Nakvynės namams pinigų pridėjo, pedagogams – neliko

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Tarybos narys Zakiras Medžidovas kėlė klausimą, kada bus rasta lėšų atstatyti galimai sumažintas neformaliojo ugdymo pedagogų algas.
Vasario pradžioje patvirtintą miesto biudžetą balandžio 1 dieną miesto Taryba jau koregavo. Bene daugiausiai klausimų Tarybos opozicijai kėlė papildomi pinigai skirti laikinosios nakvynės namų įrengimui Kauno gatvėje. Politikai priekaištavo, kad valdantieji, džiūgavę dėl rekordinio šių metų biudžeto, nuskriaudė neformaliojo ugdymo įstaigas, sumažinę lėšas pedagogų atlyginimams. Buvo keliamas klausimas kur valdžios prioritetai – vaikai ar trinkelės?

Ir kito nakvynės namų pastato remontas pabrango kelis kartus

Svarstant miesto biudžeto klausimus iš 30 Tarybos posėdyje dalyvavusių politikų 21 pareiškė norą nusišalinti, nes turi kokių nors interesų, sietinų su miesto iždu. Dauguma Tarybos narių dirba arba biudžetinėse įstaigose arba Savivaldybės įmonėse. Kadangi nusišalinus daugumai Tarybos narių posėdis negalėtų vykti, politikai nusprendė nenusišalinti nuo biudžeto reikalų.

Šiaulių miesto taryba 87,9 tūkstančius eurų, kurie buvo skirti Dainų tako atnaujinimui, perskirstė pastato Kauno gatvėje 6 pritaikymui nakvynės namų ir apgyvendinimo paslaugoms teikti. Šiame pastate įrenginėjamos patalpos, kuriose galės pernakvoti benamiai.

Prieš daugiau nei metus Savivaldybės atstovai, pristatinėdami gyventojams planus įrengti laikinosios nakvynės vietą Kauno gatvėje, minėjo, kad pastato remontas bus pigus ir ekonomiškas, kainuos apie 70 tūkstančių eurų.

Projektuotojams parengus pirminę sąmatą, paaiškėjo, kad „ekonomiškas“ remontas gali kainuoti apie 240 tūkstančių eurų. Miesto taryba vasario mėnesį šiam projektui skyrė 222 tūkstančių eurų, tačiau greitai paaiškėjo, kad šių pinigų nepakaks.

„Ar tai jau paskutinis nakvynės namų pabrangimas?“ – posėdžio metu klausė Tarybos narys Edvardas Žakaris.

Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis patvirtino, kad paskutinis. Kaip tik tuo metu vyko rangos darbų konkursas, kuriame dalyvavo tik viena įmonė. Pamačiusi konkursui pateiktą įmonės pasiūlymą Administracija susigriebė, kad Tarybos skirtų pinigų pritrūks. Jau buvo kilęs skandalas, kai A. Bartulis pasirašė rangos sutartį dėl kito nakvynės namų pastato Tiesos gatvėje rekonstrukcijos, nors reikiamos lėšos nebuvo skirtos.

Kaip aiškino Administracijos direktorius, „laimingo sutapimo dėka“, šį kartą apie trūkstamas lėšas paaiškėjo iki sutarties su rangovu pasirašymo. Tarybai skyrus papildomas lėšas, pastato Kauno g. 6 statybos remontas ir pritaikymas nakvynės namams kainuos 310 tūkstančių eurų.

A. Bartulis paaiškino, kad rangovas darbus turės atlikti iki birželio 30 dienos, nes tada Savivaldybė dabartinius nakvynės namus Pakruojo gatvėje turės užleisti Lietuvos kariuomenei, kuri toje teritorijoje planuoja įgyvendinti didelį investicinį projektą.

Prioritetai: neformalusis ugdymas ar trinkelės?

Tarybos posėdžio metu politikai kėlė klausimą, kodėl biudžete nesuplanuotos visos lėšos, reikalingos miesto vaikų neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimams.

Tarybos narys Zakiras Medžidovas klausė, ar neplanuojama atstatyti šias lėšas, nes esą kai kurių neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojams buvo 10 procentų sumažinti darbo krūviai arba atlyginimai.

