Karinės amunicijos kolekcionierius stoja prieš teismą

Asociatyvi nuotr.
Šaudmenų ir ginklų rinkimas, kad ir senovinių bei netinkančių naudoti, gali padaryti rimtų teisinių problemų.
Šiaulių apygardos teisme atversta baudžiamoji byla, kurioje Kelmės rajone gyvenantis 38 metų V. Ž. yra kaltinamas neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Karo laikų istorija ir daiktais besidomintis vyras savo kaltę pripažįsta.

Bylos duomenimis, V. Ž. yra kaltinamas tuo, kad nuo 2003 metų iki 2020 metų gegužės pabaigos, neturėdamas leidimo, neteisėtai įgijo, parsigabeno ir darbo vietoje laikė pramoninės gamybos, lygiavamzdį, dviejų vamzdžių, vienašūvį, 12 kalibro, B kategorijos, šaunamąjį ginklą, kuris skirtas šaudyti medžiokliniais šoviniais, pramoninės gamybos, A kategorijos, 23 mm kalibro (23x115 milimetrų), „Nr-23“ modelio automatinę patranką, pramoninės gamybos, „F–1“ tipo skeveldrinę rankinę granatą su 25 g didelės sprogstamosios galios sprogstamosios medžiagos – trotilo užtaisu, pramoninės gamybos šovinio tūtą su parako užtaisu, kitų sprogmenų fragmentų.

Praėjusiųjų metų birželio viduryje visi šie neteisėtai įgyti ir laikomi ginklai, šaudmenys buvo rasti ir paimti, kai policijos pareigūnai, gavę informacijos, vyro namuose atliko kratą.

Ekspertizę atlikę Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimo centro specialistai patvirtino, kad šaunamieji ginklai, šaudmenys yra pramoninės gamybos, tikėtina, I-ojo – II-ojo Pasaulinių karų laikotarpio.

Ekspertai nurodė, jog pas V. Ž. rasta minėta automatinė patranka yra skirta montuoti ant įvairių modifikacijų orlaivių. Šis tirti pateiktas ginklas, anot specialistų, šaudymui netinka, nes trūksta kai kurių dalių, o esamos dalys tinkamos naudoti, ginklo mazgai veikiantys.

Ekspertų įvertinti ir kiti ginklai, šaudmenys. Tarp tokių – ir aptiktas parakas. Konstatuota, kad jis šaudmenims užtaisyti netinka, nes yra užterštas pašalinėmis detalėmis. Tačiau toks parakas esą tinka savadarbiam sprogmeniui.

Kaltinamasis V. Ž. per ikiteisminį tyrimą teigė, kad lygiavamzdį šautuvą jam padovanojęs vienas buvęs karininkas, o aviacijos patranką prisiminimui jam atidavė senelis, kuris buvo karys, gyveno karinėje teritorijoje.

V. Ž. teigė, jog seniai domisi Pasaulinių karų istorija, įsigijo metalo ieškiklį, įvairiuose Lietuvos vietovėse ieško, renka ir kolekcionuoja įvairius to laikotarpio daiktus.