Savivaldybės įmonių pelnas sumenko

Artūro STAPONKAUS nuotr.
„Šiaulių vandenų“ veiklos rezultatas: per metus nuo beveik 600 tūkstančių pelno susitraukė iki 75 tūkstančių eurų nuostolių.
Šiaulių miesto savivaldybė suskaičiavo savo aštuonių įmonių pelnus ir nuostolius. Nuostolingai dirbo dvi įmonės, tačiau daugelio kitų pelnai gerokai sumenko. Didžiausią nuostolį patyrė UAB „Šiaulių vandenys“. Bendras visų įmonių pelnas nuo beveik 2,5 milijono eurų 2020 metais pernai sumažėjo iki 1,4 milijono.

Išlaidos išaugo labiau nei gautos pajamos

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis informavo, kad visų aštuonių Savivaldybės įmonių iš savo veiklos uždirbtos pajamos išaugo nuo 39 milijonų eurų iki 46,2 milijono. Tačiau įmonės sąnaudos didėjo dar labiau – nuo beveik 36,5 milijono iki 44,6 milijono eurų. Dėl to bendras įmonių uždirbtas pelnas, palyginti su ankstesniais metais, gerokai sumenko.

Savivaldybės įmonėse dirba 891 darbuotojas.

Didžiausius praradimus patyrė miestiečiams geriamąjį vandenį tiekianti ir nuotekas šalinanti įmonė „Šiaulių vandenys“. 2020 metais ši įmonė dar skaičiavo apie 600 tūkstančių eurų pelno, pernai jau patyrė 75 tūkstančius eurų nuostolių.

A. Bartulis aiškino, kad ši sudėtinga situacija įmonei susiklostė dėl to, kad praėjusių metų antrąjį pusmetį stipriai išaugo energijos tiekimo kaštai, o įmonės tiekiamo geriamojo vandens kaina tvirtinama pusmetį vėluojant. Administracijos direktorius tikino, kad įmonei nepavyko suvaldyti situacijos dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių.

Nuostolingai 2021 metais dirbo Šiaulių verslo inkubatorius. Jo metinės veiklos nuostoliai – per 23 tūkstančius eurų, o 2020 metais ši įmonė uždirbo 10 tūkstančių eurų pelno.

Pelnai – su Savivaldybės pagalba

Nors Šiaulių miesto savivaldybė UAB „Busturas“ už lengvatinių bilietų kompensacijas ir nuostolingų maršrutų nuostolių kompensavimą pernai sumokėjo apie 4 milijonus eurų, įmonės pelnas susitraukė iki vos 5 tūkstančių eurų. Prieš metus keleivių vežėjas savo pelną skaičiavo 23 tūkstančiais eurų.

Šilumos tiekėjas „Šiaulių energija“ per metus pelną sumažino nuo 1,9 milijono eurų iki 1,3 milijono.

Bendrabučius administruojanti įmonė „Saulės dominija“ prieš metus uždirbo 51 tūkstantį eurų pelno, o praėjusių metų rezultatas sumažėjo net dešimt kartų.

Nežymiai veiklos rezultatus pagerino „Šiaulių gatvių apšvietimas“, „Pabalių turgus“ ir Šiaulių oro uostas.

Šiaulių oro uostas pernai uždirbo apie 50 tūkstančių eurų, tačiau su Savivaldybės pagalba. Iš miesto biudžeto buvo skirta apie 210 tūkstančių eurų oro uosto saugumo funkcijai užtikrinti.

Anot A. Bartulio, pasiteisino nuoma oro uosto sklypų, kuriuose investavo verslo įmonės. Savivaldybė taip pat atnaujino oro uosto infrastruktūrą.

„Tik įvykus oro uosto rekonstrukcijai atsirado rinkos poreikis ir buvo nuleisti pirmieji 14 lėktuvų, kurie pasinaudojo naujomis aikštelėmis. Šis procesas vyksta toliau“, – sakė Administracijos direktorius.

