(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Pianistų konkurso laureatai – ir radviliškiečiai

2017 m. balandžio 15 d.

Kau­ne vy­ku­sia­me I res­pub­li­ki­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Kla­via­tū­ros ka­ra­lys­tė“ Rad­vi­liš­kio ra­jo­nui at­sto­va­vo trys jau­nie­ji pia­nis­tai. Vi­si jie na­mo grį­žo su įver­ti­ni­mais.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je var­žė­si 48 jau­nie­ji pia­nis­tai iš 13 Lie­tu­vos mies­tų.

Tarp 5–6 kla­sių da­ly­vių var­žė­si ir rad­vi­liš­kie­tė Emi­lė Ka­va­liaus­kai­tė (mo­ky­to­jas Kęs­tu­tis Pakš­tas). Ji ta­po II vie­tos lau­rea­te.

3–4 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je Emi­li­ja Damb­raus­kai­tė (mo­ky­to­ja Au­re­li­ja Ša­kė­nie­nė) taip pat bu­vo ap­do­va­no­ta II vie­tos lau­rea­tės dip­lo­mu.

1–2 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je ma­ža­sis Jo­kū­bas Pe­lec­kis (mo­ky­to­jas K. Pakš­tas) iš­ko­vo­jo I vie­tos lau­rea­to ti­tu­lą.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Mu­zi­kos mo­kyk­los nuo­tr.

Gau­sia­me I res­pub­li­ki­nio jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­so „Kla­via­tū­ros ka­ra­lys­tė“ lau­rea­tų bū­ry­je – ir trys Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los pia­nis­tai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas