Kryžių kalne pagerbtos Holodomoro aukos

Anetos Koryznės asm. archyvo nuotr.
Holodomoro paminėjimas Lietuvoje – viena iš tylių tradicijų, ne visada puošusių laikraščių puslapius, tuo labiau, kad tai – ukrainiečių istorijos fragmentas, tarybiniais metais mokyklose minėtas, kaip klasių kovos atmaina, kaip buožių sugalvotas būdas naikinti vietos gyventojus badu...

 

 

Paminėtina, kad šiais metais Vilniaus krašto bajorų sąjunga atvežė simbolinį vainiką su gėlių kompozicija, menančia Ukrainos vėliavą, papuoštą įrašu „Mes niekada neužmiršime“, kuri buvo skirta mūsų miestui, ją patalpinant viename iš žinomesnių Šiaulių akcentų.

Šiaulių ukrainiečių asociacija „Karpatai“ šią simbolinę dovaną pasiūlė įkomponuoti Kryžių kalne, šalia „Ukrainiečių kryžiaus“, šios organizacijos ten pastatyto dar 2015 metais.

Vainikas padėtas šeštadienį. Pagerbti prieš devyniasdešimt metų nuo bado mirę keli milijonai ukrainiečių.

Paminėtina, kad iš sostinės buvo atvykę Vilniaus krašto bajorų sąjungos vienuolika narių-senatorių, vedamų Vilniaus krašto bajorų vadės Elonos Varanauskienės bei Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado Perlio Vaisietos. Kartu su svečiais tyliose Kryžių kalno iškilmėse dalyvavo ir šiauliečiai: ukrainiečių asociacijos „Karpatai“ atstovas Jūrij Jančijuk, Šiaulių krašto bajorų sąjungos vadė Aneta Koryznė bei dizaineris Vilius Puronas, istorinio Jotvingių kryžiaus riterių ordino riteris.

Šalia šventojo Lietuvos kalno suplevėsavo ir dvi vėliavos – šviesiai mėlyna Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vėliava ir purpurinė Vilniaus krašto bajorų vėliava, padabinta Geležiniu Vilku.