Venclauskių namuose – knygos pristatymas ir nauja paroda

„Kronika. Slaptos knygos istorija“ pasakoja apie 1972–1989 metais pogrindyje leistą Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką.
Antradienį Šiauliuose, Venclauskių namuose-muziejuje veikiančioje parodoje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, vyks nemokamas renginys – bus pristatoma knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“. Dalyvaus knygos rengėjos s. Danguolė Gervytė, dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė, kronikos platintoja s. Regina Teresiūtė.

Autorės papasakos, kaip rinko medžiagą ir kaip keliaudamos po Lietuvą ieškojo „Kronikos“ slėptuvių, susitiko su gyvais istorijos liudytojais, sužinojo, kad net saldainių popierėliuose galima paslėpti „Kroniką“ ir taip ją išvežti iš okupuotos Lietuvos.

Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ kartu su „Caritu“ bei leidykla „Artuma“ iliustruotą pasakojimą vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“ išleido minint „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 50-metį. Knygos išleidimo iniciatorė – labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios kronikos“ direktorė Diana Adomaitienė.

„Kronika. Slaptos knygos istorija“ pasakoja apie 1972–1989 metais pogrindyje leistą Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. liustracijose stengtasi atkurti to meto autentiškas detales ir aplinką. Pasakojimas jaunąjį skaitytoją įtraukia į drąsų žygdarbį, kuris iš šių dienų perspektyvos gali atrodyti tarsi istorinis nuotykis ar detektyvas.

Liepos 7 dieną Venclauskių namuose atidaroma paroda „Kartą skautas – visad skautas: skautų judėjimas Šiauliuose ir pasaulyje“, skirta Gražbylės Venclauskaitės 110-osioms gimimo metinėms. Parodos atidaryme dalyvaus Venclauskių globotinio sūnus kunigas Antanas Saulaitis. Šiaulių skautai atliks tradicines skautų dainas, pasakos apie skautišką veiklą.

Kazimiero ir Stanislavos Venclauskių namai garsėjo kaip vieta, kurioje tarpukariu visuomet buvo laukiami ir mielai priimami skautai. Šie namai buvo vadinami ne tik Šiaulių, bet ir Žemaitijos skautų būstine. S. Venclauskienė su dukromis Danute, Gražbyle ir kone visais augintais vaikais buvo įsitraukę į skautų judėjimą. Jie aktyviai dalyvavo Šiaulių ir Lietuvos skautų veikloje – sueigose, renginiuose, iškylose, stovyklose. Kai kurie iš jų padėjo lietuvių skautybės pamatus.

G. Venclauskaitė žinoma kaip aktyvi tarpukario Šiaulių skautų veikėja – Mirgos draugovės draugininkė, Šiaulių rajono tunto adjutantė, Šiaulių skaučių tunto vadė. Studijų metais ji buvo įsitraukusi į Kaune įsikūrusio Lietuvos skaučių štabo veiklą, taip pat atstovavo Lietuvos skautams tarptautinėse stovyklose, mokymuose ir kitur.

1940 metais sovietai Lietuvoje uždraudė skautų judėjimą. G. Venclauskaitė buvo viena iš tų, kuri 1990 metais padėjo atkurti skautų judėjimą ne tik Šiauliuose, bet ir Žemaitijoje. Jos iniciatyva apie 1989 metus pradėti burti skautai Šiauliuose, o vėliau ji teikė visokeriopą pagalbą ir paramą skautų judėjimui Lietuvoje.

Eksponuojama paroda sugrąžina skautišką dvasią į Venclauskių namus. Parodos rengėjai – Šiaulių skautai.