Oficialiai pristatyta Joniškio vėliava

Joniškio rajono savivaldybės nuotr.
Iškilmingai pristatyti Joniškio lauko ir reprezentacinės vėliavos etalonai, kurie rajono Tarybos buvo patvirtinti šių metų kovo mėnesį vykusiame posėdyje.
Per Vietos savivaldos dienai skirtą renginį buvo iškilmingai pristatyti Joniškio lauko ir reprezentacinės vėliavos etalonai, kurie rajono Tarybos buvo patvirtinti šių metų kovo mėnesį vykusiame posėdyje.

Joniškis savo herbą su Mykolo Arkangelo, nukovusio ir pamynusio slibiną atvaizdu buvo pasitvirtinęs dar 1991 metais, bet vėliava oficialiai patvirtinta nebuvo.

Reprezentacinės ir lauko vėliavos etalonai, remiantis dailininkės Laimos Ramonienės Joniškio vėliavos piešiniais, parengti dailininko grafiko Rolando Rimkūno ir 2021 metų gruodžio 9 dieną suderinti Lietuvos heraldikos komisija. Tai – pagrindiniai Savivaldybės heraldikos dokumentai.

Reprezentacinė vėliava atrodo taip: laukas balto audinio, iš trijų laisvų kraštų apsiūtas sidabriniais kutais, jame esantis Joniškio herbas ir skydą supančios lauro šakelės siuvinėtos. Vėliavos lauko aukštis (natūroje) – 1 metras 20 centimetrų.

Lauko vėliavoje baltame lauke vaizduojamas Joniškio herbas. Ji šiek tiek mažesnio aukščio – 1 metras 10 centimetrų.

Reprezentacinė vėliava turi būti nuolat laikoma pastatyta mero kabinete, salėje, kurioje vyksta Savivaldybės tarybos posėdžiai. Taip pat ji gali būti naudojama švenčių ar kitų renginių metu.

Lauko vėliava privalo būti nuolat iškelta prie Savivaldybės, seniūnijų, jei jos neturi patvirtintos seniūnijos vėliavos, administracinių pastatų. Savivaldybės įstaigos ir įmonės prie savo buveinių ją turi iškelti spalio 10-ąją, minint Vietos savivaldos dieną bei kitomis Joniškio miesto savivaldai reikšmingomis dienomis: sausio 7-ąją, kada įvyko pirmasis 1933 metais atkurtos Joniškio miesto savivaldybės tarybos posėdis (miesto savivalda likviduota 1776 ir 1795 metais, atkurta po 157 metų); vasario 23 dieną, kai 1536 metais pirmą kartą paminėtas Joniškis, kada Vilniaus vyskupas Jonas iš Lietuvos kunigaikščių įsteigė Joniškio parapiją; liepos 4 dieną, kada 1616 metais Abiejų Tautų Respublikos karalius Zigmantas III Vaza Joniškiui suteikė Magdeburgo (savivaldos) privilegiją.