Miesto biudžete pinigų šiemet bus dar daugiau

ELTA nuotr.
Ketvirtadienį Šiaulių miesto taryba patvirtino 2022 metų biudžetą ir trejų metų strateginį veiklos planą. Nors didžioji dauguma Tarybos narių pritarė šimtamilijoninio miesto iždo išdalijimui, buvo išsakyta daug mieste susiklosčiusių problemų.

Biudžetui pritarta

Numatomos šiemetinio biudžeto pajamos turėtų siekti 188,8 milijono eurų, 14 milijonų daugiau nei 2021 metais, tarp kurių ir praėjusių metų nepanaudotas likutis – 17,6 milijono eurų. Kaip įprasta, daugiausia lėšų, net 90,3 milijono, bus skiriama švietimo sistemai, socialinės paramos programai įgyvendinti – 49,5 milijono, miesto infrastruktūros objektams prižiūrėti ir modernizuoti – 30,7 milijono eurų, investicijoms į miesto infrastruktūrą ir erdvių atnaujinimą – apie 21 milijoną eurų. Dotacijos šiemet mažėja, bet ženkliai didėja savivaldybei tenkanti surenkamų mokesčių dalis, nežymiai auga kitos pajamos.

Tarybos posėdžio metu svarstant miesto Savivaldybės strateginį veiklos planą ir biudžetą, Tarybos nariai klausė apie priemones, kurios galėtų turėti įtakos vidutiniam darbo užmokesčiui mieste didėti, europinėms lėšoms mažėti, viešojo keleivinio transporto veiklos sąnaudas, socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus augimą, sporto objektus ir miestiečių sveikatinimo programas, kėlė kitus aktualius klausimus.

Už 2022 metų biudžetą balsavo 25 Tarybos nariai, balsavusių prieš – 1, susilaikė 5 Tarybos nariai.

Politikai akcentavo problemas

Tarybos narys Edvardas Žakaris pažymėjo, kad augant infliacijai ir kylant kainoms bus atlikta mažiau darbų, nei numatyta. Nors skirtas milijonas eurų šiai problemai spręsti, manoma, kad tiek neužteks.

Politiką stebina, kad šiais metais bus skirta lėšų išasfaltuoti tik 3 kilometrus žvyruotų gatvių. Kadangi mieste tokių gatvių yra beveik 100 kilometrų, kada ateis eilė kitoms?

Buvo tikėtasi, kad šią 4 metų Tarybos kadenciją pavyks išasfaltuoti visų daugiabučių namų kiemus, tačiau jau akivaizdu, kad tai padaryti nepavyks. Šiais metais numatyta darbus atlikti 100-e daugiabučių namų kiemų, ir tai yra per mažai. Keista, kad praėjusiais metais net nepavyko panaudoti visų šiam reikalui skirtų pinigų, liko 50 tūkstančių.

E. Žakaris stebėjosi, kad net ir nesutvarkytuose kiemuose pastatyti parkomatai ir renkami pinigai.

Politikus stebina ir skiriamos didelės lėšos teisinėms paslaugoms – 200 tūkstančių eurų. Buvo priminta, kad Administracijoje yra visas Teisės skyrius su 8 etatais, mero sekretoriate dirba du teisininkai. Kilo klausimas, kokie čia vyksta dideli teismai, su kuo čia taip kovojama?

Savivaldybė neseniai įvertino miesto stadionų būklę ir sudarė eilę jiems atnaujinti. Tačiau pagal skirtas lėšas pirmas renovacijos sulauks 11-as eilėje esantis stadionas, antrasis – trečias eilėje.

„Čia panašu į politinius užsakymus“, – sakė E. Žakaris.

Jonas Bartkus apgailestavo, kad laiku nebus įgyvendintas koncertinės įstaigos „Saulė“ rekonstrukcijos projektas, nebus pastatytas paminklas Laisvės gynėjams Prisikėlimo aikštėje.

Jis pažymėjo, kad mero sekretoriatas rodo blogą pavyzdį visoms biudžetinėms įstaigoms. Ištisus metus laiko laisvą etatą, kad jam nepanaudotos lėšos galėtų būti skirtos kitų darbuotojų algoms kelti ar premijoms išmokėti.

M. Šiurkus klausė, kaip bus skirstomos gyventojų pajamų mokesčio neplanuotos lėšos, kurių per praėjusius metus surinkta apie 5 milijonus eurų ir siūlė iš šios sumos finansuoti koncertinės įstaigos „Saulė“ akustikos įrengimą. Tačiau meras Artūras Visockas paaiškino, kad šios lėšos sukrenta į bendrą miesto iždą ir neskirstomos atskirai. Meras aiškino, kad šiam tikslui reikalingų 1,5 milijono eurų tikėjosi kooperuoti kartu su valstybės lėšomis ir padaryti darbus per vienerius metus. Miesto galva pripažino, kad lauktų lėšų iš šalies biudžeto „horizonte nesimato“, todėl teks iš Savivaldybės biudžeto projektą vykdyti dvejus metus.

Tarybos narys Martynas Šiurkus ironizavo, kad Šiauliai ir Lietuva turi Dievo siųstą merą, tačiau prašė A. Visocko išgirsti miesto žmones, nes ne viskas mieste taip gražu, kaip merui norisi skelbti.