Ginčą su Savivaldybe baigė taikos sutartimi

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pretenzijos dėl Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje ekrano–apžvalgos aikštelės vykdytų projektavimo dokumentacijos išspręstos taikiai.
Šiaulių apylinkės teismas paskelbė nutartį civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį keturiems atsakovams – Šiaulių miesto savivaldybei ir Savivaldybės administracijai bei UAB „RS studija“ ir UAB „Projektų ekspertizė“ – dėl statybos leidimo išdavimo teisėtumo, Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje ekrano–apžvalgos aikštelės vykdytų projektavimo dokumentų. Šalims tarpusavyje susitarus, teismas patvirtino taikos sutartį ir bylą nutraukė.

Byla teisme nebuvo nagrinėjama iš esmės, nes šalys nuo pat ieškinio pareiškimo teisme siekė taikaus ginčo sprendimo, todėl buvo sudaryta galimybė susitarti taikiai. Paskyrus teismo posėdį, gautas šalių prašymas patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti, nes ginčą išsprendė taikiai. Susipažinus su šalių pasirašyta taikos sutartimi, nenustatyta, kad jos sąlygos prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl teisme buvo patvirtinta taikos sutartis ir byla nutraukta.

Šalys, anot bylą nagrinėjusios Šiaulių apylinkės teismo teisėjos Editos Kavaliauskienės, taikos sutartimi susitarė dėl visų ieškinio reikalavimų, atsakovės prisiėmė įsipareigojimus per šalių sutartą terminą ištaisyti ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patikrinimo akte nurodytus trūkumus ir parengti Prisikėlimo aikštės ypatingojo inžinerinio statinio – ekrano – apžvalgos aikštelės bei nesudėtingų inžinerinių statinių teisės aktų reikalavimus atitinkančią projektinę dokumentaciją, gauti naują statybą leidžiantį dokumentą.

Į teismą su ieškiniu kreipėsi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, nurodydama, kad žemės sklypų, esančių Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje ir Vasario 16-osios gatvėje 61, valdymo sutartys su Šiaulių miesto savivaldybe statybą leidžiančio dokumento išdavimo metu – 2017 metų balandžio 13 dieną – nebuvo sudarytos, tai yra statytoja šių žemės sklypų nevaldė Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais, taip pat statybą leidžiančio dokumento suteikta teisė statytojai Šiaulių miesto savivaldybei rekonstruoti vandens šiluminius tinklus, kuriuos nuosavybės teise valdė AB „Šiaulių energija“, o ne Šiaulių miesto savivaldybė.

Ieškovė nurodė, kad statinio projekte pateikta neteisinga statinio – ekrano – apžvalgos aikštelės kategorija. Nurodyta kategorija – neypatingas, o turėjo būti kategorija – ypatingas.

Be to, patikrinimo akte fiksuota, kad statinio projekte Prisikėlimo aikštės sklype suprojektuota kitos inžinerinių statinių paskirties statinys – ekranas – apžvalgos aikštelė, kaip inžinerinis statinys, turintis stogą, neatitinka Šiaulių miesto tarybos 1999 metais patvirtinto Prisikėlimo aikštės su prieigomis detaliojo plano sprendinių dėl leistino žemės sklypo užstatymo tankio, statinių zonos, ribos ir linijos. Todėl sprendiniai turėjo būti keičiami koreguojant ar keičiant detalųjį planą.

Taip pat nurodyta, kad statinio projektas turėjo būti rengiamas pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos išduotus Specialiuosius architektūros reikalavimus, pateiktas neteisingas statinio projekto sprendinių atitikties teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams įvertinimas.

Dalis akte nurodytų trūkumų buvo pašalinta iki taikos sutarties sudarymo.