Valdančiųjų tvirtovė – „Saulėtekio" gimnazija – „paaugo“ suaugusiųjų ir ukrainiečių dėka: patiems mokiniams – menkas džiaugsmas

Artūro STAPONKAUS nuotr.
„Saulėtekio“ gimnazijoje šįmet mokinių daugiau suaugusiųjų ir ukrainiečių dėka.
Po skandalingų pertvarkų Šiaulių miesto valdžiai pavyko šiek tiek „paauginti“ Šiaulių „Saulėtekio“ gimnaziją, kuriai beviltiškai trūko mokinių. Besimokančių šioje gimnazijoje padaugėjo suaugusių ir Tardymo izoliatoriuje atsidūrusių žmonių sąskaita. Ir dar ukrainiečių vaikų. Nors suaugusių mokymas mieste sumenko beveik perpus, miesto mero Artūro Visocko toks pokytis neglumina, jis Tarybos posėdyje sakė, kad tik dabar esą pasirodė tikrasis suaugusiųjų mokymosi poreikis.

Mažai mokinių, bet ne politikų

2021 metų rugsėjo 1 dieną Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje mokėsi tik 268 mokiniai. Ketvirto šalies miesto gimnazijai tai mažas skaičius. Tačiau ko netrūksta šioje švietimo įstaigoje – tai valdančiosios koalicijos politikų. Čia dirba trys iš keturių miesto Tarybos komitetų pirmininkai ir vienas politikos eilinis: Malik Agamalijev – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Irina Barabanova – biologijos mokytoja, Rima Juškienė – bibliotekos-informacinio centro vedėja, Gediminas Beržinis-Beržinskas – Jaunųjų žurnalistų ir fotografijos neformaliojo švietimo būrelių vadovas. Visi jie – iš mero Artūro Visocko frakcijos „Dirbame miestui“.

Greičiausiai tai ir įtakojo, kad valdančiosios koalicijos buldozeriu per vasarą buvo įvykdytas švietimo įstaigų tinklo optimizavimas. Jo esmė – prie „Saulėtekio“ gimnazijos buvo prijungta Šiaulių suaugusiųjų mokykla, o baigę Rėkyvos progimnaziją vaikai visi buvo nukreipti į minėtą gimnaziją, jai priskyrus progimnazijos aptarnaujamą teritoriją. Nepadėjo niekas – nei piketai, nei Rėkyvos mokinių surinkti parašai, nei peticijos.

Iš esmės visą šį „optimizavimą“ nulėmė vienas žmogus – politikos eilinis G. Beržinis-Beržinskas. Jei ne šis gyventojų išrinktas Tarybos narys, valdančiajai koalicijai būtų pritrūkę balsų patvirtinti pertvarkos planą ir kitus dokumentus.

Komitetų pirmininkai įvertino situaciją ir nuo balsavimo nusišalino, tačiau ne G. Beržinis-Beržinskas. Opozicija apskundė tokį šio politiko žingsnį Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, tačiau gavo atsakymą, kad šis žmogus įstatymo nepažeidė, mat, nėra duomenų, kad jis iš to gavo asmeninės naudos.

Mokiniai ir gimnazijos vadovų atlyginimai

Iš gimnazijos bei Švietimo skyriaus pateiktų duomenų matyti, kad šių metų rugsėjo 1 dieną „Saulėtekio“ gimnazijos mokinių skaičius išaugo iki 492, tačiau gimnazistų iš jų tik 338. Čia dabar dar mokosi 154 Suaugusiųjų mokymo skyriaus mokinių (pernai Suaugusiųjų mokykloje buvo 236), iš kurių 60 – atskirame skyriuje Tardymo izoliatoriuje. Gimnazistų labiausiai pagausėjo pirmoje klasėje, tuo tarpu ketvirtoje – šiek tiek sumažėjo.

Mokyklos direktorei Jūratei Rimkuvienei ši reorganizacija buvo palanki. Dėl išaugusio mokinių skaičiaus mokyklos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas buvo padidintas 0,4 procento. Gimnazijos pavaduotojui ugdymui Malik Agamalijev taip nepasisekė. Kad ir kaip stengėsi jo bendražygiai Taryboje, kad ir kaip valdantieji žengė per Suaugusiųjų ir Rėkyvos mokyklų bendruomenių galvas, 501 mokinio gimnazijai surinkti nepavyko, o tai riba nuo kurios didėtų pavaduotojo darbo užmokestis.

