Valdiški pinigai gydytojų nevilioja

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Centro poliklinikos direktorius Mindaugas Maželis sakė, jog atvykstantys nauji medikai nenori įsipareigoti ir nesinaudoja miesto Savivaldybės finansine parama.
Šiauliuose trūksta net apie 250 medikų. Šiaulių miesto savivaldybė yra patvirtinusi keletą programų, pagal kurias finansinę paramą galėtų gauti trūkstamų specialybių gydytojai, rezidentai, aukštos profesinės kvalifikacijos specialistai. Gauta informacija iš Savivaldybės rodo, kad Savivaldybės dosnumu naudojasi vis mažiau finansinį paskatinimą galinčių gauti žmonių. Spėjama, kad pagrindinė priežastis – nenoras įsipareigoti už paramą kelerius metus dirbti vienoje vietoje. Dosni Akmenės rajono programa, kai reikalingam gydytojui skiriama 60 tūkstančių eurų būstui įsigyti, pasinaudojo du medikai.

 

Medikų paskatinimo sąlygas bandoma padaryti patrauklesnes

Šiaulių miesto savivaldybės Sveikatos skyrius informavo, kad atsižvelgiant į visoje Lietuvoje augantį gydytojų stygių, buvo vertintas Šiaulių mieste esančių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų poreikis 2021-2023 metais.

Apklausos duomenimis nustatyta, kad miesto sveikatos priežiūros įstaigose trūksta apie 250 medicinos darbuotojų, iš jų 213 darbuotojų Respublikinėje Šiaulių ligoninėje ir 31 gydytojo specialisto ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose.

Savivaldybė dar 2017 metais pradėjo įgyvendinti projektą ,,Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“. Projekto lėšomis galima kompensuoti rezidentūros studijų įmokas asmenims, studijavusiems rezidentūrą ne valstybės finansuojamose vietose. Už tai jie sveikatos priežiūros įstaigoje privalėtų atidirbti numatytą laiką. 2018 metų pabaigoje miesto Taryba priėmė sprendimą dėl finansinio paskatinimo skyrimo į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas atvykstantiems dirbti trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė informavo, kad 2021 metams pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame skirta 36,2 tūkstančio eurų. Suma neatrodo didelė, tačiau šiais metais negauta nė vieno prašymo. Toliau finansuotos tik 3 rezidentų studijos pagal 2019–2020 metais pateiktus prašymus.

Savivaldybės administracija pripažino, kad skatinimo sistema nėra efektyvi, todėl jau šį mėnesį vyksiančiame Tarybos posėdyje bus bandoma ją padaryti patrauklesnę.

Jei Taryba pritars, atvykusio trūkstamos specialybės gydytojo įsipareigojimo dirbti įstaigoje laikotarpis trumpės iki 1 metų. Įteisinama galimybė sudaryti sutartį ne iškart trejiems metams, bet kasmet pasirašyti naujas finansavimo sutartis, bet ne daugiau kaip trejus metus iš eilės arba įsipareigoti 3 metams iš karto.

Tarybos sprendimo projekte siūloma skirti didinti išmoką vienam gydytojui nuo 5000 iki 7000 eurų. Jis tokią sumą gaus, jei įsipareigos įstaigoje įdirbti ne trumpiau kaip metus. O jei sutartis pasirašys trejus metus iš eilės, tai po 7 tūkstančius gaus kasmet. Tačiau jei gydytojas įsipareigos atidirbti įstaigoje ne trumpiau nei 3 metus, jis gaus vienkartinę 25 000 eurų išmoką. Iki šiol iš gydytojo už finansinį paskatinimą buvo reikalaujama gydymo įstaigoje atidirbti 5 metus.

Rezidentas įsipareigotų įstaigoje dirbti pagal savo specialybę ne trumpiau kaip 1 metus. Jis gautų iki 10 000 eurų kasmetinę rezidento stipendiją, 5 000 eurų vienkartinę išmoką.

Šiaulių miesto savivaldybėje esančiose gydymo įstaigose būtų finansuojamos šios rezidentūros studijos: šeimos gydytojų, gydytojų pulmonologų, gydytojų psichiatrų, gydytojų vaikų ir paauglių psichiatrų, gydytojų ortopedų traumatologų, skubios medicinos gydytojų, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, gydytojų vaikų odontologų, gydytojų ortopedų odontologų, gydytojų endodontologų, gydytojų periodontologų, gydytojų ortodontų, gydytojų urologų, gydytojų gastroenterologų, darbo medicinos gydytojų, gydytojų geriatrų.

Poliklinikos gydytojai valdiška parama nesinaudojo

Šiaulių Centro poliklinikos vadovas Mindaugas Maželis patvirtino, kad gydytojai nenori naudotis Savivaldybės parama.

„Mes neseniai priėmė jauną specialistą, kuris pas mus atvyko iš Panevėžio, paaiškinome, kad jis gali pasinaudoti Savivaldybės parama, tai jis šyptelėjo ir pasakė, kad susilaikys – nenori įsipareigoti. Jauni žmonės gal bijo įsipareigoti“, – pasakojo M. Maželis.

Jis stebisi, kad medikai atsisako paramos, nors ji nėra maža. Anksčiau poliklinika turėjo žinybinį butą, kurį siūlė net penkiems atvykstantiems gydytojams. Tačiau šiems butas nepatikdavo, todėl mieliau nuomodavosi patys.

