Kontrolieriams kyšiai išaugo į tūkstantines baudas ir nušalinimą nuo darbo

Asociatyvi nuotr.
Šiaulių techninės apžiūros centro kontrolieriai Linas Astrauskas ir Giedrius Vaitkus nuteisti dėl kyšininkavimo. Kaltais šioje byloje pripažinti ir šiauliečiai Rolandas Jokubaitis bei Deividas Juozapaitis, kaltinami papirkimu, taip pat padėjimu papirkti, kyšininkauti kaltintas 35-erių Tomas Liaudanskis. Iš penkių kaltinamųjų savo kaltę pripažino tik du.

Pinigai – už teigiamą išvadą

Nusikalstamos veikos padarytos 2020 metų pabaigoje ir 2021 metų pradžioje Šiaulių mieste, bendrovėje Šiaulių techninės apžiūros centras, atliekant automobilių techninę apžiūrą. Nustatyta, kad skirtingu laiku 55 metų R. Jokubaitis ir 37-erių D. Juozapaitis kreipėsi į T. Liaudanskį dėl jų automobilių techninės apžiūros ir teiravosi apie galimybę atlikti automobilio, gaunant teigiamą išvadą už pinigus.

R. Jokubaitis teigė, kad pirmąkart nuvarius automobilį „Volvo V70“ atlikti techninę apžiūrą, techninės apžiūros darbuotojas rado trūkumų, vienas iš kurių – išpjautas katalizatorius. Vyras nutarė pagalbos kreiptis į sesers sūnų Tomą, jis pažadėjo pažiūrėti.

Po kurio laiko vyrai susitiko prie automobilių techninės apžiūros centro. R. Jokubaitis teigė, kad T. Liaudanskis liepęs jam palikti pinigus matomoje vietoje, pasakęs, kiek. Pinigus jis padėjo prie pavarų svirties, prie peleninės. Darbuotojas atliko techninę apžiūrą ir išrašė taloną, kuriame buvo nurodyta, jog automobilis tvarkingas. Kad automobilyje pinigų nebėra, R. Jokubaitis pamatė išvažiavęs iš techninės apžiūros centro.

D. Juozapaitis kreipėsi į T. Liaudanskį dėl pagalbos padedant gauti teigiamą jo automobilio „Chrysler Sebring“ techninės apžiūros išvadą, nes turėjo abejonių dėl automobilio važiuoklės, dujų išmetimo.

T. Liaudanskis jam pasakęs, jog teigiama išvada kainuos 30 eurų, jeigu automobilio trūkumai ne žy­mūs, arba 50 eurų, jeigu trūku­mai didesni.

Nusikalstamos veikos padary­mo dieną, prieš perduodant auto­mobilį atlikti techninę apžiūrą, 50 eurų kupiūromis po 20 ir 10 eurų padėjo kavos puodelyje prie auto­mobilio pavarų svirties.

Techninės apžiūros centro dar­buotojas 39­-erių L. Astrauskas kaltu neprisipažino, kontrolierius teigė, kad T. Liaudanskio nepažįs­ta, jo automobilio anksčiau nėra tikrinęs. Kontrolieriaus teigimu, automobilyje „Volvo“ jis pinigų nematė, neėmė, jo žodžiais, sa­lone nieko tikrinti nereikėjo, pi­nigų nebuvo matyti – jie perspėja klientus, kad nepaliktų pinigų, pasiimtų piniginę, telefoną, kad nebūtų siūlomas kyšis.

Kitas kontrolierius 33 metų G. Vaitkus kaltės nei ikiteismi­nio tyrimo metu, nei teisme ne­pripažino. Nurodė automobilyje „Chrysler Sebring“ trūkumų ne­radęs, todėl išdavė pažymą, pa­tvirtinančią, kad automobilis techniškai tvarkingas, esą jokio susitarimo su T. Liaudanskiu dėl atlygio nebuvę, automobilyje pi­nigų nematęs ir jokio kyšio ne­priėmęs. Pernai sausio 11 dieną asmens kratos metu G. Vaitkus sa­vanoriškai pateikė turėtus 30 eu­rų, dėl kurių nurodė, kad tą dieną pietums buvo pasiėmęs 40 eurų, nuo pietų jam likę 30 eurų.

Teisme tardami paskutinį žodį, Šiaulių techninės apžiūros cent­ro kontrolieriai L. Astrauskas ir G. Vaitkus prašė išteisinimo, o G. Vaitkus dar pridūrė „galbūt įvykęs nesusipratimas“.

At­si­rū­go

Nors kaltinamasis L. Astraus­kas, kaip ir G. Vaitkus, nepripa­žino savo kaltės, tačiau, teismo įsitikinimu, byloje įrodymai aki­vaizdūs.

Už padarytą nusikaltimą teis­mas L. Astrauskui paskyrė 2 500 eurų baudą, įpareigojant jį šią baudą sumokėti per vienus me­tus nuo teismo nuosprendžio įsi­teisėjimo dienos. L. Astrauskui paskirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė dirbti techninių apžiūrų centre kont­rolieriumi 1 metus. Teismas nu­sprendė iš nuteisto jo konfiskuoti nusikalstamos veikos rezultatą – 30 eurų.

Už padarytą nusikalstamą vei­ką teismas G. Vaitkui skyrė 7 500 eurų baudą, įpareigojo paskirtą baudą sumokėti per dvejus metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisė­jimo dienos. Teismas paskyrė ir baudžiamojo poveikio priemonę – atėmė teisę dirbti techninių apžiūrų centre kontrolieriumi pu­santrų metų. Teismo sprendimu, iš nuteisto jo bus konfiskuoti 50 eurų, kaip nusikalstamos veikos rezultatas.

Už padarytas nusikalstamas veikas T. Liaudanskiui paskirta 8 500 eurų bauda, įpareigojant ją sumokėti per dvejus metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Ši bausmė yra su bend­rinta apėmimo būdu su praėjusių metų balandžio 27 dienos Klaipė­dos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų nuosprendžiu paskirta 1 900 eurų bauda.

Kaltinamieji R. Jokubaitis ir D. Juozapaitis nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti pagal laida­vimą be užstato. Abu vyrai turės sumokėti po 1 000 eurų įmokas į nukentėjusių nuo nusikaltimų as­menų fondą