Atidarytas pirmasis eismo žiedas Šiauliuose

Lu­ko ALU­ZO nuo­tr.
Va­kar per Ly­ros ir Gar­di­no gat­vių žie­di­nę san­kry­žą jau va­žia­vo au­to­mo­bi­liai. Nuo šian­dien ry­to per žie­dą į se­ną­ją tra­są su­grįž­ta 2, 9, 12, 17, 19 ir 29 au­to­bu­sų marš­ru­tai.

Va­kar nau­jai įreng­to­je Ly­ros ir Gar­di­no gat­vių žie­di­nė­je san­kry­žo­je pra­si­dė­jo eis­mo ju­dė­ji­mas. Ta­čiau dar tę­sia­si ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bai – ti­ki­ma­si, kad jie bus pa­baig­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Sank­ry­žos su priei­go­mis įren­gi­mas kai­na­vo 1,18 mi­li­jo­no eu­rų.

Komentarai

Šiaulietė    Ket, 2019-08-01 / 15:57
Dėkui už spartų darbų vykdymą ir geresnį eismo pralaidumo išsprendimą.
Šiauliu verslinikas    Ket, 2019-08-01 / 16:19
Śiandien pagaminau 1000 t produkcijos, išmokejau darbo użmokesti, sumokejau mokesčius.. Ir ka visockas norejo pasakyti..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.