Į Šiaulių rajono garbės pilietės vardą pretenduoja trys garbios moterys

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Kuršėnai, Šiaulių rajonas.
Šiaulių rajono savivaldybė 2020 metų vasario 16-ąją – minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – tradiciškai suteiks Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardą naujam kandidatui. Rajono savivaldybė paskelbė, kad yra pateiktos trys kandidatūros garbės vardui suteikti.

Komisija šių metų gruodžio 3 dieną nuspręs, kurį kandidatą teiks tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai gruodžio 17 dieną.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialas pasiūlė rajono garbės piliečio vardą suteikti Eugenijai Dragūnienei. Ji nuo 1988 metų aktyviai dalyvauja „Sąjūdžio“ ir Tremtinių klubo veikloje. Tremtinių choro „Tremties varpai“ įkūrimo iniciatorė ir dalyvė. Dalyvavo perlaidojant iš Sibiro parvežtus tremtinių palaikus ir ieškant žuvusių partizanų palaikų Pažiužmžės miške. 1991 metais sausio mėnesį su kitais tremtiniais važiavo ginti Lietuvos Respublikos Seimo ir Spaudos rūmų.
Savo veikla, savo konditeriniais gaminiais jau beveik penkiasdešimt metų garsina Šiaulių kraštą, Kuršėnus visoje Lietuvoje. Jos sukurti gaminiai – „Kuršėnų vyniotinis“, sausainiai, tortai – keli dešimtmečiai yra paklausi prekė, kuri neužsiguli ant visos Lietuvos prekystalių, ir jų garsina Šiaulių kraštą bei Kuršėnus.

Janinos Veikšienės kandidatūrą pateikė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Gruzdžių seniūnija. Dirbdama vidurinėje mokykloje 1952 metais įsitraukė į choreografinę veiklą, o 1953 metais subūrė tautinių šokių ratelį. Šokių grupė dalyvavo 5 Lietuvos dainų šventėse. Ji 1992 metais įkūrė meno mėgėjų teatrą, su teatro kolektyvu daug kartų atstovavo rajonui ir laimėdavo prizines vietas. 2010 – 2011 metais J. Veikšienė paskelbta darbingiausia, veikliausia ir kūrybiškiausia Gruzdžių krašto moterimi.

Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija pasiūlė suteikti rajono garbės piliečio vardą mokytojai Valdonei Verseckienei.
Anglų kalbos mokytoja ekspertė Valdonė Verseckienė savo pedagoginę karjerą pradėjo Kuršėnų I-joje vidurinėje mokykloje. Šiuo metu dirba Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

Mokytoja labai pilietiška ir aktyvi. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu iniciatyvi Sąjūdžio dalyvė. Ji vedė pirmuosius anglų kalbos kursus Kuršėnų bendruomenei, vertėjavo įvairiuose susitikimuose ir renginiuose su svečiais iš užsienio šalių, vertė, redagavo įvairių leidinių vertimus apie Kuršėnus ir Šiaulių rajoną.

Per savo 42 pedagoginės veiklos metus parengė daug mokinių, kurie studijavo ir dabar studijuoja anglų kalbą įvairiuose Lietuvos ir pasaulio universitetuose, kiti tapo tarptautinio lygio įvairių profesijų specialistais. Nuo 1994 metų vadovauja Šiaulių rajono anglų kalbos mokytojų metodiniam centrui. Įvairių tarptautinių projektų vadovė ir dalyvė. Respublikinės programos “Renkuosi mokyti” lektorė ir pedagoginė konsultantė. Kandidatė jau penkerius metus savanoriauja Šiaulių rajono Trečiojo amžiaus universiteto veikloje, moko senjorus anglų kalbos. 1999 metais apdovanota Lietuvos Respublikos Metų mokytojos premija.