Medžių pjūtis apskųsta teismui

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Taip penktadienio rytą atrodė bulvaras be medžių.
Šiau­liuo­se va­kar me­džių gy­nė­jams pa­vy­ko nu­trauk­ti lie­pų pjū­tį Vil­niaus gat­vės bul­va­re. Vie­na mer­gi­na pri­si­ri­šo prie me­džio ir ran­go­vai ne­be­ga­lė­jo tęs­ti dar­bų. Tačiau penktadienį medžiai buvo išpjauti.

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas Alf­re­das Dau­lius in­for­ma­vo, jog me­džių gy­nė­jams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Sau­lius Damb­raus­kas su­ra­šė skun­dą teis­mui. Teis­mo pra­šo­ma stab­dy­ti ma­si­nį me­džių pjo­vi­mą pa­gal bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams tar­pi­nin­kau­jant įvy­ko de­ry­bos tarp pro­tes­tuo­jan­čios prie me­džio pri­si­ri­šu­sios mer­gi­nos ir ran­go­vų at­sto­vų. Šiems pa­ža­dė­jus me­džių pjo­vi­mą stab­dy­ti, kol bus iš­siaiš­kin­ta si­tua­ci­ja, mer­gi­na su­ti­ko at­si­riš­ti.

"Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vei­kė be jo­kios ag­re­si­jos, pro­fe­sio­na­liai. Vi­si pa­plo­jo­me mer­gi­nai, kai ji at­si­ri­šo. To­kia tai­kin­ga na­ta ir iš­si­skirs­tė­me", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" A. Dau­lius.

Jo ži­nio­mis, teis­mas per tris die­nas tu­rė­tų priim­ti spren­di­mą, ar tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes dėl pa­teik­to skun­do.

Ra­šė­me, kad tre­čia­die­nį pra­dė­ta pjau­ti bul­va­ro lie­pas pa­gal bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Tą­dien dar­bai su­stab­dy­ti, kai apie dvi­de­šimt me­džių gy­nė­jų įžen­gė į sta­ty­bos aikš­te­lę, o vie­nas taip pat pri­si­ri­šo prie me­džio.

Penktadienį, nepaisant pažadų darbų nevykdyti, medžiai jau iki 9 valandos ryto buvo baigti pjauti atkarpoje nuo Tilžės iki Vasario 16-osios gatvės.

Komentarai

ji    Pen, 2019-09-27 / 08:07
Tai, kad šįryt policija aplink perimetrą stovi, o viduje vyksta darbas.
Svečias    Pen, 2019-09-27 / 08:33
siaubas, kai keli veikt neturintys ka asmenys, trugdo atlikti teisetiems darbams ir sokdina visa miesta, kur tik neatstovauja jie nieko tik pacius save, miestieciai palaiko mera ir darbus.
Jonė    Pen, 2019-09-27 / 08:48
Dėl vienos kvailės prisirišusios prie medžio stoja visi darbai.Rangovai galėtų teisme pareikalauti atlyginti žalą iš tų medžių "gynėjų" už sutrukdytą darbą.
Visiškai    Pen, 2019-09-27 / 21:00

In reply to by Jonė

Sutinku, už tokius trukdymus, taip pat turėtų atsakyti. Ir nesuprantu, ar tik jie šiame mieste gyvena!!! O tai kitų Šiauliečių nuomonė jau nesvarbi.
Taigi    Pen, 2019-09-27 / 09:46
Ką būtų daręs Artūriuks, jei nebūtų valdžioje - šūkautų, bėgioţų aplink medžius ir verktų :) Kai gauni sostą, esi caras.
Artas    Pen, 2019-09-27 / 09:54
Manau reikėtų kviesti sanitarus iš Čiurlionio 12 , kad savo klientus prisirakinusius susirinktų.
Algimantas    Pen, 2019-09-27 / 10:00
Gali būti ir yra įvairių nuomonių, bet manau, kad labai ciniškas Šiaulių valdžios vyrukų elgesys šį kartą turės ilgalaikių pasekmių. Ir taip buvo aišku, kad "ne proto bokštai", dabar dar pasirodė. kad ir ...O kai kurie "valdiški komentatoriai" čia tik daro jiems meškos paslaugą (aišku, jeigu tai tik ne jų pačių komentarai).
Artas    Pen, 2019-09-27 / 10:27

