Iš Panevėžio – su penkiais medaliais

"Del­fi­no" nuo­tr.
Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" auk­lė­ti­niai da­ly­va­vo Pa­ne­vė­žio mies­to plau­ki­mo čem­pio­na­te. Me­da­lių iš­ko­vo­jo ke­tu­rios Kęs­tu­čio Jan­ke­vi­čiaus auk­lė­ti­nės.

Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me Pa­ne­vė­žio mies­to plau­ki­mo čem­pio­na­te mo­te­rų gru­pė­je pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" tre­ne­rio Kęs­tu­čio Jan­ke­vi­čiaus auk­lė­ti­nės.

Gied­rė Skro­de­ny­tė 100 m pe­te­liš­ke at­plau­kė per 1 mi­nu­tę 7,82 se­kun­dės ir bu­vo pir­ma tarp 12 da­ly­vių, o to­kį pat nuo­to­lį nu­ga­ra įvei­kė per 1 mi­nu­tę 9,92 se­kun­dės ir bu­vo ant­ra taip pat tarp 12 da­ly­vių.

Dei­man­tė Dum­py­tė iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 25,12 sek.; 9 da­ly­vės).

Ger­da Jo­ciū­tė iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą var­žy­da­ma­si 200 m nu­ga­ra rung­ty­je (2 min. 33,38 sek.; 7 da­ly­vės).

Ur­tė Anu­čaus­ky­tė 200 m pe­te­liš­ke nu­plau­kė per 3 mi­nu­tes 1,45 se­kun­dės ir bu­vo tre­čia tarp 4 da­ly­vių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.