Gelbėja istorinius medžius, tačiau neaišku, ar išgelbėti juos pavyks

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Prisikėlimo aikštėje genimi po rekonstrukcijos džiūti pradėję ąžuolai ir klevai.
Šiaulių Prisikėlimo aikštėje pradėta senųjų klevų ir ąžuolų gelbėjimo operacija. Istoriniai medžiai ėmė džiūti po aikštės rekonstrukcijos darbų.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešųjų ryšių specialistas Vitalis Lebedis informavo, kad po konsultacijų su specialistais savivaldybė atliko viešąjį paslaugų pirkimą. Pagal rekomendacijas pirkimą laimėjusi UAB „Arbovita ir Ko“ iš Vilkaviškio genės 2 klevų ir 4 ąžuolų lajas, gerins jų augimo sąlygas.

Genėjimo metu numatyta pašalinti sausas šakas ar jų dalis, suformuoti tolygias lajas. Kiekvieno medžio genėjimo poreikis yra vertinamas individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno medžio būklę.

Medžių polajuose nuimamas ir išvežamas nederlingo dirvožemio sluoksnis, supurentas dirvožemis bus sumaišytas su atvežtu nauju juodžemiu. Po polajo supurenimo bus įterpiami mikrobiologiniai preparatai su huminėmis rūgštimis. Kur didžioji polajo dalis uždengta kieta danga ir nėra galimybės supurenti dirvožemio, turi būti įrengti vertikalūs 10-20 cm gylio maitinimo ir vėdinimo šulinėliai su dangteliais. Šių medžių polajai turi būti uždengti apie 10 cm storio sausu medienos skiedrų mulču.

Specialistai darbus turės atlikti per 30 dienų. Jis Savivaldybei kainuos beveik 9 tūkstančius eurų, tačiau specialistai nėra tikri, ar pavyks džiūstančius medžius išgelbėti.

Prisikėlimo aikštėje augantys ąžuolai yra vadinami Spaudos medžiais. Juos 1929 metų gegužę spaudos atgavimo metinių proga sodino burmistrai Jackus Sondeckis, Kazimieras Venclauskis, poetas knygnešys Jonas Krikščiūnas-Jovaras, „Aušros“ muziejaus įkūrėjas Peliksas Bugailiškis, savaitraščio „Momentas“ redaktorius Jurgis Janulaitis.