Šiais metais Šiaulių gatvėse – trys žiedai

Lu­ko ALU­ZO nuo­tr.
Du­bi­jos gat­vės ir Drau­gys­tės pro­spek­to T for­mos san­kry­ža šiais me­tais taps žie­di­ne.

Po pir­mo­sios žie­di­nės san­kry­žos ati­da­ry­mo Sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad iki me­tų pa­bai­gos bus įreng­ti dar du žie­dai.

„Šiau­lių kraš­tas“ jau ra­šė apie for­muo­ja­mą žie­dą Žu­vi­nin­kų ir Še­du­vos gat­vių san­kry­žo­je. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti rug­sė­jo pa­bai­go­je.

Ne­se­niai pra­si­dė­jo Drau­gys­tės pro­spek­to kvar­ta­lo re­konst­ruk­ci­jos pir­ma­sis eta­pas. Jo me­tu bus įreng­tas žie­das Drau­gys­tės pro­spek­to ir Du­bi­jos gat­vės san­kry­žo­je ties ge­le­žin­ke­lio sto­ti­mi.

Šie­met nu­ma­to­ma at­nau­jin­ti ir Drau­gys­tės pro­spek­to dan­gą, su­tvar­ky­ti ša­li­gat­vius, vė­liau – vi­di­nius kie­mus. Kaip „Šiau­lių kraš­tui“ ti­ki­no vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, se­nie­ji kaš­to­nai ker­ta­mi ne­bus.

Komentarai

...    Pen, 2019-08-02 / 11:28
Statybininku ir dariaus gireno gatvei butinai reikia ziedo,o apie dariaus gireno gatve takelius net nekalbu,suliniai sukrite duobe ant duobes,vaziuoji kaip per zvirkeli...
Tikra Madam     Pen, 2019-08-02 / 13:26
O Gegužių, prie Akropolio, koks avaringumas ir ten žiedinės sankryžos verkiant reikia. Gal biurokratai, avaringumo statistiką peržiūrėkite, prieš planuodami?
Šiaulietis    Pen, 2019-08-02 / 14:53
Ačiū už pirmuosius žiedus, labai tuo džiaugiamės. Ir labai prašom pagalvoti apie Dubijos / Sebentų sąnkryžą.
Balamuc    Pen, 2019-08-02 / 16:36
Reikalauju iškirst kaštonus ir prisodint euroliepaičių! Kertat bulvaro liepas-guldykit nafig ir prospekto kaštonus!
Kas planuoja, kas "prakiša" tokius projektus?    Šeš, 2019-08-03 / 12:46
"Žu­vi­nin­kų ir Še­du­vos gat­vių san­kry­žo­je" !!!??? Kurių velnių ??? Ar nėra taip, kad tose gatvėse gyvena savivaldybės klerkai ...???
vairuotojai    Sek, 2019-08-04 / 23:30
Absurdų absurdas, Šeduvos ir Žuvininkų - šalutinėje kelio dalyje įrengs žiedinę sankryžą???. Nu nebejuokinkit svietoooo. Kas per proto bokštai tokius projektus teikia??? Nu, valdžiokai, mąstykit galvom neperkaitusiom nuo karščių. Kur sankryžose kamščiai, avarijos dažnai įvyksta, jokių žiedinių sankryžų nepastato, o šunkely statys… eikit grybauti….
Liucija    Pir, 2019-08-05 / 14:11
Žiedinė sankryža Žuvininkų ir Šeduvos gatvių sankryžoje, tai nusikaltimas. Vyrai vyrai, ką jūs darote, mąstote kiaušais, o ne galva.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.