Poliklinikos vadovas sakė jau net nebežinantis, kas priviliotų naujus gydytojus. Savivaldybės siūloma parama jų įstaigoje nepasinaudojo nei vienas įsidarbinęs gydytojas. Tik dviejų rezidentų studijas finansuoja Savivaldybė.

Pastaruoju metu poliklinika įdarbino naują šeimos gydytoją, LOR specialistą, odontologą. Specialistų ieško per asmeninius kontaktus, važiuoja į universitetus kalbinti rezidentų.

Anot M. Maželio, katastrofinė situacijos nėra, tačiau šeimos gydytojų trūkumas yra ypač aktualus. Poliklinikos interneto svetainėje kabo skelbimas, kviečiantis dirbti šeimos gydytojus. Jiems siūlomas 5000 darbo užmokestis (su mokesčiais) ir priedai už darbo rezultatus.

Susidomėjo aukštos kvalifikacijos specialistas

Šiauliuose trūksta ne vien medikų, bet ir viso sąrašo kitų profesijų specialistų. Dauguma jų – IT arba inžinerinio profilio profesionalai.

Laikinai einanti Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas Aistė Petkuvienė informavo, kad aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams pritraukti 2021 metais numatyta skirti 31 000 eurų. Šia parama šiais metais pasinaudojo 1 specialistas.

Maksimali šios paramos suma būsto nuomos išlaidoms padengti – iki 3600 eurų per 2 metus. Išmokama suma priklauso nuo būsto nuomos kainos. Finansavimo sutartis pasirašoma ir su specialistu, ir su jo darbdaviu.

„Kodėl nesinaudoja specialistai šia parama – viena iš priežasčių galėtų būti, kad ši parama darbdaviams yra minimali (de minimis) pagalba. Gali būti, kad įmonės išnaudojusios šios pagalbos limitą arba turi planų pasinaudoti kitiems tikslams. Kita priežastis galėtų būti, kad specialistai nenori įsipareigoti įmonėje dirbti 2 metus“, – komentavo A. Petkuvienė.

Remiantis Užimtumo tarnybos Šiaulių skyriaus pateikta informacija ir Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų atliktu reikalingiausių profesijų tyrimu, rugsėjo mėnesį buvo papildytas profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse, sąrašas. Anot vadovės, šiuo metu generuojamos idėjos aprašo keitimui.

Už 60 tūkstančių atvyko du gydytojai

Prieš metus per visą šalį nuskambėjo žinia apie itin dosnią Akmenės rajono savivaldybės programą. Į rajoną atvykus dirbti trūkstamos profesijos gydytojui ir jam sutikus įsipareigoti dirbti gydymo įstaigoje ne trumpiau nei 5 metus, skiriama 60 tūkstančių eurų vienkartinė parama būstui įsigyti.

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas „Šiaulių kraštui“ sakė, jog šia programa pritraukė du šeimos gydytojus, kurie buvo reikalingi rajono poliklinikai, nes visi penki čia dirbę šeimos gydytojai išėjo dirbti į privačią įstaigą. Nors rajone šeimos gydytojų kartu su privačiomis gydymo įstaigomis yra pakankamai, tačiau esant COVID-19 pandemijai privačios gydymo įstaigos nesteigia karščiavimo klinikų, nenori dirbti mobiliajame punkte, todėl Savivaldybė stengiasi užtikrinti viešosios įstaigos išlikimą ir tinkamą darbą. Šiuo metu svarstoma, ar reikalingas įstaigai dar vienas šeimos gydytojas.

Ši Savivaldybė medikus finansiniu paskatinimu vilioja jau keletą metų. Tik anksčiau finansinė parama siekė 15 tūkstančių eurų. Meras prisiminė, kad į rajoną dirbti atvykusi medikų prieš 6–7 metus už gautus 30 tūkstančių eurų įsigijo namą. Šia programa pasinaudojo dar keli specialistai. Gydytojas iš Ukrainos vietoje pinigų pasirinko Savivaldybės siūlytą būstą.

V. Mitrofanovas apgailestavo, kad naują „prabangiąją“ programą Konkurencijos tarybai apskundė vienas rajono privatus sveikatos priežiūros centras. Taip esą iškraipomos konkurencijos sąlygos, nors meras su tuo kategoriškai nesutinka. Jo manymu, kaip tik privačioms įstaigoms keliami kur kas mažesni reikalavimai. Tyrimo išvadų dar nesulaukė.

Meras sakė, jog šiuo metu ši programa yra stabtelėjusi. Labiausiai rajonui šiuo metu reikėtų terapeutų, tačiau yra neaiški rajono ligoninės perspektyva – ar po sveikatos reformos nedidelėse rajonų ligoninėse išliks terapiniai skyriai.

Anot rajono vadovo, jie negali kviesti dirbti ir čia įsikurti žmonių, nes nežino, ar jie galės likti čia gyventi. O ir patiems rizika – ką reikės daryti, jei reformavus ligoninę po metų kitų šiems specialistams nebeliks darbo.

Tačiau Akmenės rajono savivaldybė turi ir kitą, anot mero, lanksčiąją programą. Vienkartinę 10 tūkstančių eurų paramą gydytojas gali gauti atvykęs čia dirbti ne mažiau nei vieneriems metams. Taip pat apmokamos jo transporto išlaidos.

„Aš manau, kad ši programa bus populiaresnė. Šiuo metu mes kalbiname kelis gydytojus ir siūlome pasinaudoti šia programa. Kol neaiški gydymo įstaigų ateitis, mes kviečiame atvažiuojančius gydytojus“, – komentavo V. Mitrofanovas.