„Saulėtekio“ „gelbėjimo“ istorija: politinė etika suerzino gimnazijoje dirbantį Tarybos narį

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Tarybos narys Gediminas Beržinis-Beržinskas numojo ranka į Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
„Šiaulių krašte“ jau rašėme apie tai, kad kitą savaitę Šiaulių miesto taryboje bus svarstomas ketverių metų miesto mokyklų tinklo pertvarkos planas. Jo „vinis“ – Suaugusiųjų mokyklos su skyriumi Šiaulių tardymo izoliatoriuje prijungimas prie „Saulėtekio“ gimnazijos. Ryškėja naujų šios istorijos detalių.

Veikėjas mėto ragelį

Šią savaitę minėtas klausimas buvo svarstomas Tarybos komitetuose. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Malik Agamalijev, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Irina Barabanova bei Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininkė Rima Juškienė dirba „Saulėtekio“ gimnazijoje ir balsuojant už šį klausimą posėdžiuose arba nedalyvavo, arba nusišalino. Tačiau dar vienas gimnazijos darbuotojas Gediminas Beržinis Beržinskas dalyvavo balsavime taip galimai sukeldamas viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Patį G. Beržinį Beržinską erzina net klausimas apie tai.

„Mano interesų ten nėra. Aš dirbu ten paprastu mokytoju. Aš vieną dieną dirbu, kitą dieną nedirbu. Toks bus mano atsakymas“, – nukirto politikas.

Tačiau kiek vėliau leidosi į monologą apie tai, kad jis, kaip Tarybos narys, negali stebėti iš šono, kai siekiama stiprinti gimnaziją.

Priminus, kad padaugėjus gimnazijoje mokinių, jis gali turėti daugiau neformaliojo ugdymo pamokų ir taip turėti materialinį suinteresuotumą, G. Beržinis Beržinskas aiškino, kad čia tik teorija. Jo priprašė, tai jis ir dirba. Jo tikslas – išlaikyti gimnaziją. O esą informacija apie tai, kad keturi Tarybos nariai, dirbantys gimnazijoje, siekia sau naudos, yra primityvi. Po tokio skambaus pareiškimo, politikas numetė ragelį.

Ieškos teisybės

Situacija nėra tokia paprasta, kaip atrodo Tarybos nariui. Dėl jo viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimo opozicija ketina kreiptis į Tarybos Etikos komisiją, o prireikus ir į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją.

2018 metais VTEK nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai Tarybos posėdžio metu balsavo svarstant su UAB „Šiaulių vandenys“ susijusius klausimus, nes šioje bendrovėje dirba jo sesuo. Nuo to laiko meras priimant tokius sprendimus visuomet nusišalina.

VTEK yra pasisakiusi, kad „viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys be kita ko privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra“.

Moksleiviai surinko parašus

Tačiau kitiems Tarybos nariams kyla įtarimų, kad G. Beržinio Beržinsko interesų konfliktas gali būti paaukotas dėl to, kad kitu atveju valdančiajai daugumai gali pritrūkti balsų priimant mokyklų tinklo pertvarkos planą bei keičiant mokyklų aptarnaujamas teritorijas. Šie sprendimai garantuotų mokinių „injekciją“ į 300 moksleivių nesurenkančią gimnaziją. Sprendime dėl mokyklų aptarnaujamų teritorijų nustatymo Rėkyvos progimnaziją baigę moksleiviai toliau papuola vien tik į „Saulėtekio“ gimnazijos aptarnaujamą teritoriją, nors anksčiau galėjo rinktis iš keturių miesto gimnazijų.

Progimnazijos moksleiviai ėmėsi iniciatyvos ir surinko parašus po raštu merui ir miesto Tarybai. Jame prašoma peržiūrėti šį sprendimą, nes vaikams nepatogus susisiekimas su „Saulėtekio“ gimnazija, kiltų sunkumų lankant neformaliojo ugdymo įstaigas, bei išdėstė kitus argumentus, prašydami nekelti jiems psichologinės įtampos.

Abiems Savivaldybės administracijos parengtiems sprendimams opozicija yra parengusi alternatyvinius sprendimų projektus.