Šiauliuose mokinių daugėja, o mokytojų trūksta

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiauliuose palyginti su praėjusiais metais auga mokinių skaičius visose ugdymo programose, išskyrus vidurinio ugdymo – t. y. gimnazijose.
Šiauliuose rugsėjo 1-ąją mokyklų duris pravers 14 tūkstančių mokinių. Daugiau nei pernai ateina pirmokų, o vien ukrainiečiai vaikai galėtų sudaryti atskirą mokyklą su daugiau nei puse tūkstančio mokinių. Tik trūksta mokytojų.

 

200 daugiau pirmokų

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė spaudos konferencijoje pagarsino didėjančius mokinių skaičius ir įvardijo problemas.

Prieš rugsėjį skaičiuojama, jog miesto ikimokyklines įstaigas lankys 4 274 vaikai, priešmokyklinukų bus 1 162, pradinukų – 4 681, pagrindinio ugdymo programoje mokysis 7063 mokiniai, vidurinio ugdymo – 2 074 mokiniai.

Iš viso 19 254 mokinių ir ikimokyklinukų bus ugdoma šiais mokslo metais. Palyginti su praėjusiais mokslo metais 800 daugiau, tada ugdymo procesą mokyklose ir lopšeliuose darželiuose pradėjo 18 450 vaikų.

„Visose programose, išskyrus vidurinio ugdymo, mokinių skaičius auga“, – sakė E. Minkuvienė.

Gimnazijoms, jos žodžiais, atėjęs etapas išgyventi ankstesniais metais patirtą demografinę krizę.

Vedėja akcentavo, jog ne vien dėl ukrainiečių vaikų integracijos auga mokinių skaičius. Pirmokų šiemet bus 1 300, tai 200 mokinių daugiau nei pernai.

Tačiau ukrainiečių vaikai ženkliai pildo mokinių ir ikimokyklinukų skaičių. Lopšeliuose-darželiuose yra beveik 160 ukrainiečių vaikų. Miesto mokyklose užsiregistravo 550 Ukrainos vaikų ir prognozuojama, kad jų skaičius gali augti iki 700.

Jau dabar ukrainiečių vaikai galėtų sudaryti vieną didelę miesto mokyklą, bet dėl spartesnės integracijos į bendruomenę neketinama atskirti ukrainiečių į atskirą mokyklą.

E. Minkuvienė garsino tris modelius, pagal kuriuos bus mokami Ukrainos vaikai. Pirmiausia jie bus mokomi tose pačiose klasėse kartu su šiauliečių vaikais, tik mokomi pagal individualius planus. Mokytojams reikės pasitelkti padėjėjus, su vaikais dirbs ir socialiniai pedagogai, ir psichologai. Kitas variantas – ukrainiečiai galės mokytis ir nuotoliniu būdu pagal Ukrainos švietimo programas, mokyklos turės sudaryti tokias sąlygas, pasirūpinti įranga.

Dar vienas variantas, kuris bus taikomas tik Šiauliuose ir Klaipėdoje – nuo rugsėjo sudaromos ukrainiečių klasės bendro lavinimo mokyklose. Tokia pradinukų (ketvirtokų) klasė sudaroma Vinco Kudirkos progimnazijoje. Pasak E. Minkuvienės, jeigu reikės bus sudaryta ir pirmokų klasė.

Švietimo skyriaus duomenimis, šiuo metu 10 ukrainiečių mokytojų pradės dirbti miesto mokyklose, o iš viso mieste yra per 80 ukrainiečių pedagogų.

„Gal dar daugiau prikalbinsime“, – tikisi E. Minkuvienė.

Stinga mokytojų

Tuo metu miesto mokyklų vadovai suka galvą, kur rasti dalykų mokytojų ir kitų pedagogų. Šiuo metu mokyklose dar yra laisvos 14 pedagogų pareigybės.

E. Minkuvienė vardijo, jog trūksta anglų, vokiečių, prancūzų kalbos mokytojų, specialiųjų pedagogų, logopedų, matematikos, chemijos, fizikos mokytojų, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų.

„Jeigu mokyklų vadovai neras mokytojų, perskirstys krūvius kitiems pedagogams, – sakė E. Minkuvienė.

Jos žiniomis, mokyklos laikinai pasitelkiančios ir į pensiją išėjusius mokytojus senjorus.

Šiauliuose dabar yra 2137 pedagogai. Iš jų 1289 dirba bendrojo lavinimo mokyklose, 208 – neformaliojo ugdymo įstaigose, 640 – ikimokyklinėse įstaigose.

E. Minkuvienė įvardijo, jog mokytojų bendruomenė sensta. 2,5 proc. pedagogų jau yra daugiau nei 65 metų, o daugiau nei pusė visų pedagogų yra 50–64 metų. Jauni mokytojai specialistai sudaro tik 3 proc. miesto pedagogų.

Vedėjos teigimu, svarstomos priemonės, kurios pritrauktų pedagogus į miestą. Jos žiniomis, kitos savivaldybės moka premijas, stipendijas ar taiko viešojo transporto lengvatas, bet esą jos nelabai pasiteisina.

Nepaisant to, vedėjos žodžiais, Savivaldybės Administracija siūlys taikyti pedagogams viešojo transporto lengvatą, spręs miesto Taryba.