Vardan „savų“ – ciniškas spjūvis bendruomenėms

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas liko kurčias Suaugusiųjų mokyklos ir Rėkyvos bendruomenių prašymams ir argumentams.
Ketvirtadienį Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos valdantieji brutaliai priėmė sprendimus, naudingus savo koalicijos atstovams. Suaugusiųjų vidurinė mokykla nuo kitų mokslo metų bus reorganizuota ir prijungta prie „Saulėtekio“ gimnazijos. O labiausiai nuo miesto centro nutolusios Rėkyvos progimnazijos moksleiviai nebeturės pasirinkimo ir privalės toliau tęsti mokslus „Saulėtekio“ gimnazijoje. Šioje pastaruoju metu itin linksniuojamoje gimnazijoje dirba keturi mero Artūro Visocko frakcijos „Dirbame miestui“ atstovai. Tarybos narys Edvardas Žakaris, klausė ar frakcija nenorėtų pakeisti pavadinimą į „Dirbame saviems“.

 

Pasiklydę tarp lozungų ir argumentų

Tarybos posėdis priminė gerai surežisuotą spektaklį. Svarstant 2021–2025 metų Šiaulių bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarką bei mokyklų aptarnaujamų teritorijų pakeitimus, liejosi „jūra demokratijos“, visiems politikams leista užduoti net po keletą klausimų iš eilės, pasisakyti. Net Vytautui Juškui nepavyko užčiaupti opozicijos, nors jis tą siūlė – nutraukti diskusijas. Politikui, matyt, buvo gaila laiko, nes balsavimo rezultatai buvo aiškūs iš anksto.

Mokyklų tinklo pertvarkos plane tų pertvarkų ne tiek jau ir daug: kai kurie darželiai taps progimnazijų skyriais, Normundo Valterio jaunimo mokyklos neliks išvis, o Suaugusiųjų mokykla taps dviem „Saulėtekio“ gimnazijos skyriais.

Paskutinis pokytis sukėlė didelį rezonansą. Tarybos narys Juozas Pabrėža parengė alternatyvų sprendimą dėl tinklo pertvarkos be Suaugusiųjų mokyklos reorganizacijos.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, svarstant mokyklų pertvarkos planą, ilgai kalbėjo gražiais lozungais ir skambiais žodžiais, kokia šviesi ateitis „Saulėtekio“ gimnazijoje laukia Suaugusiųjų mokyklos, iš kurios liks Suaugusiųjų mokymo ir Tardymo izoliatoriaus skyriai.

Painiotasi argumentuose – gimnazijoje puiki mokymosi bazė, tačiau čia pat akcentuota, kad gimnazija akredituota nuotoliniam mokymui ir suaugusieji galės mokytis nuotoliniu būdu. Tardymo izoliatoriaus mokiniams moderni gimnazijos mokymosi bazė taip pat bus nepasiekiama. Kalbėta, kad dabar jau žmonių lauks labai aukšta mokymo kokybė, tačiau kuo bloga esanti, nepasakė.

Skyriaus vedėja aiškino, kad Suaugusiųjų mokyklos pastatas yra reikalingas švietimo reikmėms. Nors dar neseniai keli laisvi mokyklų pastatai keliavo iš aukciono į aukcioną, o štai buvusiame Dainų pradinės mokyklos pastate net iki 2029 metų su sporto klubu įsikūrė kitas mero frakcijos Tarybos narys Irmantas Kukulskis.

J. Pabrėža kvietė neskubėti priimti tokių drastiškų sprendimų, pažiūrėti į reikalo esmę žmogiškai, o ne politiškai.

E. Žakaris teigė, kad diskusijų su bendruomenėmis nevyko, jos buvo pastatomos prieš aiškią valdančiųjų „politinę valią“ ir siūlė šio sprendimo dar nepriimti.

Už nesėkmes kaltins... mokyklų bendruomenes

Vienintelis iš valdančiųjų kalbėjo vicemeras Egidijus Elijošius. Jis padėkojo N. Valterio jaunimo mokyklai, kad sutiko su įstaigos panaikinimu be triukšmo, į ką jam buvo atsakyta, kad bendruomenės tiesiog niekas nesiklausė.

Vedėjos politikai klausė, kas prisiims atsakomybę, jei paaiškės, kad reorganizacija nepavyko, kad suaugusieji mokiniai nenuėjo mokytis į „Saulėtekio“ gimnaziją?

Vedėja atsakė, kad tai bus mokyklų bendruomenių atsakomybė. Pasirodo, kad „prievartaujami“ Suaugusiųjų mokyklos pedagogai dar turi pasistengti, kad Savivaldybė dar patirtų ir malonumą.

Svarstymo pabaigoje tarti žodį buvo leista ir Suaugusiųjų mokyklos mokytojai Rasai Škėmelienei bei abiturientei Laurai Petkauskienei.

Po jų akademinį žodį tarė Šiaulių universiteto Šiaulių akademijos direktorė, Švietimo tarybos pirmininkė Renata Bilbokaitė.