In reply to by Algimantas

Ciniškai elgiasi ne valdžia , o ta saujelė žmonių , kurie tikria toli nuo "proto bokštų" , jie sako valdžia su mumis nesikalba , o ką su jumis kalbėti jums gi niekas kitas nepriimtina išskyrus neliesti tų nupiepusių liepų, taip galima iki absurdo prieiti , asiras dar penki žmonės , kurie saugos plyteles , šviestuvus, arkas , ar dar ką nors ir visas miestas turės šokti pagal jų dudelę , nei velnio valdžia , kaip tik turi parodyti stuburą ir iš principo nupjauti tuos medžius , parodyti tokiems nevykėliams vietą ir apsaugoti ateityje projektus nuo panašių nesamonių .
Šiaulietis    Pen, 2019-09-27 / 13:09

In reply to by Artas

Toks jausmas,kad pats meras čia ir komentuoja :D dauguma mano pažystamu Šiauliečių yra prieš tokius pjaustymus,kuo užkliuvo ta atkarpa ir medziai,***s tas arhitektas,kuris sumaste tokio senumo sveikus medzius naikinti.. Ir išvis,parkas avarines buklės,kaštonu alėjos plytelės nepraeinamos ir nepravaziuojamos,tvarkykites povelniu netaške pinigu ir sau bei draugeliams piniginiu nekimse,labai grazi statula uz 40k - bliaunanti mergaite prie raudu sienos dar ir menų inkubatorius nerealiai gerai yrengtas uz 400 000 eu trunyja sau toliau ,šaunuoliai tiesiog! Ka dar naujo sugalvosite lešoms ysisavinti?
vaida    Pen, 2019-09-27 / 13:13

In reply to by Artas

Kodėl tie protestuotojai aiškina, kad su jais valdžia nesikalba? Kalbėjosi, ir ne vieną kartą. Ir spec.posėdį rengė, ir su specialistais, ir su projekto autoriais buvo susitikimai, bet jiems kitų argumentai - kaip žirniai į sieną. Girdi tik save. Vienu metu pasirodė, kad kai kurie protestuotojai posėdyje iš viso kaip užprogramuoti. Čia nebėra su kuo kalbėtis.
Ruta    Pen, 2019-09-27 / 20:45

In reply to by vaida

Vat butent jeigu su tokiais kalbėtis kaip tamsta tai kalbėtis ir neverta ... ar ilgam pralobot? Kaip kišenes prisigrusit kai viską ispjausit? Ar rimtesniu darbu miestas nebeturi kaip naikinti žaluma ? Kuom pakeisite tai ka sunaikinsite? Jeigu kitu medžiu tai kam papilnės kišene? Jeigu jau taip sakot kad kalba ... na tai ir atsakykit
Vaida vaida tu    Šeš, 2019-09-28 / 07:06

In reply to by vaida

Kada kažin kalbejosi ta tavo valdzia ? Pakviete tipo i posedi rasti kompromisa ir isklausyti nuomoniu , bet teko keleta valandu berods klausytis visai ne i tema posedzio o kai paskelbe posedi del medziu , meras atsistojo ir tepe slides tipo neatideliotini seimos reikalai , tipo man p... ant jusu
Siaulietis    Pen, 2019-09-27 / 10:12
Nu jo , Siaulius dabar valdo apie 10 agresyviu zmoniu grupele , o ne teisetai demokratiniu budu daugumos miesto zmoniu valia isrinkta miesto valdzia . Net Siauliu policijos vadas neleido naudoti jegos pries viesosios tvarkos pazeidejus . Kagi , tegyvuoja anarchija . Tai dabar , manau , stos visi miesto tvarkymo projektai , kuriame bus nors vienas medis . Dabar miesto valdzia liko be valdzios , kadangi isleido anarchijos dzina is butelio ... Gaila , kad sioje vietoje meras neparode tvirto stuburo . Idomu , kaip jis dabar vykdys visus kitus miesto tvarkymo projektus ? Dauguma miesto gyventoju yra uz bulvaro kapitalini atnaujinima . Bet nugalejo mazumos agresyvus veiksmai . Tad toks retorinis klausimas : kas gi is tikruju dabar valdo Siaulius ?
Taip pat šiaulietė (čia gimusi ir vis dar gyvenanti)    Pen, 2019-09-27 / 11:32

