Aikštėje įrengtas istorinis maketas–paminklas

Joniškio miesto aikštėje įrangtas pirmasis Šiaulių apskrityje istorinis maketas–paminklas, kuriame pavaizduota senojo Joniškio turgaus aikštė su pastatais.
Joniškio miesto aikštėje įrengtas pirmasis istorinis maketas–paminklas Šiaulių apskrityje, kuriame pavaizduota istorinė Joniškio turgaus aikštė.

 

Maketo atsiradimą inicijavo Joniškio kultūros centras pagal projektą „Istorinės Joniškio m. aikštės maketo (1703 m.) sukūrimas, skirtas 405 m. Joniškio senosios savivaldos sukakčiai“ (projekto vadovė ir kuratorė Ilona Osipova). Projektas siekė stiprinti silpnai reflektuojamos Joniškio senosios savivaldos istorinę atmintį, grąžinti jai neišlikusios Joniškio rotušės – magdeburginės savivaldos simbolio – bei ją supančios XVIII aamžiaus istorinių pastatų ir gatvių aplinkos vaizdinį.

Makete vaizduojami Joniškio miesto, 1616 metų liepos 4 dieną iš Abiejų Tautų Respublikos karaliaus Zigmanto III Vazos gavusio Magdeburgo teises ir privilegijas, Turgaus aikštės (dabar Miesto aikštė) pastatai: dabartinės Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios pirmtakė – 1601–1605 metais statyta senoji mūrinė bažnyčia, šventorius, špitolė, medinis miesto magistratas–rotušė, burmistro, turtingų miestiečių ir miesto pareigūnų – suolininkų, tarėjų, vaitų namai ir iki šių dienų išlikusios penkios pagrindinės istorinės miesto gatvės: Upytės, Šiaulių (dabar Šiaulių Senoji), Dvaro (dabar – Žemaičių), Žagarės ir Vokiečių (dabar – Livonijos).

Joniškio miesto centrinės dalies XVIII amžiaus pradžios rekonstrukciją, remiantis seniausiu žinomu, 1703 metais datuojamu karališkos Šiaulių ekonomijos Joniškio miesto piešiniu, aptiktu Švedijos archyvuose, istoriniais, kartografiniais ir archeologiniais šaltiniais 2021 metais atliko istorikai archeologai Ernestas Vasiliauskas (Joniškis) ir Žygimantas Buržinskas (Merkinė). 2022-aisiais aikštės maketo liejinį sukūrė skulptorius Tomas Vosylius (Kaunas), postamentą – uždaroji akcinė bendrovė „Akmendarba“ (Šiaulių rajonas).

QR kodo įrengimą su lietuvių ir anglų kalbomis įrašytu pasakojimu vykdo partneris Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybės administracija, taip pat rėmė – Joniškio „Rotary“ klubas, dr. Ernestas Vasiliauskas, kuris ir buvo projekto idėjos autorius.

Oficialus maketo-paminklo atidarymo renginys planuojamas spalį, pažymint Vietos savivaldos dieną.