Šiaulių bulvare jau kertami medžiai

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Trečiadienio rytą senojoje bulvaro dalyje nupjautos pirmosios liepos.
Trečiadienio rytą šiauliečius pasitiko pjūklų garsai. Senojoje pėsčiųjų bulvaro dalyje pradėti pjauti medžiai. Grupė susirinkusių medžių gynėjų fiksavo krentančias liepas, buvo iškviesta policija. Vienas iš medžių saugotojų prisirakino prie medžio. Praeiviai ir palaikė medkirčius, ir piktinosi: "Gėda!".
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis dar birželį pa­si­ra­šė su­tar­tį su UAB "In­fes" dėl da­lies Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir Va­sa­rio 16-osios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bų.

Ši įmo­nė bu­vo vie­nin­te­lė ran­gos dar­bų kon­kur­so da­ly­vė ir jį lai­mė­jo. Pa­si­ra­šius su­tar­tį su ran­go­vais, Vil­niaus gat­vės se­no­sios pės­čių­jų bul­va­ro da­lies at­nau­ji­ni­mo pradžia buvo numatyta lie­pos vi­du­ry­je. Tačiau vėliua sutarta darbus nukelti po Šiaulių miesto gimtadienio.

Bulvaro at­kar­pos nuo Til­žės gat­vės iki Drau­gys­tės pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jos ver­tė – 4,9 mi­li­jo­no eu­rų (be PVM), į tą su­mą įskai­čiuo­tas ir Va­sa­rio 16-osios gat­vės at­nau­ji­ni­mas. Ji tu­ri bū­ti baig­ta per 6 mė­ne­sius, o bul­va­ro dar­bams ir am­fi­teat­rui skir­ta 19 mė­ne­sių. Vi­sa re­konst­ruk­ci­ja tu­ri bū­ti baig­ta 2021 me­tų va­sa­rą.

Komentarai

GREIČIAU    Tre, 2019-09-25 / 11:22
STABDYKIT BARBARUS, MEDŽIAI SVEIKUT SVEIKUTĖLIAI. JIE DAR 50-70 METŲ MŪSŲ PLAUČIUS SAUGOTŲ. O DABAR UŽ TŪKSTANČIUS SUKAIŠIOS APŠIURUSIUS ,,PIEŠTUKUS", KURIE TĖRA MEDŽIŲ PARODIJA. NEI PROTO, NEI SĄŽINĖS ;(((
tegul juda projektas    Tre, 2019-09-25 / 11:55

In reply to by GREIČIAU

Tegul juda, pagaliau darbai pajudejo ir turesim nauja, grazu bulvara, o ne ta apsispuogavusi, nuo medziu ir ziedadulkiu lipnu... reikia atsinaujinti pagaliau, protestuotojai negali spresti uz dauguma zmoniu.
R    Tre, 2019-09-25 / 19:51

In reply to by GREIČIAU

Nebenusišnekėk. Miestas po renovacijos tik gražėja. Nepatinka tuomet galima gyventi miške. Buvo audra ir kas gero iš tų persenusių medžių. Nauji užaugs ir viskas bus ok, tai akivaizdžiai matosi kitose bulvaro dalyse taip pat Tilžės gatvėje. Prie mano namų augo didžiausi topoliai, kiek reikėjo vargti kol juos pagaliau nukirto.
lota     Tre, 2019-09-25 / 12:12
Šaunu, aš tik už tai kad būtų tvarkoma ! Gerbiamiems medžių mylėtojams noriu palinkėti supratingumo ir kantrybės, ataugs atsodinti nauji medeliai, tik reikia truputį laiko :)
Tikra Madam     Tre, 2019-09-25 / 18:15

In reply to by lota

Su proteliu negerai? Medžiai duoda deguonį, kvėpuojame svaresniu oru. Ką duos tie skystalai, net neuzaugantys? Išlįsk is savo būdos, pavaziuok bent iki Lenkijos, pamatysi kaip saugoma, o ne naikinama.
Kaštonų alėjoje klevų nuolaužų, matyt, tyčia netvarko    Tre, 2019-09-25 / 12:37
O Kaštonų alėjoje klevų nuolaužų, matyt, tyčia savivaldubės Buratinai netvarko - gal iš apmaudo, kad nė vienas "nusenęs" kaštonas per audrą nenuvirto kaip prognozavo podchalujai dendrologai.
lota    Tre, 2019-09-25 / 13:37