In reply to by Siaulietis

Miesto žmonių valia - apie 20000 Šiaulių gyventojų? Mažas tas mūsų miestelis. Tai likusieji ir reiškia savo nuomonę, kurį nebūtinai turi sutapti su jų nerinktos valdžios nuomone. Dar įdomu, ar gerbiamas šiaulietis kada nors dirba, nes komentuoja labai įvairiu laiku.
šiaulietei    Pen, 2019-09-27 / 13:30

In reply to by Taip pat šiaulietė (čia gimusi ir vis dar gyvenanti)

Demokratijos pamatas - mažuma paklūsta daugumai. Jeigu dauguma išrinko merą antrai kadencijai, tai mažuma turi mandagiai sutikti su tokia rinkimų baigtimi ir netrukdyti įgyvendinti projektus.
Taip pat šiaulietė    Pen, 2019-09-27 / 16:35

In reply to by šiaulietei

Toks gyventojų skaičius, kuris balsavo už esamą merą tikrai nėra šiauliečių dauguma, demokratija čia nekvepia, tik kad dauguma nėjo iš vis balsuoti, nematydami tarp kandidatų mero. Tai didelė blogybė. O dabartinė miesto valdžia manyčiau elgiasi arogantiškai. Šiauliečiai tik jie ir jie geriau žino ką daro, nors dabartinis šūkis-Aš Šiauliai esamoje situacijoje pamintas.
NUOŠIRDŽIAI    Pen, 2019-09-27 / 10:33
Linkiu tos barbariškos idėjos sumanytojams, projektuotojams, ir vykdytojams, žudantiems gyvus, sveikus medžius, kad jiems nudžiūtų rankos ;(
Viskas gerai    Pen, 2019-09-27 / 10:39
oro uostą išvystėm, miesto dominantė “Vilas” neša pasakiškus pelnus į miesto biudžetą, klesti menų inkubatorius, ir universitetas su savo nekilnojamu turtu, tai iš pelno gauto eksploatuojant aukščiau išvardintus objektus ir bulvarą atstatysime, o pardavę malkoms nukirstas liepas pastatysim monumentą aikštėje.
Taip pat šiaulietė    Pen, 2019-09-27 / 12:28
Dar kalbama, kad seni medžiai labai šiukšlina ( turi daug lapų, kurie rudenį nukrinta) ir įmonei, tvarkančiai miesto gatves dėl to yra daug darbo. Taigi kirskime senus medžius, nes tie kuriuos žadama sodinti numes tik kelias saujeles lapų ir įmonė, mažai dirbdama, gaus pinigus-ne kieno kito, bet šiauliečių.Žodžiu valio medkirčiams-su giliu liūdesiu irgi šiaulietė
Gėda "Artui"    Pen, 2019-09-27 / 13:06
Nepakantus kitokiai nuomonei "Artas" yra čia labai "komjaunuoliškai" aktyvus. (Gal toks ir buvo ?) Ir net siūlo medžių aktyvistams pritaikyti sovietinės psichiatrijos persekiojimo metodus: "Manau reikėtų kviesti sanitarus iš Čiurlionio 12 , kad savo klientus prisirakinusius susirinktų."
Saulius    Pen, 2019-09-27 / 13:31
Visa problema - nesisteminis meras, medžiai tik įrankis perversmininkams.Būtų Simulikas ar Žakaris miesto galvos - jokio šaršalo dėl jokių medžių nebūt kilę.
Žmogus žmogui    Pen, 2019-09-27 / 13:32
Prisidirbo meras iki galo,būtų išsaugojes medžius,atnaujines ta atkarpa,na arba pradejes gal nuo tu atkarpu kurios išvis avarines bukles manau butu gal ir perrinktas,ir šiaip kaip žmogus tikrai gerbiamas, bent jau ne kaip dabar bus...Pamenu visi protestavo del menu inkubatoriaus visiem viskas aisku kuom tai baigsis,gi ne durni... Valdziai ir merui vienodai tiek bakiu y bala ismetet siaulieciu pinigu,uz tiek kiek praderinot galejot kastonu alejoj pakeist plyteles,(paprasciausiai pakeisti) tam nereik 2 milijonu....
zmogau    Pen, 2019-09-27 / 14:47

