Rašytojos skverelyje – jos kūrinių citatos

Ilonos OSIPOVOS nuotr.
Iš viso pritvirtintos devynios lentutės su rašytojos citatomis.
Joniškyje praėjusių metų rugsėjį, pagerbiant šviesaus atminimo kraštietę rašytoją Jolitą Skablauskaitę, buvo atidengta dekoratyvi kalvių darbo nuoroda į jos vardo skverelį, o pats šviežiausias darbas – prieš Naujuosius metus ten stovintys suoleliai prabilo jos kūrinių citatomis.

„Dvidešimt pirmame amžiuje pačiame gūdžiausiame užkampyje dar gali išvysti stebuklą“, „Atrsidūręs miesto gatvėje, dažnai nieko nebematau. Visur žėri pinigai. Beprasmybė“, „Veidrodinėje kūdroje atsispindėjo jau kitas amžius“, „Atvažiuok/ Į mažą užpustytą miestelį/ Išimti spyglio iš širdies“, – šie ir kiti rašytojos, poetės Jolitos Skablauskaitės tekstų „trupinėliai“, atskleidžiantys jos pačios pasaulėžiūrą, Joniškio krašto ir skverelio dvasią, išrašyti ant metalinių lentučių, kurios pritvirtintos prie dviejų suolelių gyventojų jau pamėgtame skverelyje Livonijos gatvėje. Iš viso atėjusieji į skverelį pasižvalgyti ir ieškodami vietos prisėsti galės perskaityti devynias citatas.

Praėjusių metų rugsėjį pastatytą rašytojos vardo skverelio kalvių darbo nuorodą su užrašu ir išraiškinga gerve tamsiu žiemos laiku jau išryškina taip pat neseniai įrengtas apšvietimas. Nuorodai, apšvietimui ir citatų lentelėms išleista 1400 eurų. Jų pagaminimu, įrengimu rūpinosi Joniškio kultūros centras, lėšų skyrė savivaldybė. Lenteles su citatomis pavyko padaryti sutaupius lėšų apšvietimui, nes griovelio kasimo darbus jį įrengiant atliko ne samdyta firma, o patys Kultūros centro ir seniūnijos darbuotojai.

Rašytoja, menotyrininkė, dailininkė Jolita Skablauskaitė, degusi begaline aistra kūrybai ir tarsi nuo tos karštos ugnies pati ištirpusi, Anapilin iškeliavo 2018 metų kovą. Po jos mirties išėjo dvi knygos: tais pačiais 2018-aisiais – novelių ir apsakymų rinkinys „Fatum“, o 2020-aisiais, kai autorei būtų sukakę 70 metų, – eilėraščių rinkinys „Lapai iš dienoraščio“.

Po J. Skablauskaitės mirties jos kūrybos gerbėjai, krašto kultūrinės minties skleidėjai ėmė rūpintis rašytojos atminimo įamžinimu.

Skverelį netoli parapijinių senelių namų „Santara“, kuriuose prabėgo paskutiniai dveji kūrėjos metai, o pro parkelį nubėga Varpo gatvė, kurioje stovėjo tėvų namas, ilgus metus buvęs ir jos namais, pavadinti Jolitos Skablauskaitės vardu idėją iškėlė literatė Regina Briedytė. Šią mintį subrandino Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyriaus pirmininkė Ilona Osipova. Jos abi kartu su rašytojos bičiule Marija Kuodiene ir archeologu dr. Ernestu Vasiliausku rūpinosi rašytojos kapo Joniškio senosiose kapinėse sutvarkymu. Vėliau nuspręsta pastatyti nuorodą (tam lėšų skyrė savivaldybė, o ją sukūrė kraštiečiai Jonas ir Julius Sapkos iš „Brolių kalvės“ (Šiauliai)), kurios įrengimu, kaip jau aukščiau minėta, rūpinosi Joniškio kultūros centras.

Taip pat praėjusiais metais atminimo lentelę Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius prisegė prie namo Kuisių kaime, kur rašytoja leisdavo savo vasaras, grįžusi iš Vilniaus. Visa Jolitos Skablauskaitės romanų erdvė buvo Kuisių apylinkės. Ten vyko veiksmas, ten ji stebėjo gamtą, lygiais lyg stalas laukais lydėjo saulėlydžius, domėjosi mitologija.