Kas taps Šiaulių rajono garbės piliečiu?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiaulių rajono savivaldybė paskelbė, kad iki spalio 31 dienos laukia siūlymų, kam 2020 metų vasario 16-ąją įteikti Šiaulių rajono garbės piliečio regalijas.
Šiaulių rajono savivaldybė trečius metus iš eilės suteiks Garbės piliečio vardą rajonui nusipelniusiam žmogui.

Savivaldybė paskelbė, kad iki spalio 31 dienos laukia siūlymų kam 2020 metų vasario 16-ąją įteikti Šiaulių rajono garbės piliečio regalijas. Siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, iniciatyvinės piliečių grupės, rajono Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai, biudžetinės įstaigos.

Šiaulių rajono garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Šiaulių rajonui ir Lietuvos Respublikai, taip pat už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio, visuomeninės veiklos, viešojo administravimo ir kitose srityse, už nuopelnus įtvirtinant Šiaulių rajono savivaldą, įgyvendinant pilietines iniciatyvas ir kuriant rajono įvaizdį bei už reikšmingus darbus bendruomenės labui.


Siūlymai gali būti pateikiami per Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų arba Kultūros skyrius. Juos gaus Šiaulių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija. Kartu su siūlymu turi būti pateiktas kandidato gyvenimo aprašymas, taip pat darbų ir nuopelnų rajonui aprašymas, ne mažiau kaip dvi rekomendacijos arba įmonės, įstaigos, organizacijos susirinkimo protokolo kopija (išrašas). Būtinas ir paties kandidato raštiškas sutikimas bei kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Lietuvai švenčiant šimtmetį – 2018 metų vasario 16-ąją – buvo inauguruotas pirmasis Šiaulių rajono garbės pilietis. Juo tapo profesorius Vytenis Rimkus. 2019 metais Šiaulių rajono garbės piliečio vardas suteiktas politikui, mecenatui Ramūnui Karbauskiui.