Garbės piliečio vardo suteikimo tvarką reguliuos meras

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėtis, sudarymo ir darbo organizavimo tvarka bus nebe miesto Tarybos, o mero reikalas. Vasario pradžioje vyksiančiame posėdyje miesto politikai apspręs, ar atiduoti šiuos sprendimus į mero rankas. Tarybai teikiama tvirtinti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų nauja redakciją.

Naujojoje redakcijoje numatoma, kad Šiaulių miesto savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėtį ir jos veiklos reglamentą tvirtina meras.

Anot mero patarėjos Virginijos Mickavičienės, šis pakeitimas yra "veiksmingiausiai ir ekonomiškiausiai teisinio reguliavimo tikslą leisianti pasiekti priemonė, kuri leis operatyviau reaguoti į pasikeitimus, sumažins Savivaldybės tarybai tenkančią administracinę naštą".

Finansų ir ekonomikos komitete patarėja aiškino, kad politikai savo poziciją galės išreikšti balsuodami arba nebalsuodami už komisijos atrinktą kandidatūrą.

Naujojoje nuostatų redakcijoje nebebus įrašyta, kad Garbės piliečio vardą asmuo praranda, kuomet jis įstatymų nustatyta tvarka yra pripažįstamas padaręs tyčinį nusikaltimą. Šio reikalavimo atsisakoma, kadangi Savivaldybė negauna informacijos apie asmens teistumą.
 Tačiau tokiai informacijai paaiškėjus, esą galima inicijuoti Garbės piliečio vardo praradimo procedūrą bendrais pagrindais – dėl poelgio nesuderinamo su garbės piliečio vardu arba jį žeminančio.
"