Sudarė Šiaulių gatvių asfaltavimo eilę: paskutinieji lauks iki 2039-ųjų

Giedriaus BARANAUSKO (redakcijos archyvo) nuotr.
Pagal Šiaulių miesto tarybos patvirtintus kriterijus daugiausiai balų surinko ir didžiausią šansą kitais metais su laukti asfaltavimo darbų turi Dainavos takas ir gatvė. Sąrašo gale atsidūrusioms gatvėms asfaltas numatomas po 18 metų.
Šiaulių miesto savivaldybė skai­čiuoja, kad šiuo metu mieste yra 127 žvyruotos gatvės ar jų atkar­pos, kurios sudaro apie 60 kilo­metrų. Birželio pradžioje Taryba patvirtino septynis prioritetus, pagal kuriuos sudarytas naujas asfaltuojamų gatvių sąrašas.

Tai – deklaruotų gyventojų skai­čius, tenkantis 100 metrų gatvės, aukštesnė gatvės kategorija, gre­timybės, jungtis su Šiaulių rajono savivaldybės teritorija, viešasis transportas, oro kokybės valdymo programa, prisijimas paramos šomis. Už kiekvieną kriteriskirta iki 10 balų.

Pagal suskaičiuotus balus 2022 metais planuojama išasfaltuoti 4 gatves ar jų atkarpas: daugiausiai balų surinko Dainavos takas ir gatvė, toliau rikiuojasi Svajonės, Klaidos ir Karklų gatvės. Patvir­tinus sąrašą, ketinama nedelsiant prati šių gatvių projektavimo proceras.

Per metus ketinama asfalto danga padengti 5–12 gatvių ar jų atkarpų. Paskutimis įrašytos Trumpiškių, Daubos, Lingailių, Lizdeikos, Užmiesčio, Vykinto gatvės. Jų gyventojai važinėti as­faltu gali titis tik... 2039 metais. Anksčiau Savivaldybės atstovai aiškino, kad asfaltuojamų gatvių rašas sudarytas atsižvelgiant į šiandieninį tokių darbų finansa­vimą. Paspartinti procesą gatik išaugusi pinigų suma, skiria­ma iš valstybinės Kelių priežiūros ir plėtros programos.

Atkreipiamas dėmesys, kad į sąrašą nėra įtrauktos tos gat­vės ar jų atkarpos, kurios nėra pastatytos teisės aktų nustatyta tvarka – šių gatvių statiniai nėra užregistruoti Nekilnoja mojo tur­to registre. Dažniausiai tai gat­vės ar jų atkarpos, kurios pačių gyventojų įrengtos kaip laikini privažiavimai iki pastatų arba gatvių atkarpos, kurios faktiškai ra įrengtos.

Savivaldybė skelbia, kad iki rugpčio 21 dienos nesulaukus pastabų dėl galimų techninių klaidų ar pastetų netikslumų, rašas bus tvirtinamas Šiaulių miesto savivaldybės administ­racijos direktoriaus įsakymu ir peržiūrimas periodiškai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nu­statyta tvarka