Poetės ir Garbės pilietės atminimo įamžinimas įstrigo

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Poetei Onai Mikalauskienei skirtam memorialui statyti Joniškyje numatyta vieta Martyno Mažvydo akligatvio teritorijoje tarp Algimanto Raudonikio meno mokyklos ir kultūros centro.
Praėjusiais metais šviesaus atminimo Joniškio krašto poetei, Joniškio garbės pilietei Onai Mikalauskienei būtų sukakę 95-eri, tačiau jos netekome 2017 metais. 2021-aisiais, pasitinkant jubiliejinę datą buvo svarstoma galimybė įamžinti poetės atminimą jos asmenybę, kūrybą atspindinčia skulptūra ar memorialu. Poetės kūrybos gerbėjai stebisi: ar šis sumanymas pamirštas? Joniškio rajono savivaldybės administracija teigia, kad nepamirštas, tik pradėtas gaminti memorialas neatitiko lūkesčių.

Skulptūra taip ir neatsirado

Į redakciją kreipėsi skaitytoja, pasigedusi žadėto poetės Onos Mikalauskienės atminimo įamžinimo.

„Praėjusiais metais buvo viešai skelbta, kad buvo renkama skulptūrai tinkama vieta. Galvota apie meninį akcentą šalia jos namų Žagarės gatvėje arba prie istorinės miesto parduotuvės „Eglė“, taip pat siūlyta teritorija tarp meno mokyklos ir Joniškio kultūros centro (Martyno Mažvydo akligatvio teritorija), prie pastarojo varianto ir buvo apsistota. Vieta lankoma joniškiečių ir miesto svečių, ten vyksta daug Joniškio kultūros renginių, šalia – suoleliai, grafitis, vaizduojantis senąją Joniškio miesto panoramą, akmeninės skulptūros, netoliese – Joniškio kultūros centras, parkas. Skaitėme, kad galimos vietos įamžinimo nuotraukos buvo išsiųstos būsimos skulptūros autoriui M. Jankauskui, kuris pateikė eskizą. Buvo prašoma peržiūrėti 2021 metų rajono biudžetą, skiriant Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai 3000 eurų iš esamų biudžeto asignavimų, kurie atitektų memorialo projektavimui ir gamybai. Tačiau baigiantis vasarai viskas nutilo ir nebeaišku, kur tie pinigai ir kodėl skulptūra taip ir neatsirado“, – teiraujasi joniškietė.

Neatitiko lūkesčių ir vizijos

Savivaldybės administracija situaciją aiškina taip: „Deja, pradėtas gaminti memorialo variantas neatitiko lūkesčių ir eskizo vizijos, todėl lėšos projektui įgyvendinti nebuvo skirtos. Idėjos įgyvendintojai Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai, bendradarbiaujant su Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba pavesta užduotis iš naujo svarstyti ir įvertinus pateikti visus tinkamus pagerbti šviesaus atminimo poetės O. Mikalauskienės atminimą variantus. Tikslas – užtikrinti ne skubiausią, o geriausią sprendimą.“

Poetė Ona Mikalauskienė gimė 1926 metais Margavoje (Marijampolės rajonas), mirė 2017-aisiais, palaidota Vilkaviškyje Mikalauskų šeimos kape. Nuo 1952 metų ji gyveno Joniškyje. Eilėraščius pradėjo rašyti dar būdama gimnazistė

O. Kubiliūtė-Mikalauskienė mokėsi Marijampolės gimnazijoje, dar būdama gimnaziste pradėjo kurti eiles. 1954 metais Joniškio rajono laikraštis „Tarybinis balsas“išspausdino pirmuosius jos eilėraščius. 1998 metais poetė buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. Ji išleido 18 knygų.

2004 metais už kūrybinę veiklą, krašto kultūros turtinimą bei Joniškio vardo garsinimą O. Mikalauskienei suteiktas Joniškio miesto Garbės pilietės vardas. Už indėlį į kultūrinį ir šviečiamąjį darbą apdovanota Šiaulių apskrities administracijos padėkos raštais.