Savivaldybės vadovai suformavo oro uostui strateginę kryptį – prisistatyti tarptautiniu lygiu. Oro uostas veikia dviem kryptimis – ieško investuotojų, gauna pajamų iš žemės sklypų nuomos ir aptarnauja skrydžius.

Siekiama, kad oro uostas ir vėl imtųsi organizuoti skrydžius, taptų aviacijos rinkos dalyviu. Pritarta sugrąžinti įmonėje vadybininko, atsakingo už rinkų plėtrą, etatą. Įmonėje ir vėl bus bandoma atkurti komercinius kontraktus ir ieškoti naujų, kurie leistų veiklą išplėsti.

Iš miesto biudžeto oro uostui buvo skirta 180 tūkstančių eurų reikalingam turtui įsigyti. Bus perkami vilkikai lėktuvams gabenti, nuledinimo įranga ir kitos reikalingos priemonės.

Investuoti milijonai

Savivaldybės administracijos direktorius praėjusius įmonių veiklos metus vertino kaip sėkmingus. Jis išvardijo įgyvendintus projektus, kurie padarė įtaką miesto gyvenimui.

AB „Šiaulių energija“ praėjusiais metais rekonstravo 7,6 kilometro šilumos perdavimo tinklų už 3,42 milijono eurų, kurių pusę sudarė Europos Sąjungos fondų parama. Metų pabaigoje įmonė iš viso buvo rekonstravusi apie 147 kilometrus šilumos tinklų ir tai sudarė 57 procentus visų tinklų.

A. Bartulis akcentavo, kad Europos Sąjunga nebefinansuos šilumos tinklų rekonstrukcijos. Likusią dalį įmonei teks atnaujinti savo lėšomis, todėl darbų tempas gerokai sulėtės. Tačiau Administracijos vadovas pasidžiaugė, kad mieste nebėra itin prastos kokybės šilumos tinklų.

Pernai baigti AB „Šiaulių energija“ pietinės katilinės vandens šildymo katilo rekonstravimo darbai už daugiau nei 2,74 milijono eurų.

UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendino nuosavomis lėšomis finansuojamą projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“, kur buvo paklota 6,83 kilometro vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės, sudaryta galimybė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungti 104 namų ūkiams. Bendra projekto investicijų vertė – beveik 600 tūkstančių eurų.

Pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje Pakruojo gatvėje įrengta moderni kvapų šalinimo sistema, kuri oro taršą neutralizuoja iki 94 procentų.

Nuo 2021 metų pradžios Šiaulių mieste keleiviai už keliones gali atsiskaityti ne tik e. bilieto kortele, bet ir mobiliąja programėle „ŠiauliaiBUS“. Joje įdiegta kelionių planavimo ir autobusų eismo sekimo realiu laiku sistema. Miesto keleiviai gali planuoti savo keliones naudodami išmaniuosius įrenginius ir taip pat stebėti autobusų judėjimą.

Pateikta paraiška dėl projekto „Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, siekiant įsigyti 10 naujų žemagrindžių suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra varomų autobusų.

2021 metų lapkričio mėnesį pasirašyta sutartis dėl Šiaulių miesto viešojo transporto maršrutų atnaujinimo studijos parengimo. Anot A. Bartulio, tokios studijos reikėjo jau anksčiau. Ji padės mieste užtikrinti tinkamą autobusų maršrutų organizavimą.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ vykdė projektą „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021–2022 metai, o bendra projekto vertė – 3,2 milijono eurų. Pusę šių išlaidų dengia ES struktūriniai fondai.

Mieste atnaujinta 13 kilometrų apšvietimo linijų, modernizuota 13 apšvietimo valdymo spintų, įrengtos 445 cinkuotos apšvietimo atramos, į LED pakeista 230 gatvių apšvietimo šviestuvų.