R. Škėmelienė kvietė už visų skaičių ir diagramų matyti likimus žmonių, lankančių Suaugusiųjų mokyklą, tarp kurių ir romų tautybės gyventojai, ir 15-metės nėštukės, ir apykojes dėvintys Probacijos tarnybos stebimi žmonės. Ar jie eis mokytis į vaikų mokyklą?

„O kai ieškoma mokyklos silpnybių pandemijos metu, sunku ką ir bepakomentuoti“, – sakė mokytoja, nes pastaruoju metu buvo sulaukta tikrintojų.

R. Bilbokaitė pritarė valstybės strategijai – „mažinti segregaciją“ ir akcentavo, kad visi turi teisę gauti aukšto lygio ugdymą.

Spjovė į politiko etiką

Po porą valandų vykusių svarstymų valdantieji priėmė jiems reikalingus sprendimus. Už mokyklų tinklo pertvarkos planą ir mokyklų aptarnaujamų teritorijų pokyčius balsavo 16 Tarybos narių.

Šiaulių miesto savivaldybės valdančioji koalicija iš 19 politikų sudaryta iš Artūro Visocko rinkimų komiteto politikų pagrindu suburtos frakcijos „Dirbame miestui“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos. "Saulėtekio“ gimnazijoje dirba keturi mero frakcijos nariai: Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas – gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Malik Agamalijev, Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininkė – bibliotekos-informacinio centro vedėja Rima Juškienė, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė biologijos mokytoja Irina Barabanova ir politikos eilinis, neformaliojo ugdymo mokytojas Gediminas Beržinis-Beržinskas.

Šiuo metu gimnazijos moksleivių skaičius nesiekia nė 300. Prijungus Suaugusiųjų mokyklą, nukreipus į gimnaziją Rėkyvos progimnazijos moksleivius, atsirado viltis, kad nuo kitų metų „Saulėtekio“ mokinių sąrašuose bus per 500 pavardžių. O tai padidins atlyginimą direktoriaus pavaduotojui Malik Agamalijev, atsiradus daugiau pamokų, darbo krūvis gali padidėti ir mokytojams-politikams.

Gimnazijoje dirbantys trys komitetų pirmininkai nuo balsavimo nusišalino, kaip ir įpareigoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

Tačiau eilinis mero A. Visocko mygtukų spaudytojas Gediminas Beržinis-Beržinskas spjovė į politinę etiką ir balsavo už abu klausimus. Etikos tarybos pirmininkas Rimundas Domarkas dar posėdžio pradžioje paprašė suinteresuotų asmenų laikytis įstatymo ir nepažeidinėti etikos. Tačiau nebalsavus G. Beržiniui-Beržinskui, valdantiesiems būtų pritrūkę vieno balso priimti jiems palankius sprendimus. Tad ciniškai buvo numota į politinės etikos reikalavimus.

Greičiausiai politikas bus svarstomas Etikos taryboje ar gal net pripažintas pažeidęs įstatymą, tačiau priimtų sprendimų niekas nebeatšauks.

Marionetė Lėlininkui Kalėdų nesugadino

„Estetika plius, arba vaizdas pro kabineto langą. Įvyko Tarybos posėdis, bet ne apie tai. Einam pasivaikščioti...“, – po posėdžio estetika per langą mėgavosi meras A. Visockas, gėrėdamasis puošiama Kalėdų eglute. Ir visai nesvarbu, kad ką tik plentvoliu pervažiavo kelių šimtų šiauliečių šeimų Kalėdas, kad dalis pedagogų ims ieškoti darbo, o Rėkyvos mokyklos aštuntokų tėvai – artimųjų ir pažįstamų, kur galėtų deklaruoti gyvenamąją vietą, kad vaikai galėtų išvengti „Saulėtekio“ gimnazijos.

Ir visai nesvarbu, kad meras užsikimšo ausis prieš mokyklų bendruomenių argumentus, prieš piketo reikalavimus, prieš Rėkyvos mokyklos moksleivių surinktus parašus... Nors nieko naujo, Šiauliuose beveik visuomet visuomeninės demokratijos išraiškos priemonės yra ignoruojamos.

Užtat mero mygtukų spaudytojai drausmingai išrikiuoti be žodžių vykdyti Lėlininko valią. Gali būti, kad G. Beržiniui-Beržinskui ketvirtadienį tapti marionete teko „atidirbinėjant“ už tai, kad prieš mėnesį Tarybos posėdyje pasirodė galimai neblaivus.

Sunku pasakyti, ar blaivus šįkart nuotoliniu būdu Tarybos posėdyje dalyvavo Gintautas Lukošaitis, kuris vienu momentu nei iš šio, nei iš to paprašė paaiškinti merą, už ką buvo balsuojama. A. Visockui teliko patikinti, kad jokio balsavimo nebuvo. O po balsavimo dėl mokyklų aptarnaujamų teritorijų pokyčių G. Lukošaitis pareiškė: „Baliavosim“.

„Baliavotojai, sprendimas priimtas“, – linksminosi meras.

Greta tų „baliavotojų“ ir Šiaulių miesto garbės piliečiai Antanas Sireika, Nijolė Prascevičienė, Violeta Laugalienė.