mieste sulaukė daug kritikos, piketo, peticijų. Buldozeriu stumiamą procesą Savivaldybei nepavyko atlikti teisiškai teisingai, todėl šis jautrus klausimas ir vėl svarstomas Taryboje.

„Saulėtekio“ gimnazijoje šiais mokslo metais mokėsi mažiau nei 300 mokinių. Tačiau joje dirba net keturi mero frakcijos „Dirbame miestui“ politikai: Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Malik Agamalijev, Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininkė Rima Juškienė, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Irina Barabanova ir Tarybos narys Gediminas Beržinis-Beržinskas.

Šiais mokslo metais „Saulėtekio“ gimnazija bus dirbtinai stiprinama, ne tik prijungiant Suaugusiųjų mokyklą su Tardymo izoliatoriaus klasėmis, bet ir nukreipiant į ją baigusius Rėkyvos progimnaziją vaikus, dėl to jų tėvai intensyviai priešinosi.

Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė informavo, kad 2021 metų rugsėjo 1 dieną Suaugusiųjų mokykloje mokėsi 152 mokiniai, tačiau birželio 1-ąją liko 80, o Tardymo izoliatoriuje iš 74 mokinių liko 20.

Kol kas gauti tik 7 nauji prašymai mokytis „Saulėtekio“ gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriuje, iš viso ketina ten tęsti mokslus 55 suaugę mokiniai, tačiau realus mokinių skaičius paaiškės po rugsėjo 1-osios.

Savivaldybė planuoja, kad į „Saulėtekio“ gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyrių bus priimta 90 mokinių, į Tardymo izoliatoriaus skyrių – 41 mokinys.

Kiek prašymų priimta į „Saulėtekio“ gimnazijos klases, vedėja neinformavo.