In reply to by Kaštonų alėjoje klevų nuolaužų, matyt, tyčia netvarko

Gerbiamoji, o ne ' medverkių " dėka dar iki šiol kaštonų alėjoje toks šiukšlymas??? Akli esat ar apsimetat kad nematot kokie " susu" apėję lapai, labia gražu? Na, tai ir ko putotis, vaikščiokit po tokį sašlavyną kokio norėjot, kas blogai????
Mankurtai    Tre, 2019-09-25 / 13:48
Tie, kuriems trinkelės gražiau už medžius, kuriems fejerverkai - kultūros viršūnė, esate mankurtai. Bet greičiausiai net nežinote tokio žodžio.
Šiukšlynas    Tre, 2019-09-25 / 13:56
Tai mūsų valdžia šiukšlių krūva. Tyčia netvarko Kaštonų alėjos, nes reikia buratinišką tiesą įrodyt. Buratinas pasakoje buvo medinukas, neturėjęs širdies, kuriam už melagystes užaugo nosis. Bet ne ilgos nosies jiems linkiu. Tikiu, kad įsisuks ir į jų gretas STT, papurtys už "auksinę" medirtystę, patikrins, ar tose jų sodybose prie Dubysos nepriklota trinkelių, kokias kloja miesto centre.
Aja    Tre, 2019-09-25 / 14:12
Ko jūs medkirčius keikiat ir ant jù šaukiat savo “Gėda”? Jie paprasti žmonės, kurie gavo įsakymà nupjauti, tai ir pjauna, toks jù darbas, kurį jie atlieka. Eikit ir ant valdžios ūbaukit.
Šiaulietė    Tre, 2019-09-25 / 15:25
Tai kas vyko pradėjus kirsti medžius - cirkas be pinigų!!! Gėda už protestuojančius. Tvoros vos negriūva, į aptvertą teritoriją braunamasi, kirtėjams aiškinama kokią žalą šie daro, o fotografų kaip per popiežiaus vizitą. Valio, Šiauliai atsinaujina ir nereikia „dengtis” po frazėm: medžiai valo orą, plaučius. Čia ne parkas, o alėja.
O    Tre, 2019-09-25 / 16:02
Tie likę nenupjauti lauks, kol vėtros išvers. Kas tada bus, vėl pyksim, jog laiku nepasirūpino, nenupjovė. O koks bus derinys tarp suaugusių liepų ir naujų medelių. Įdomus vaizdelis gausis.
kike    Tre, 2019-09-25 / 16:03
Atsodins medžius, kurių kupolas kaip lietsargio, ne didesnis. Džiūgaukit, avingalvočiai.
šiaulietei    Tre, 2019-09-25 / 16:09
susidaro įspūdis, kad jūs "šiaulietė" iš Pakruojo ar dar kitur. Mačiau reportažą, jokios tvoros negriūva, čia kaip toj pasakoj hiperbolizuojat viską. Ir tikrai sutinku, kad gėda šiauliečiams, kurie nesaugo savo miesto medžių! Gėda, kad dėl pinigų įsisavinimo žmogiškumui vietos nebėra...
Šiaulietei    Tre, 2019-09-25 / 16:34