In reply to by Žmogus žmogui

Šiauliai yra pokariu atstatytas miestas su stalininine architektūra. Dabar norima iš to seno palikimo "išlaužti" kažkokį priimtiną šiuolaikiško miesto vaizdą, o jūs su savo ribotu supratimu - pakeist tik plyteles - stumiat miestą atgal į stalino laikus. Iš kur toks primityvumas?
Sauliui    Pen, 2019-09-27 / 13:49
Kas tie perversmininkai, tavo nuomone ? Tik prašau nuomonę pagrįsti faktais.
Qrtas    Pen, 2019-09-27 / 13:54
Greičiau išpjautų tas baisias liepozaures. Nebebus dėl ko aktyvistams verkti.
Artas    Pen, 2019-09-27 / 13:58
Aš labai pakantus kitų nuomonei , o jūs medelių mylėtojai ar pakantūs kitų t.y daugumos nuomonei , ką jūs siūlot gerbiamieji be medžių išsaugojimo, ar turit kitą alternatyvą (pvz . pasodinkim 5 medelius į vieno nupjauto vietą, ar suformuokim dar vieną parką Šiauliuose ) kur jūs buvot gerbiamieji , kada tvarkė ankstesnę bulvaro dalį , ar jums tik jūsų pačių neadekvati nuomonė svarbi, prisirakinimas prie medžio čia jau neadekvatus veiksmas , policija turėtų tokius žmones bausti už viešosios tvarkos pažeidimą , o jei policiją negali liesti nesveikų žmonių tada jau turėtų medikai įsikišti, tų medžių per dieną nukerta tūkstančiais ir niekas iš jūsų kažkodėl prie jų nesirakina , o kada norima atnaujinti miestą grupelė žmonių visam tam trukdo , o jūsų mentalitetą atspindi jūsų komentarai . Tiesa sveikinimai miesto valdžiai ,kad nepabūgo jūsų kliedesių ir vieną bulvaro dalį jau išvalė.
Artui    Pen, 2019-09-27 / 17:25

In reply to by Artas

pasirodo, kad jūs ne tik nepakantus kitokiai nuomonei, bet dar ir gydytojas- labai lengvai nustatote kitiems diagnozes. Bet ar čia netinka patarlė-"juokiasi puodas, kad katilas juodas" ? O gal kartu gydėtės, kad taip gerai žinote savo kolegų diagnozes?
Svečias    Pen, 2019-09-27 / 15:03
Liepų gynėjai, jei pastebėjote, Jūsų tik maža saujelė, tai kas Jums davė teisę nuspręsti už visus šiauliečius, kad norime tų senųjų medžių? Daug daugiau yra tų, kurie nori naujo bulvaro su naujais medžiais. Man gėda žiūrėti kaip vedžiojami turistai po tą aptriušusį aplopytą bulvarą. 2 metus laukėm, kada prasidės remontai, pagaliau prasidėjo, tai leiskit žmonėms dirbti. Nesuprantu, ko ta policija neveja lauk tokių iš statybvietės.
Meras    Pen, 2019-09-27 / 15:53
Jau putojasi feisbuke dėl šito straipsnio.Pasipūtėlis su žmonėm susitikt laiko neturi bet feisbuke atrašys bet kada DARBO metu ypač jei kas į vieną vietą jam pradeda bučiuot tada oi kokius padėkos komentarus užraito :)
Meras    Pen, 2019-09-27 / 21:19

In reply to by Meras

Jau ne kartą tuo klausimu buvo susitikęs. O protestuotojų užgaidų kaskart niekas neprivalo vykdyt. Nereikia šokdinti visų aplink save. Daugumą Šiauliečių suplanuotas projektas tenkina.
fakas    Pen, 2019-09-27 / 15:54
čiurlionio g. specialistus reikėtu kviesti į savivaldybę, tiksliau į antrą aukštą...
Pavan    Pen, 2019-09-27 / 20:04
Gaila, kad Siauliuose tiek daug primityviu zmoniu be isminties, tikinciu valdziazmogiais. Avineliu banda.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.