Tarybos narys Jonas Bartkus priminė, kad bendra biudžeto apimtis yra padidėjusi. Pristatant biudžetą politikai nebuvo informuoti, kad yra įstaigų, kurioms trūks lėšų darbo užmokesčiui. J. Bartkus paprašė Finansų ir ekonomikos komitetui pateikti informaciją, kokioms neformaliojo ugdymo įstaigoms ir kiek trūksta lėšų. Gal dar yra tokių įstaigų ar sferų, kurių išlaikymui skirta nepakankamai pinigų?

„Meras skelbė apie rekordinį biudžetą. Balansuodami šių metų biudžetą nuskriaudėme neformalųjį ugdymą, atėmėme dalį finansavimo, nors tuo pačiu skelbėme, kad pinigų dar niekada tiek daug nėra buvę. Iš vienos pusės pinigų yra, lietus lyja – trinkelėms, asfaltui, bet kam, bet žmonėms – ne. Aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad Šiaulių miesto vaikai šviestų, o lempos gali naktį ir nešviesti“, – rėžė Z. Medžidovas.

Jį palaikė Martynas Šiurkus. Jis pritarė, kad viešai skelbiama apie rekordinius pinigus, o įstaigų vadovai, pasislėpę po šluota, turi krapštyti pinigus ir sukti galvas, kaip sumokės atlyginimus žmonėms 11 ar 10 metų mėnesį.

„Man gaila, kai prioritetas yra granitinis bortas ir fontanas, o ne žmonės ir vaikai. Čia mūsų vadovų pasirinkimas, kur išleisti pinigus, kai mes turime rekordinį jų dydį“, – kalbėjo M. Šiurkus.

Savivaldybės administracijos direktorius sakė, kad tai yra finansavimo šaltinio ir kitų spręstinų reikalų klausimas.

Meras Artūras Visockas prasitarė, jog suplanuotas biudžetas gali būti nesurinktas, nes tai rodo dabartinės tendencijos.

Kiek vėliau A. Bartulis sakė pavedęs savo pavaduotojui pasiaiškinti, kokioms neformaliojo ugdymo įstaigoms trūksta lėšų atlyginimams. Jis sakė nelabai supratęs, apie ką konkrečiai kalbėjo politikai.

Taryba taip pat perskirstė 25 tūkstančius eurų, kurie buvo numatyti plaukimo centro „Delfinas“ pastato Ežero gatvėje remontui. Administracijos atstovai aiškino, kad šie pinigai buvo suplanuoti „per klaidą“. Remontui reikalinga kur kas didesnė pinigų suma, todėl šis projektas pastumtas kol kas į 2022 metus.

Merą erzina oponuojantys „valstiečiai“

Už biudžeto perskirstymą iš 30 Tarybos narių balsavo 28, 2 susilaikė. Tai suerzino miesto merą Artūrą Visocką. Jis leido sau padaryti politinį pareiškimą ir priminė savo pavaduotojui bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkui Egidijui Elijošiui, kad šis esą per kovą žadėjo išsiaiškinti, kad neliktų jų partijos dviejų frakcijų: vienos – opozicijoje, kitos – valdančiojoje daugumoje.

„Toliau tęsiasi oponavimas, kuris, greičiausiai, yra nesuderintas su partija“, – piktinosi miesto vadovas, šį klausimą keldamas jau antrą Tarybos posėdį iš eilės.

„Išmeskit iš draugų, mere“, – pasiūlė M. Šiurkus.

Priminsime, kad „valstiečių“ dvi frakcijos atsirado tada, kai opozicinės frakcijos „Už Šiaulius“, kurią sudarė to paties visuomeninio judėjimo atstovai, du nariai pernai įstojo į minėtą partiją. „Valstiečiai“ yra prisijungę prie A. Visocko frakcijos „Dirbame miestui“ ir kartu sudaro valdančiąją daugumą.

E. Elijošius ramino, kad „susitvarkys“, o atskirų įsipareigojimų iki kada Tarybai nedavė.

Denis Michalenko merui priminė, kad jokiam Tarybos nariui niekas neturi teisės uždrausti užduoti klausimą, pareikšti nuomonę, taip pat – ir persekioti už kritiką.