Šiaulių abiturientų šimtukų derlius didesnis nei pernai

Redakcijos archyvo nuotr.
Edita Minkuvienė, Švietimo skyriaus vedėja, sako, jog pernelyg džiaugtis nereikia. Egzaminų rengėjai, atsižvelgdami į ekstremalią situaciją, užduotis galėjo palengvinti.
Šiauliuose lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai šiemet geresni nei pernai, o šimtukų derlius iš šių dalykų dvigubai didesnis. „Nebuvo didelio šuolio žemyn, kurio baimintasi dėl pandemijos ir nuotolinio mokymo“, – sako Šiaulių miesto švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė.

Matematikos rezultatai daug geresni

Šiauliuose brandos egzaminus laikė 1158 moksleiviai, o iš viso mieste abiturientų yra apie 1300. Iš jų Savivaldybės pavaldumo gimnazijose – 1005, likusieji – valstybės pavaldumo Saulius Sondeckio gimnazijos ir Profesinio rengimo centro moksleiviai.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą išlaikė 93,2 procentai laikiusiųjų kandidatų. Tai geresnis rodiklis nei praėjusiais metais ir geresnis šalies vidurkis, kuris sudaro 92,4 proc. Šiauliečiai gavo 20 šimtukų, pernai buvo dukart mažiau – tik 10.

Matematikos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 82,6 proc. laikiusiųjų, praėjusiais metais rezultatas buvo gerokai prastesnis – tik 67,1 proc. Už šalies vidurkį, kuris sudaro 84,8 proc., šiųmetinis rezuktatas šiek tiek mažesnis. Bet šiemet 15 abiturientų gavo po 100 balų iš matematikos, pernai buvo 7 šimtukininkai.

Geografijos egzaminą šiemet išlaikė 97,6 proc. laikiusiųjų (šalyje – 98 poc.). Pernai šį egzaminą šiauliečiai išlaikė 100 proc. Šiemet šimtu balų neįvertintas nė vienas abiturientas, pernai buvo gautas vienas šimtukas.

Istorijos egzaminą išlaikė 98,3 proc. kandidatų (šalyje – 98,7 proc.) Palyginti su praėjusiais metais istorijos egzamino laikytas prasčiau, nes tada buvo 100 proc. išlaikytas. 8 abiturientai iš istorijos šiemet gavo šimtukus, pernai – vienas.

Fizikos egzaminą išalikė 98,8 proc. kandidatų (šalyje – 97 proc.). Pernai šis rodiklis buvo šiek tiek mažesnis – 98,5 proc. Iš fizikos egzamino šimtukų nebuvo nei šiemet, nei pernai.

Chemijos egzaminą išlaikė 97,1 proc. (šalyje – 94,5 proc.) kandidatų. Pernai mieste šis rodiklis buvo 100 proc. Šimtukų nei šiemet, nei pernai niekas negavo.

Biologijos egzamino išlaikė 97,5 proc. laikiusiųjų (šalyje – 97,2 proc.). Pernai mieste biologijos egzaminas buvo geriau išlaikytas – 98,6 proc. Tačiau šiemet daugiau gauta šimtukų – 11 moksleivių juos pelnė, o pernai tik du sulaukė šimto balo įvertinimo.

Anglų kalbos egzaminą išlaikė 98,6 procento kandidatų (šalyje – 97,9 proc.). Pernai mieste šis rodiklis buvo 99,2 proc. Šiemet 22 abiturientai gavo šimto balų įvertinimus, o pernai tokių buvo net 82.

Rusų kalbos egzaminą meiste išalikė visi laikiusieji – 100 proc.(šalyje – 99,5 proc.) Du abiturientai gavo šimtukus, pernai tokių nebuvo nė vieno.

Šiauliuose niekas nepasirinko laikyti nei vokiečių, nei prancūzų kalbos valstybinių brandos egzaminų, nors šie dakykai yra dėstomi miesto mokyklose.

Egzaminų rengėjai galėjo palengvinti užduotis

„Jeigu tik į statistiką žiūrime, tai egzaminų rezultatai yra visai neblogi, – komentavo „Šiaulių kraštui“ Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė. – Nebuvo didelio šuolio žemyn, nors nuotolinis mokymas mieste vyko beveik visus mokslo metus – nuo praeitų metų rugsėjo 28 dienos. Rezultatai tokie, jog negalime sakyti, kad pandemija labai pakenkė. Bet egzaminų rengėjai atsižvelgė į ekstremalią pandemijos situaciją ir į tai, kad turėjome ilgai nuotolinį mokymą, ir kai kurių dalykų užduotys buvo palengvintos.“

„Tikrąsias tendencijas parodys rudenį Nacionalinės švietimo agentūros atlikta abitūros egzaminų užduočių kokybinė ekspertizė, – teigė E. Minkuvienė. – Tada bus galima palyginti, ar tikrai užduotys buvo palengvintos. Manau, kad žinant kontekstą, negalima būtų sakyti, jog praėjusų metų abiturientai nemokėjo matematikos, o šiųmetiniai ėmė ir išmoko. Matematikos mokymas ir toliau lieka prioritetu."