In reply to by šiaulietei

Parašyta buvo, jog tvoros vos negriūva. Jos jau iš cementinio stovo buvo išnertos. Policijos pareigūnai sustabdė. O reportažas, tai neparodo ir neapima visko, kas vyko.
Pagaliau    Tre, 2019-09-25 / 16:17
Bus tvarka Atsodins Bus daug graziau Cia ne del medziu sukaujama opries mera ir jo komanda
"vietiniam" medkirčiui    Tre, 2019-09-25 / 16:20
"Nenuvirto per tą, nuvirs per kitą. Čia tik laiko ir vėjo krypties klausimas." Aišku, kad kažkada nuvirs. Senas medis kaip senas žmogus: - Geras buvo, daug padėjo, bet dabar jo senatvė gali sukelti problemų. Tai, pagal tave, ant rogučių ir į mišką , nes jei nenumirė šį mėnesį, tai numirs kitą...
Siaulietis    Tre, 2019-09-25 / 16:22
Pagaliau gal svariau gyvensim. Geda ir paziureti i dabartini bulvara. Pirmyn vyrai, uz Šiaulius už miesto atnaujinima.
Antanas B.    Tre, 2019-09-25 / 16:25
Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo, Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo. Mat toj pati galybė, ką miškus sugraužė, Širdį, dūšią apgriuvo... ir giesmę nulaužė.
miestietis    Tre, 2019-09-25 / 16:30
Matau tik vieną problemą- atsodinti reikės tinkamais medžiais, o ne tais gaidžiais, kaip dabar yra sutvarkytoje dalyje- medžiai jaunučiai, o kamienai visi ir šakos samanoti, kaip šimtamečių, ir lyg negyvi būtų. Čia reikėtu plataus patyrusių specialistų forumo tuo klausimu.
besmegeniai    Tre, 2019-09-25 / 16:30
Graudu, kad mūsų miesto valdžia tokia... Jokio supratimo ir noro suprasti - kokia brandžių medžių nauda žmogui, ar jie apsimeta arba trūksta žinių tai akivaizdu. Miesto centras jau virsta betoniniu stadionu. Išlys tiems ponams tos naujos trinkelės per... Klimato kaita - akivaizdi, o jie euroremontus mieste atlikinėja. Pasodins naujus medelius, apklos naujomis trinkomis - jos įkaista karštomis vasaromis taip, kad baisu, o medžių tai nebebus . Reikėtų atvežti į Šiaulius Gretą Thunber iš Švedijos - pamatytų kas Šiauliuose vyksta,... kaip valdžia mūsų išrinktoji "kovoja su klimato kaita"....
Medžių kirtimui policijos visada užtenka    Tre, 2019-09-25 / 16:31
Bet policijos, tai žiūriu, pasitelkta buvo gausiai. *** " Šiau­lių gy­ven­to­jams vė­ly­vais va­sa­ros va­ka­rais pa­si­ro­dy­ti gat­vė­se bu­vo ta­pę ne­sau­gu: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vis su­lauk­da­vo pra­ne­ši­mų apie bru­ta­lius plė­ši­mus, ku­rių me­tu žmo­nės ne tik ne­tek­da­vo sa­vo daik­tų, bet dar ir bū­da­vo stip­riai su­ža­lo­ja­mi, dėl to pa­tek­da­vo net į li­go­ni­nę. Plė­ši­mai – vie­nas po ki­to. "
Be Policijos nebūtų vykę darbai    Tre, 2019-09-25 / 16:55
"Darbininkas" Visockas į rinkimus ėjo su nuostata: „5 minutės per dieną darbo bendram labui pakeistų Šiaulių veidą“. Pats šio principo laikosi ištikimai. Rinkėjų laimėjimas — verslininkas, individualios įmonės, užsiimančios fotoverslu, savininkas, visuomenininkas vienišius, gerų idėjų generatorius ir jų vykdytojas. Rengia švaros talkas, kuria socialinius filmukus ir juos skleidžia, vaikų globos namų auklėtinius fotografuoja, kad vaikai galėtų džiaugtis asmeniniais albumais. Nuolat sportuoja, orientacininkas. Viskas prasidėjo nuo šiukšlių rinkimo. - Aš turiu išsivalyti tą vietą, kurioje aš bėgioju. Svarbu, ar žmogus yra užsiauginęs gerą širdį."
Griežtai, taikliai ir aiškiai    Tre, 2019-09-25 / 17:23
Zakiras Medžidovas: - „Čia yra statybų aikštelė, todėl jums būti čia negalima“.
Asta    Tre, 2019-09-25 / 18:05
Labai gaila, kad taip plaunami pinigai. Gėda, gėda turėtų būti valdininkams padėjusiems parašus po tokiu projektu. Beja dar yra daug medžių lai visus iškerta barbarai..
Svečias    Tre, 2019-09-25 / 19:12
Visi labai už medžių kirtimą, tai paklauskime: kaip jūs kvėpuojate švariu oru? Ar to niekas jūsų nemokė mokykloje?? Kas jums karštą vasaros dieną suteikia malonų šešėlio prieglobstį? Kas puošia miestą žaluma, o ne kaip tilžės atkarpoje atsodinti "medžiai" stovi vien dėl to, kad buvo "atsodinti"? Kai sutriks šiauliečių plaučių darbas, paspringsime nuo dulkių, tada ką sakysite? Tuoj užaugs nauji "medžiai"??
Neperdėkit    Tre, 2019-09-25 / 20:31

In reply to by Svečias

Su tuo švariu oru ir plaučių darbu. Turim daug medžių ir ne vieną parkelį Šiauliuose. Daugiabučiai apsodinti medžiais, krūmais; mokyklų teritorijos apsuptos medžių; nuosavų namų kiemai pilni augmenijos. Čia yra miesto alėja.
Svečias    Tre, 2019-09-25 / 19:34
Visuckas neturi gedos jausma, jis pilnas nepotizmo, ir taip pat politinio., jam net teismu sprendimai - nesprendimai. Jusu nuomone, gerb. Šiaulieciai - neidomus. Neżmogus kuriam idomi tik jo nuomone ir tik jis.!!!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.