Tačiau čia pavaduotojui pagelbėjo nuo karo bėgantys ukrainiečiai. Kadangi gimnazijos mokinių skaičių reikšmingai paauginti padėjo čia mokytis pradėjęs 41 ukrainietis, pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas buvo padidintas 5 procentais (didėja, kai švietimo įstaigoje mokosi 10 ir daugiau užsieniečių).

Nepasisekė valdantiesiems ir su Rėkyvos progimnazija. Ją šįmet baigė 26 mokiniai, tačiau į „Saulėtekio“ gimnaziją tęsti mokslų nuėjo tik... 2.

Gimnazijos direktorė J. Rimkuvienė informavo, kad kitų įstaigoje dirbančių politikų atlyginimai dėl išaugusio mokinių skaičius didinti nebuvo. Vadovė pažymėjo, kad Bibliotekos-informacinio centro vedėjos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl suaugusiųjų mokymo proceso perkėlimo į gimnaziją didintas nebuvo, tačiau apie kintamąją dalį nutylėjo. Esą visi politikai mokykloje dirba tik su gimnazistais.

Šiais mokslo metais „Saulėtekyje“ nuo 43 iki 57 padaugėjo ir pedagoginių darbuotojų. Į gimnaziją mokyti suaugusiųjų perėjo 10 mokytojų (arba 60 procentų visų buvusių Suaugusiųjų mokyklos pedagogų). Tai matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, dorinio ugdymo (etikos), rusų kalbos, fizikos, geografijos, istorijos, dailės, fizinio ugdymo mokytojai. 11 gimnazijos pedagogų dirba ir su gimnazistais, ir su suaugusiais mokiniais.

Nuotoliniu būdu suaugusieji mokytis netrokšta

Naikinant savarankišką Suaugusiųjų mokyklą ir ją prijungiant prie „Saulėtekio“ gimnazijos vienas iš Švietimo skyriaus argumentų buvo tai, kad ši švietimo įstaiga akredituota vykdyti nuotolinį mokymą, o tai suaugusiems yra labai patogu. Šiandien aiškėja, kad ne taip jau ir patogu, nes gimnazijos direktorė informavo, kad iš 115 suaugusių mokinių tik 26 mokosi nuotoliniu būdu.

Dėl ugdymo organizavimo specifikos Tardymo izoliatoriuje nuotolinis ugdymo proceso organizavimo būdas netaikomas. Kadangi tam nepritarė Kalėjimų departamentas, ši ugdymo forma tardymo izoliatoriaus mokiniams nėra įteisinta gimnazijos nuostatuose.

Suaugusių mokinių mieste gerokai sumažėjo

Bandančių įsigyti vidurinį išsilavinimą suaugusiųjų jų mokyklą perkėlus į „Saulėtekio“ gimnaziją mieste gerokai sumažėjo. Bendrose klasėse – net 71-nu, o Tardymo izoliatoriuje – 14-ka.

Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė įvardijo kelias priežastis: 2021–2022 mokslo metais nebuvo paliktas kartoti kursą nei vienas mokinys, tuo tarpu ankstesniais mokslo metais tokių mokinių būdavo po kelias dešimtis. Dalis mokinių buvo pašalinti iš mokyklos dėl jos nelankymo. Be to, suaugusieji išstoja iš mokyklos pačių prašymu nepasibaigus mokslo metams dėl įvairių priežasčių.

Paklausus, kiek mokinių nebetęsia mokslų dėl to, kad neliko savarankiškos Suaugusiųjų mokyklos, vedėja atsakyti negalėjo.

„Švietimo skyrius nerinko papildomos informacijos, ar Suaugusiųjų mokyklos administracija analizavo, kiek mokinių, nutraukė mokymosi sutartį 2021–2022 mokslo metais dėl mokyklos reorganizacijos“, – gavome atsakymą.

Prieš reorganizaciją su Švietimo skyriaus administracija ir Savivaldybės vadovais susitikę, pikete kalbėję suaugę mokiniai akcentavo, kad jie bus priversti nebetęsti mokslų, nes savo laiku jie dėl įvairių priežasčių iškrito iš bendrojo lavinimo mokyklos, todėl dabar sugrįžti į ją ir mokytis kartu su vaikais negalės, nes jaus didelį diskomfortą.

Reorganizacijos reikėjo anksčiau?

Šiaulių miesto meras A. Visockas Tarybos posėdyje pareiškė, kad dabar pasimatė tikrieji suaugusiųjų mokinių skaičiai, o tokią reorganizaciją reikėjo daryti gerokai anksčiau. Nors Šiauliai yra vienintelis iš didžiųjų šalies miestų, neturintis atskiros suaugusiųjų mokyklos ar centro.

