Natalija Ambrazaitė – antra

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lie­tė Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė Šve­di­jo­je vy­ku­sia­me dai­lio­jo plau­ki­mo čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Stok­hol­me vy­ku­sia­me at­vi­ra­me Šve­di­jos dai­lio­jo plau­ki­mo jau­ni­mo čem­pio­na­te pui­kiai se­kė­si Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" dai­lio­jo plau­ki­mo at­sto­vei Na­ta­li­jai Amb­ra­zai­tei.

Jau­ni­mo gru­pė­je rung­ty­nia­vu­si Kris­ti­nos Za­jaus­kie­nės auk­lė­ti­nė tarp 22 da­ly­vių iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Už tech­ni­ką Na­ta­li­jai bu­vo skir­ta ket­vir­to­ji vie­ta, už lais­vą­ją pro­gra­mą – ant­ro­ji, o bend­ro­je įskai­to­je – taip pat ant­ro­ji.

Šve­di­jos čem­pio­na­te da­ly­va­vo Šve­di­jos, Nor­ve­gi­jos, Suo­mi­jos, Vo­kie­ti­jos, Aust­ri­jos, Lie­tu­vos, Mo­na­ko bei Bel­gi­jos spor­ti­nin­kės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.