Jubiliejiniai Kryžių kalno atlaidai

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Piligriminiam žygiui į Kryžių kalną vadovavo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Liepos 30-31 dienomis Šiaulių rajone, Kryžių kalne, vyko tradiciniai – 1997 metų liepą, įkūrus Šiaulių vyskupiją, atgaivinti Kryžių kalno atlaidai. Šiemet buvo švenčiami jubiliejiniai – 25-erių metų – atlaidai, kurie tapo Šiaulių vyskupijos jubiliejinių metų kulminacija.

Liepos 30-osios vakarą vyko vigilija Kryžių kalne – Kryžiaus kelias, o liepos 31-oji – atlaidų diena – prasidėjo piligriminiu žygiu nuo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros į Kryžių kalną. Piligriminiam žygiui vadovavo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šiaulių vyskupijos ganytojas aukojo ir jubiliejines Kryžių kalno šv. Mišias, kuriose dalyvavo apaštalinio nuncijaus – arkivyskupo dr. Petar Antun Rajič sekretorius – kun. dr. Da Woon Cheong, Lietuvos vyskupai, Šiaulių vyskupijos kunigai, pašvęstojo gyvenimo institutų atstovai, tikintieji iš visos Lietuvos.

Dvasingą pamokslą apie Kryžių kalno istoriją, jo šventumą, žmonių dvasingumą pasakė kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Šv. Mišiose giedojo Šiaulių katedros choras „Džiaugsmas“, vadovaujamas Romualdo Juzukonio, grojo Šiaulių pučiamųjų orkestras, diriguojamas meno vadovo ir dirigento Sigito Vaičiulionio.

Kryžių kalno šv. Mišios buvo transliuojamos tiesiogiai per nacionalinę televiziją LRT bei Marijos radiją.