Švietimo skyriaus vedėjos paklausus, ar Suaugusiųjų mokykloje buvo atliekami patikrinimai, ar nustatyti suaugusių mokinių neteisėti prirašymai.

Skyriaus vedėja pranešė, kad 2022 metų gegužės 30 dieną vyko planinis patikrinimas Suaugusiųjų mokykloje. Nustatyta, kad iki 2021–2022 mokslo metų pabaigos dėl mokyklos nelankymo pašalinti 146 mokiniai ( iš jų 65 Tardymo izoliatoriuje). Tačiau iš skyriaus pateiktų duomenų aiškėja, kad per pastaruosius ketverius mokslo metus buvo momentų, kai pašalintųjų būdavo ir daugiau, tačiau ir besimokančiųjų skaičius išlikdavo gerokai didesnis.

Ar Savivaldybės valdžia, taip smarkiai besistengdama dėl savo galimai globojamos gimnazijos, nesužlugdė suaugusiųjų mokymo, aiškiau pasirodys pavasarį, kai teks šalinti nelankančius pamokų. Tada ir bus matyti, kiek suaugusiųjų pasiryžo keliauti vakarais į nuošalią mokyklą, kurioje mokosi jų pačių vaikai.

Buvusios Suaugusiųjų mokyklos pastatas pustuštis

Meras taip pat pasidžiaugė, kad likęs tuščias buvusios Suaugusiųjų mokyklos pastatas sėkmingai panaudojamas kitoms reikmėms. Kol kas čia po keletą kabinetų gavo trys nevyriausybinės organizacijos ir sporto centras „Atžalynas“. Dar po keliasdešimt kvadratinių metrų bus išdalinta kelioms organizacijoms lapkričio mėnesį vyksiančiame miesto Tarybos posėdyje.

Buvusi Suaugusiųjų mokyklos direktorė Janina Lemežonaitė pastebėjo, kad išdalintos patalpos užima vos 35 procentus šildomo ploto, kai jo iš viso yra per 1700 kvadratinių metrų. Kitos patalpos šildomos tuščiai.

Buvusi vadovė stebėjosi, kodėl šiame pastate gali veikti bet kas, tik ne Suaugusiųjų mokykla.

Vaizdas liūdnesnis, bet valdžiai tinka

Janina Lemežonaitė prisiminė, kad praėjusiais metais Švietimo skyriaus vedėja, argumentuodama būtinybę reorganizuoti Suaugusiųjų mokyklą, išvardino suaugusiųjų mokinių skaičius kituose didžiuosiuose miestuose ir akcentavo, kad Šiauliuose mažai mokinių, nes „mokykla neieškojo kelių, kaip prisitraukti tuos suaugusius žmones“.

„Tada meras apgailestavo: „Tai parodo liūdną vaizdą“. Dabar tas vaizdas dar liūdnesnis, bet viskas gerai“, – stebėjosi buvusi vadovė.

Ji pasakojo, kad 2022 metais Šiaulių suaugusiųjų mokykla išdavė 10 pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir 21 brandos atestatą. Šios mokyklos mokiniai šįmet laikė valstybinius egzaminus: lietuvių kalbos, rusų kalbos, anglų kalbos, istorijos, geografijos, matematikos, informacinių technologijų. Keturių vaikų mama, grįžusi į 4-tą gimnazijos klasę po 15 metų pertraukos, iš vieno egzamino gavo šimtuką, išlaikė matematikos egzaminą ir dabar mokosi aukštojoje mokykloje, nemokėdama už mokslą.

Buvusi direktorė stebėjosi, kad dabar Suaugusiųjų mokymo skyriaus abiturientai orientuojami rinktis tik mokyklinius lietuvių kalbos ir technologijų egzaminus. Bet suaugusiųjų mokymo įstaiga turėtų suprasti, kad žmonės ateina mokytis, o ne tik „gauti atestatą“. Tokiu būdu mokiniai gali netekti galimybės stoti į aukštąją mokyklą, pretenduoti į nemokamas studijų vietas.

Pagal tvarkaraštį paskutinė pamoka baigiasi 22 valandą. Jei mokinys neturi nuosavo automobilio, jam nėra kaip grįžti į miesto centrą, nes paskutinis autobusas iš „Saulėtekio“ gimnazijos stotelės išvažiuoja pusantros valandos anksčiau, todėl dalis mokinių paskutinėse pamokose tiesiog nedalyvaus.